20080424133348.pdf


Preview of PDF document 20080424133348.pdf

Page 1 23417

Text preview


SPIS TREŚCI
I.
1
2

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA FIRMY
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

II.
1
2
3
4
5

CZAS KAMPANI
ZAŁOŻONY BUDZET
OKREŚLENIE NOSNIKÓW REKLAMY
HASŁO REKLAMOWE
CEL PROMOCJI, ZASIĘG KAMPANI

III.
1.
2.
3.

SCENARIUSZ FILMU
CZAS EMISJI I KOSZTY
KOSZTY PRODUKCJI

IV
1
2
3

SPOT REKLAMOWY W RADIO
CZAS EMISJI I KOSZTY
KOSZTY PRODUKCJI

1.
2.
3.
4.

REKLAMA NA BILBORDACH
ETAPY WYKLEJANIA BILLBORDÓW
LOKALIZACJA BILBORDÓW
KOSZTY AKCJI BILBORDOWEJ

1
2
3
4

REKLAMA W PRASIE
OPIS KAMPANI PRASOWEJ
CZAS ZAMIESZCZANIA REKLAMY
KOSZTY KAMPANI PRASOWEJ

V

VI.

VII.
1.
2.

ROZLICZENIE BUDZETU.
OCENA SKUTECZNOŚCI

.
II