BBLRB6PLbeta0.2.pdf


Preview of PDF document bblrb6plbeta0-2.pdf

Page 1 2 34521

Text preview


BLOOD BOWL Ì
Ì Karta drużyny: Są dwie karty drużyn, jedna dla drużyny
Orków i jedna dla drużyny Ludzi. Na karcie drużyny można
odczytać jaki jest Współczynnik Fanów drużyny, ilość przerzutów
oraz charakterystyki i umiejętności zawodników dla każdej
pozycji na boisku:
Wartość Ruchu (w skrócie WR): Pokazuje liczbę pól o jakie
zawodnik może się poruszyć.
Siła (S): Siła zawodnika pokazuje jak silny jest fizycznie i
wykorzystuje się ją do blokowania przeciwnika.
Zwinność (Zw): Im wyższa zwinność, tym zawodnik ma większą szansę uniknąć zablokowania przez przeciwnika, celniej też
podaje i chwyta piłkę.
Wartość Pancerza (WP): Pokazuje klasę pancerza jaki zawodnik
nosi na sobie. Im wyższa wartość, tym ma go więcej na sobie.
Np. łapacze mają mało pancerza lub wcale.
Umiejętności: Oprócz charakterystyk, zawodnik może posiadać
jedną lub więcej umiejętności, które świadczą o specjalnych
zdolnościach lub talentach. Na przykład wszyscy miotacze
mają umiejętność Padania, aby odzwierciedlić ich ponadprzeciętne zdolności do rzucania piłką.
Podsumowanie zasad: Na każdej z kart drużyny znajduje się
również krótkie podsumowanie, w celu uchronienia Ciebie
przed ciągłym wertowaniem zasad gry. Podsumowanie zawiera
wszystkie niezbędne informacje, których potrzebujesz by wiedzieć
ile zawodnicy mają punktów ruchu, ile potrzebują wyrzucić by
zrobić unik z pola lub by wykonać podanie, i tak dalej.

Ì

Plastikowa miara rzutów: Tą miarę stosuje się do
mierzenia zasięgu podania piłki przez zawodnika. Aby zmierzyć
zasięg, umieść “0” centralnie nad polem z zawodnikiem
trzymającym piłkę, a cienką czerwoną linię przechodzącą przez
środek miary, skieruj centralnie nad polem, na które zawodnik
zamierza rzucić piłkę. Jeśli linia pomiędzy dwoma zasięgami
podań przebiega nad polem docelowym piłki, musisz wykonać
podanie na dłuższy z zasięgów.

Ì Piłka: Prawdopodobnie najważniejszy element gry! Są cztery
plastikowe piłki dołączone do gry, ale używa się tylko jednej w
tym samym czasie. Piłka może być trzymana przez zawodnika
w prosty sposób - poprzez położenie jej na podstawce zawodnika.

Ì

Ì

Moneta wykopu: Możesz użyć tej monety do losowania
kto będzie wykopywał piłkę jako pierwszy. Moneta ma z jednej
strony głowę orka, a z drugiej imperialnego orła. Jeden z
trenerów rzuca monetą, a gdy ona jest w powietrzu, drugi trener
mówi “ork” lub “orzeł”.

Boksy: Każdy trener dostaje boksy na początku meczu.
Przesiadują w nich zawodnicy rezerwowi, albo kontuzjowani, są
tam pola ukazujące ile tur zostało do rozegrania oraz liczba
przerzutów jaka pozostała drużynie. Dołączony do gry jest również
zestaw znaczników używanych na polach przy boksach. Na
przykład znacznik tury kładzie się na polach tury (ten oznaczony
jako pierwsza i druga połowa) obok boksów.

Ì Skrót zasad: Ten podręczny zestaw kart zawiera wszystkie
regularnie używane zestawienia i tabelki, które zaoszczędzą
Tobie wiele czasu na wertowaniu zasad gry podczas rozgrywania
meczu.

Ì Formularze drużynowe: Formularz drużynowy używany jest
do opcjonalnego tworzenie drużyny Blood Bowl (patrz, strona 16
w sekcji zasad dodatkowych). Nie będziesz ich potrzebował
podczas pierwszych gier, więc odłóż je na bok na ten czas.

5