PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactLos Voladores .pdf


Original filename: _Los Voladores.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit Reader PDF Printer Version 7.2.0.0424, and has been sent on pdf-archive.com on 27/01/2016 at 22:30, from IP address 190.120.x.x. The current document download page has been viewed 923 times.
File size: 250 KB (17 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Информация за летачите подбрана от семинарите на Карлос Кастанеда,
интервюта и др.

Историята, която ни казаха на семинарите беше за приятел на Карол, който направил снимка на масово
събиране на будисти и християни при една от пирамидите в Мексико. Когато проявили филма той забелязал
нещо необикновено. Показал снимката на Карол и тя моментално осъзнала, че това е летач. Тя определила
това като поличба (знак) да започнем да говорим за тях.

Subject: Los Voladores (the FLyers)
То: Ixtlan@mystery.com
Date: 27 Sep 1996

ЕНЕРГИЙНИТЕ БЛИЗАЧИ
Дон Хуан си имаше свое обяснение -- че света, вселената в която живеем е обект на противопоставяне на
всичко останало. "Има друга вселена, паралелна на нашата, която притежава съзнание но не тела, и енергия
движеща се със скорост безкрайно по-ниска от нашата. Ние сме пътешественици. Ние се движим. Първата
стъпка е да се придвижим в тази друга вселена -- на Неорганичните Същества -- «братовчедите»", както дон
Хуан ги наричаше. "Те могат да ускоряват скоростта си, така, както ние можем да намаляваме нашата.
Проблемът е, че вселената като общо е една хищническа вселена. И там някъде има "същества, които са
също без организъм но с невероятно съзнание, което се храни с нас, като с пилета." Те не поглъщат
мускулите или органите, а светлината (блясъкът) на съзнанието. Когато чародеец види човек -- чародейците
са способни да виждат енергията така, както тя протича във вселената -- те го виждат като конгломерат от
енергийни полета. "Преди нашите дни, те [светлинните яйца] са били по-издължени, изглеждащи като яйца - продълговати. Сега разстоянието около нас е едно и също , като топка. И тя има лъскваво, подобно на
целофаново покритие, което я прави още по-грееща и това е блясъкът, който летачите изяждат надолу до
това ниво [посочва към стъпалата си]. Това, което виждаме сега е тъмно яйце със светещи пръсти на
краката. Останалото е мъртво, сравнено с това [светещата част]." И така цялото ни внимание е това на
пръстите на краката -- така, че всички ние се интересуваме от едно нещо -- АЗ, АЗ, АЗ.
"По онова време бях скулптор и изучавах изкуство". Дон Хуан ми казваше, "Защо не направиш хартиен
човек в истински ръст, закачиш касетофон към него, който редовно да казва "АЗ" [Карлос Кастанеда
произнася тази дума с много ниска интонация], и я забучиш в задния си двор, така, че да ти напомня какво
си ти". Той ме побъркваше с абсурдите си относно летачите. Но това е енергиен факт, който може да се
докаже, дори и при нашето пръстно ниво на съзнание. "Не намираш ли за странно, че всички човешки
същества са на това ниво? Независимо от възрастта, култура, ориентация -- все се върти около АЗ-а. Защо е
всичката тази хомогенност на мълчаливо съгласие? Не можеш да го обясниш със понятията на социологията
или психологията. Ние сме всички изядени до това ниво." Дон Хуан го намираше за отвратително. Той
казваше "Летачите и ние имаме симбиозна връзка: ние им даваме храна, а те ни дават нашите разбирания.
Още едно нещо, което би трябвало да привлече вниманието ни, е фактът, че, например, инженер,
брилиантен човек, попада под същите разбирания, които човек е имал от векове. В това няма мистерия -летачите ни поддържат на това ниво. Още едно доказателство е, че когато чародееца започне да се
самодисциплинира, неговото осъзнаване расте, като дърво, което е непрекъснато подкастряно. Те
[чародейците] правят осъзнаването си толкова твърдо, че то става безвкусно за тях [летачите]." Карлос
Кастанеда ни попита "Какво ще кажете за английският израз 'Облизаха ме [I've been licked]'? Откъде идва
той? Идва от това, че са ви облизали!"

"Защо е тази настойчивост?" дон Хуан попита. Аз му казах "Не знам". Денят в който наистина го схванах аз
бях шокиран. Неща които пренебрегваме; направо започваш да ставаш параноик -- как нещо ме възпира от
достигането на ниво, различно всекидневното.
Карлос Кастанеда обичаше редовно да сяда на определена пейка в UCLA -- всеки знаеше, че това е неговата
пейка -- за да гледа момичетата. ("В тези времена аз си падах по момичетата. Не сега. Сега съм чист. Сега аз
летя към вечността.") Един ден, седейки на пейката, Карлос изведнъж "изключил" и неочаквано станал
съзнателен за енергията и че нещо го блокира (възпира) от виждането й.

ВСЕОБЩАТА ХОМОГЕННОСТ НА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ
Ние сме способни на изумителни постижения. Дон Хуан казва, че да отричаме тези постижения не е наша
грешка. Има условия, които диктуват това. Единствената ни способност сега е себеотразяването. Дон Хуан
казва да помислим върху настойчивостта и всеобхватността на себеотразяването. Той питаше "Не те ли
заинтригува тази настойчивост. Не е ли това основание за проучване?"
Дон Хуан го обяснява и тълкуването му е било много объркващо за Кастанеда. Старите чародейци са
виждали, че когато хората спят, събирателната точка се премествала. И колкото по-далече от обичайната й
позиция, толкова по-чудат сънят. Те използвали растения, различни субстанции, всичко, kоето открили че
премества тази точка. Открили са различни позиции, които тялото може да възприеме и им е давало усещане
за добра форма, откривайки така магическите паси. Пазили са ги в най-дълбока тайна. В процеса на търсене
или събиране на тези движения, те също открили присъствието на Нещо. В последствие наричат това
присъствие летачи -- притежатели на съзнание но не на организъм -- което се храни с нас.
Съзнанието е лъскаво, подобно а целофан покритие, което прави сияйното яйце още по-сияйно. Това се
простира от върха до основите на яйцето. Днес на човечеството му е останало сиянието от пода до глезените
на краката ни. Себеотразяването е всичко, което можем да правим. Не е наша вина. Дон Хуановата
революция беше да откаже да участва в споразумения, които не са негов избор -- например да бъде яден от
летачите. Въпроси относно политическа власт, пари, храна и др. били второстепенни грижи в сравнение с
това. Кастанеда попитал дали той [Кастанеда] може да види летачите. По времето Карлос имал голямо
шкембе, понеже ядял на ден по 17 сандвича с бекон или фъстъчено масло и желе. Така, че не можел да
погледне през корема си към глезените на краката си и види летачите. Магическите паси били начина с
които той придобил добра форма. По онова време Кастанеда не бил сигурен дали това, което работи за
някой с неговия размер ще работи за други. Древните чародейци прилежно ги пазели в голяма тайна, но дон
Хуан казал, че е естествено един ред, една заповед в даден момент да свърши. Кастанеда много се е чудил
какво да прави с този материал -- знаеше, че му е помогнал и че е проверен, но трябва ли да запази всичко за
себе си?
Пасите са пътят за трансформация на тялото по магически начин. Подобно на Млечния Път с всичките си
звезди, всред които казват имало черна дупка, която досега не са успели да открият. Нещо държи енергията
заедно, така, че силата на разпръсване е създала спирални ръкави, но галактиката не се върти беконтролно в
спирала. "Ние сме същите. Ако не съществуваше някаква свързваща сила, енергията ни би се изнизала
спирално във вечността. Това е силата, която чародейците възнамеряват да докоснат чрез пасите. Нашето
намерение не принадлежи към магическите паси. Ние се присъединяваме към тях. Те имат тяхно собствено
намерение, което има връзка с тази свързваща сила."

ЛЕТАЧЕСКИ ИДЕАЛИ
Единствената област, която се занимава с някакви проучвания е теологията. И при все това, там все още
голям въпрос е девствеността на Мария. Това е начин да отменим системата ни на възприятие.

"Баща ми беше безсмъртен. Дядо ми беше безсмъртен. При все това те умряха. Те бяха безсмъртни, презаети
с идеалите, които летачите са ни дали. Те [летачите] ни казват: мирувайте, не се движете, просто ни оставете
да ви ядем." Единственото осъзнаване, което не се яде от летачите е това, създаденo под твърдите условия
на самодисциплина. Тогава те ни оставят на мира.

СИНДРОМЪТ (НА ВЯРАТА) "ГОРКОТО БЕБЕ"
Ние [Карлос Кастанеда и групата му] не сме гуру, ние сме навигатори. Както дон Хуан ние се опитваме да
пътуваме в безкрайността." Трябва да бъдеш прецизен в това, да не оставиш наистина камък необърнат. Дон
Хуан казва, че ще се натъкнеш на това: "в деня в който изграчиш [ритнеш камбаната, бълг.] без твоето
кормило, "a la arriba", като лодка без рул. След като така или иначе ще отидеш там, защо да не се отправиш с
кормилото си -- жизнената ти сила?" Карлос Кастанеда не знаел какво да каже. "Баща ми беше безсмъртен.
Той живя живот обсипан с проблеми -- 'Те не ме харесват!'. Какво са 'проблемите', когато ще умреш? Ето
това летачите са ни дали в размяна за енергия -- 'АЗ' -- и ние сме всички нещастни бебета." [Карлос имитира
хълцане] "Никой не ме разбира!". Дон Хуан казва, "Какво има толкова за разбиране?". С други думи, "Никой
не ми обръща внимание, така както аз бих им обърнал внимание. Никой не ме прегръща и казва 'Ти
нещастно, горко бебе.'". Един човек веднъж му споделил фантазията си да отиде на остров в южните морета
и да бъде всред прегръдките на тълпа от жени, които да му кажат "Горкият ти. Ти окаян, нещастен човек."
Кастанеда го попитал дали вижда себе си във фантазиите си, правейки секс със всичките тези жени? Не,
човекът просто искал да бъде всред обятията им, просто така. Това е "нашата квази-симбиозна връзка с
летачите -- те ни дават 'горкото бебе.'"
Идеята за горкото бебе, беше една от любимите на дон Хуан. "Бях отгледан от дядо ми, който ми казаваше,
че съм твърде нисък. Казваше 'Не можеш да минеш през вратата -- тогава ще трябва да минеш през
прозореца'". Неговият красив братовчед Грегорити имаше римски нос, всеки би отворил портата си за него.
Но дядото казал на Кастанеда: "на теб ще са ти нужни трикове". Казал му, че най-добрият е този на сирак.
"И така, аз си разработих страхотни техники, казвайки на хората, че нямам баща а и (хленчейки) майка си
загубих също.” Дразнеха го, че и днес той е все още такъв, но той настояваше че не е. “Кой ни е дал
всеобщата разпространеност на ‘горкото бебе’? Хора, които търсят лесното са най големите нещастни
бебета.

СПОРАЗУМЕНИЕТО НИ С ЛЕТАЧИТЕ
Ние “прихващаме малки вируси” и сме “свършени до живот”. Дон Хуан смяташе, че тези неща могат да се
победят. Тайната е да го посрещнеш, да го поканиш. Няма определено написано познание - “Ти трябва да го
извършиш”. За Кастанеда е било невъзможно в миналото със свободните му лекции години наред, да получи
“фиксираното внимание, от което това се нуждае”. След известно ще придобият смисъл за тялото. Ще
прескочат съзнанието и ще станат достояние на нещото, което наричаме енергийно тяло. Това е нашето
състояние - неспособност да видим енергията, така, както тя тече. Защо? Това е просто споразумение да се
предадем мирно на летачите. Те ни казват, “Не се оплаквай [относно това споразумение]. Оплаквай се от
жена си или съпруга си.” [Това му припомни един виц за много мълчалив човек, който присъствал на забава.
Жената, най-вероятно домакинът, го попитала въпрос и той отговорил цинично. Тогава тя го попитала “Вие
женен ли сте?”. Отговорът бил, “Да, но жена ми не ме разбира.”]
“Само от гледната точка на дон Хуан и чародейството му можем да разберем сериозността на ситуацията в
която ние биваме изяждани. Добре са ни оправили с огромния набор от идеи, които са ни дали. Те [летачите]
са ни дали всичките наши идеи и идеали.” Дон Хуан казва, “Ако човек бъде оставен намира, той не би бил
толкова тъп.” Карлос Кастанеда обяснява, “Вижте фантастичните ни машини, сравнени с ограничената ни
идеология и верую. Може би дон Хуан е прав.”

НАУКАТА СРЕЩУ ЧАРОДЕЙСКИЯ ПРАГМАТИЗЪМ
“Е, кои са прагматици тогава? Определено не аз - аз съм западен човек. Прагматикъу е магьосникът единственият човек, който не оставя камък необърнат. Ние сме смотаняците. Мислим се за толкова научни,
но не използваме същите тези методи в ежедневния си живот. Тази дейност [науката] няма да ни излекува от
манията ни за себеотразяване. Няма да ни докара до нищо повече от съзерцание върху самите нас. Дори не и
до там, защото ако наистина ни беше грижа за нас, нямаше да вършим безумията, които причиняваме на
телата си.”
[Той отново ни разказа колко дебел е бил и колко лошо се е хранел] “Дон Хуан ми каза, ‘Ти няма да
преминеш през иглено ухо. Ти си твърде дебел.’ Защо се докарваме в такава ужасна форма? А после ние сме
се обичали. Какво ужасно противоречие. Но ние защитаваме честта си като лъвове, само чакайки някой да
ни противоречи.”
“Така че чародейският преден фронт е срещу себеотразяването. Това е най-опасното нещо, което имаме. То
трябва да бъде спряно, отхвърлено. Това е неотменимо. Питайте ме въпроси свързани с това. Не очаквайте
да ви опиша колко сте красиви. Красотата ви е несравнима с пътуването в невъобразимото. Прекрасността
ви е свързана само със света на всекидневието, към който аз повече не принадлежа.”
Дон Хуан “никога не ми го позволи, той изискваше вниманието ми; да обръщам внимание на всеки детайл
от света около мен. А на мене си? Не. Поисках да говоря с него за изкуство. Той каза, ‘Изкуството е добре.
Прави го.’ А всичко, което трябва да съм правил е било оплакване за неудачите ми и изчерпването на
вдъхновението ми.
“По този начин той ме принуди да бъда торба с истории”. Аз не можах да намеря човекът дон Хуан. Той
беже пълен с безкрайни истории. Това е чародеец. Човекът повече не съществува - той е абстрактът. Другият
[човекът, неговите собствена автобиография и фиксирана идентичност] е храна за летачите.”

ПСЕВДО-СИМБИОЗНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Един човек попита, “Ще ни кажете повече за Воладорес [Летачите]?” Карлос Касранеда каза, “За
чародейците от древно Мексико воладорес са били същества, които ни поглъщат. Те се хранят със
съзнанието ни. Това е хищническа вселена и ние сме като пилета. Летачите систематично ядат съзнанието
ни, те живеят от това. Симбиозно те ни отнемат съзнанието и ни дават вярвания. Това беше много пагубна
концепция за мен. Аз не мога да повторя какво дон Хуан ми каза за това, защото ще ви засегна. [тълпата го
убеждава да им каже] ‘Човек, бидейки такъв възхитителен творец и инжинер не може да е толкова тъп, че да
измисли папата. Смяташ ли, че той би могъл да е толкова глупав за да създаде бог от девица? С прецизното
си съзнание, смяташ ли, че той сам би бил обзет от идеите за вагини и девичество? Как е възможно? Та ние
не сме толкова тъпи.’”
“Това е ужасяваща мисъл. Как мога аз да й се противопоставя? Ние сме посяти със противоречиви вярвания,
които не дават нищо за нашият живот или смърт. Дон Хуан каза, ‘Мислил ли си за вървежа в рая? В рая ти
не можеш да бързаш. Трябва да вървиш бавно, поставяйки единия крак пред другия. [той демонстрира]. И
никакъв шум. Бог не обича какъвто и да е шум. ‘. Той също каза, ‘Най лошото е, осъзнаваш ли, че раят е
голям Еврейски магазин? Бог стои зад кулисите. Има двама сина -- единият се грижи за книгите, докато
другият е навън да проси. Първият е Св. Петър, вторият -- Луцифер.’”
“При тези псевдо-симбиозни взаимоотношения летачите прибират най-доброто а ни оставят боклука. Колко
вярно. Колко опустошително. Аз давам лекции в Мексико, където мексиканците са много странни.
Очарователни но странни.Те имат тази безкрайна история за ‘Кастанеда идва, той е вампир; той идва да ни
изсмуче до капка; той се подмладява а ние остарявяме.’ Вие остарявате защото сте тъпи! Огромният интерес
на чародеите е да надскочат тези енергийни граници, които така тотално ни дефинират и не ни позволяват

каквото и да е движение на енергия. Когато този ден говорих на групата на испански аз се почувствах
отпаднал. Това не беше понеже те са взимали енергия. Ако аз не се занимавам с глупости, които отнемат
99% от енергията ми, тогава аз ще имам повече енергия. Как може Кастанеда да отнеме тяхната енергия
говорейки им?”

КАКВО ИМА ТАМ ЗА МЕН?
Един човек попита, “Какво казват чародейците относно раждането?” Карлост Кастанеда отговори,
“Биологичното ни задължение е да се размножаваме. Това, което те казват е, че е време да се превърне това
биологично задължение за размножаване в нещо също толкова мощно - задължението да еволюираме. По
някакъв начин ние биваме възпирани като нация. Дон Хуан казва да изследваме социалния ред. Той казва,
че ако социалният ред не се интересува повече от защитата ни като раса, нещо има, което не е наред с него.
Гледайте диващините, които той ни кара да правим. Е, какъв вид ‘ред’ е това? Ние сме обзети с нашият
инвентар - “Какво има там за мен?” От съзнание до глезените идва идеята да ‘придобиваме’, та събираме
неща, които са безсмислени. Законът - законът не е лош. Летачите са законът и те ни го подават.”

ЗА ЛЕТАЧИТЕ И СЪНУВАНЕТО
Сънното внимание е още един източник на дисциплина, който ни прави неядивни за летачите. Веднъж
прекрачил вратата на клопката, нещо идва да те вземе или в друга обвивка на лука или във вселенатаблизнак на неорганичните същества. Ти контролираш посоката в която отиваш, чрез гласово изказване на
намерението ти - всъщност давайки заповед, подобно на “Вземи ме в твоя свят”. Единственото нещо, което
те слушат е директна заповед, апели, хленчене или благодушно отношение не вършат работа. Ти не им
нареждаш арогантно, но по строг, могъщ и убеждаващ начин. (“Ако си добре възпитан можеш да кажеш
“моля” или “благодаря”, се шегуваше той, “но това е по ваш вкус”.)

ЗА ЛЕТАЧИТЕ И НЕОРГАНИЧНИТЕ
Неорганичните изглежда също са консумирани от летачите (Дон Хуан казваше, че има летачи, които
прекрачват през всички граници на възприятието) и те искат да присъединят ниската си скорост към нашата
по-висока. Гласът отвел веднъж Кастанеда в света на Неорганичните и му казал, че е населен от три вида тези, които са като трептящи свещи, кръгли и камбаноообразни. Гласът му казал също, че има още три вида,
които не може да му покаже, докато не даде думата си, че ще остане. “Всички мъже-сънувачи [включително
и дон Хуан] споделят същата опитност.
Летачите или Скачачите са също неорганични, които се хранят от всички органични същества. Въпреки, че
чародейците са били неспособни да разграничат и съзрат детайли по сияйните яйца на органичните не-хора,
съновния глас е отговорил “да” на въпроса дали летачите паразитират и върху животни и други органични
същества от нашия свят.

ЛЕТАЧИТЕ И ОРЕЛА
Човек попита относно връзката между Орела и Летачите. Кастанеда каза, че дон Хуан не е знаел, когато той
попитал същият въпрос.

СНИМКАТА НА ЛЕТАЧА
“Тони, последовател на тибетския будизъм, който направи снимката на летача при пирамидите, ще бъде с
нас следващата неделя. Той е от хората любимци. Има тези големи очи, които шарят наоколо. Той е и добър
преводач, също.” Някой попита как Тони е направил снимката. Там са били 90’000 мексикански католически
будисти начело с Далай Лама. Тони е “също духовен”. Викат му “Тони Лама”. Той е организатор на
събитието и също така автор на множеството фотографии, които е направил една след друга, като изстрели.
На една от тях е тази резка, която той увеличил. После я занесъл на Карол Тигс. След като го показала на
Кастанеда те приели това за поличба, че е дошло време да се говори за летачите. Дон Хуан го е
предупредил никога да не говори за тях или “те със сигурност ще те изгорят”.

АРЖЕНТИНА
Аржентина е домът на летачите. Нещо свързано с наклона на Земята или южният полюс или нещо
концентрирано там. Това е много егоистично място.
“ПРАВИ НЕЩО САТАНИНСКО ВСЕКИ ДЕН” - Нитчше
Към 8:30 след обяд снимката на летача беше прожектирана на екран от страна на главната сцена. Кастанеда
обясни, че летачите били големи като сгради.
В отговор на серия от въпроси, той отговори, че летачите обичат мрака; те предпочитат мъже, правейки
възможно на жените да съхранят осъзнаването си; че всички ние знаем [на определено ниво], че те са там; и
да, определено е възможно да го почувстваш [близането] - усещането е, като да бъдеш близан.
Той говори относно израза на Нитчше “Прави нещо сатанинско всеки ден” и коментира колко егоистични и
ненормални са повечето философи.

ЗА ДИСЦИПЛИНАТА
“Някой ме попита снощи за това каква дисциплина се изисква за да отблъсне летачите. Това е, което ви учих
досега. Тенсегрити. Правете просто Тенсегрити и се самодисциплинирайте, докато осъзнаването ви
нарастне. Тогава ще видите енергията. Летачите все още ще ви ядат, когато увеличите осъзнаването си. Те
ще ви ядат дори повече, но вие ще имате повече ресурси.”

ПОВЕЧЕ ЗА СНИМКАТА НА ЛЕТАЧА
Екрана най-накрая е готов и Кили показва отново снимката на летача. Първо те изчакаха, докато някой
коментираше. Нией най-накрая взе думата и започна да обяснява какво е това на екрана, после Кастанеда се
присъедини. Той каза, че чародейците виждат летачите когато започнат да виждат енергията, така както тя
се движи. Снимката може да е просто резултат на прашно петно върху лещите на фотоапарата, но е много
интересно, че е на вид точно така, както чародейците виждат летачите.
Между Тула и Мексико сити има планина. Чародейците са наблюдавали как летачите правят три скока от
планината до пирамидите и до църквата. После те правели три скока за да се върнат при планината, и
четвърти в безкрайността. Има такъв пас [паси - пас] наречен “Три скока в Безкрайността”. Кастанеда бързо
демонстрира как това се извършва като се изтласква дъха пред тялото с една ръка движеща се нагоре пред

тялото три пъти. Четвъртото движение (или имитирания скок) на ръката пред тялото го отвежда в
безкрайността.
Кастанеда каза, че на следващата фланелка ще пише “Нека осъзнаването ти расте с Тенсегрити”. Той реши,
че това е добро и той заслужава изнънредно възнаграждение. Карлос каза “Давам ви думата си, когато видя
осъзнаването ви да се издигне над нивото на пръстите на краката ще извикам”. [Той се майтапеше, как би
бил толкова развълнуван, когато види осъзнаването ни да пораства, че ще бъде откаран от санитари докато
той несвързано повтаря “Те се издигат от техните пръсти”]
Дон Хуан казва, че летачите идват през “морето на осъзнаването”. [Карлос изимитира себе си питайки дон
Хуан с хленчещ глас “Какво е море на осъзнаването”. “Как мога да повярвам в това море?”] Кастанеда каза,
че би дал всичко да бъде като дон Хуан. “Аз бих бил един малък дон Хуан”, каза той, “ако това беше
възможно.”
В отговор на въпрос Кастанеда каза, че летачите не знаят какво мислим ние, също както ние нямаме
представа какво мислят кокошките. И ако една неподчиняваща се кокошка избяга”, Кастанеда каза, “Аз
няма да се занимавам да я преследвам. Имам си предостатъчно.”
Човек попита, дали летачите имат настроеният или лице. Кастанеда каза, “Не, те са много абстрактни”. Той
посочи към изпъкналия стомах на летача на екрана и се пошегува, че е “натъпкал търбуха”. После се
пошегува, че мястото където сочеше, долната част на предполагаемия стомах може да е сърцето.
Някой попита дали летачите обичат емоции. “Да, те обожават проблемите, особенно големи лични
проблеми”. Той ни даде пример за някой, който се измъчва дали другите му обръщат внимание.
Единствената противоотрова против нашата атрактивност за Летачите е дисциплината.
Друг човек попита дали виждането на летачи или енергия е просто друг начин на категоризация на
възприятията, които други, в други дисциплини, виждат като аура или НЛО. Кастанеда отговори, че тези
други категории са “тълкувания” - “Има само един начин на виждане, така както има и един начин на ходене
- с двата ни крака.” Той обясни, че чародейците виждат с целите си тела. Виждането на енергията, така,
както тя протича във вселената, е специфична способност на човешкото тяло. Ние всички можем да виждаме
потокът от енергия, без интерпретация, но самоблокираме това възприятие. Като пример за това какво
възприемаме, той посочи феноменологията, а разнищването нарече “неистова класификация”.
“Как създаваме в съзнанието си стая? Оттам ние създаваме сграда, после град, после страна, после вселена.”
Аутистът [човек страдащ от аутуизъм] не прави това. Те “засядат” на пукнатинка на пода - нищо не може да
ги спре от потапянето в детайлите. Те не създават тълкуванията, които ние правим.

ЗА ЗНАНИЕТО, ВЪЗПРИЯТИЕТО И СИСТЕМАТА НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Кастанеда имал учител, който смятал за негова ръководна сила. Дон Хуан му казал да го наблюдава.
Човекът бил в крак с най-съвременното мислене и говорел за практика и практически действия. Дон Хуан
попитал Кастанеда, дали нещо от това, което [учителя] говорел в класната стая оказвало влияние върху
живота му извън класната стая. Кастанеда осъзнал че не, освен лекциите, човекът бил като всички останали.
“За разлика от това, дон Хуан беше повлиян от всичко, което откриваше. Той беше истински прагматист,
истински учен. Той навигираше в неизвестността.”
Как чародейците са открили значението на вижданата от тях енергия, така, както тя протича през
вселената, ние не знаем. Вероятно е отнело векове. Те са можели да спрат интерпретацията; не са мислили
предварително, че това, което виждат им е познато. Ние в нашата култура сме се научили да конструираме
блокове от интерпретация - стол, маса, дървета. “Стая” е интерпретацията, когато влезем в закрито
пространство, и освен ако нещо липсва досадно, като покрив или друго, ние убедено си мислим, че знаем

къде сме. Кастанеда трябваше да признае, че дон Хуан беше прав. Изкуството на чародейците, според дон
Хуан, е да достигнат до умишлено спиране на интерпретационната система за да видят “суровата” енергия,
така както тя протича.
Subject: Flyers
To: ixtlan@mystery.com
Date: 27 Sep 1996
Летачите са като огромни неорганични алигатори, които поглъщат човешкото съзнание до нивото на
пръстите на краката. Те държат човешките същества като енергийна пилешка супа, като се наслаждават на
мекото мъхесто съзнание за тяхна храна. Човешкото съзнание е като посев за тях. Системата ни на вярвания
е тяхно дело а поддържането ни в ниско енергийно ниво гарантира никога да не видим изход от
затрудненото ни положение. Ние не сме повече навигатори заради тях. Според Нагуала, Летачите са
отговорни за ужасяващата “инсталация”, също наричана летачески ум. Те са огромни, сенчести, плоски,
отвратителни гадове с лице на алигатор, които искат да са сигурни, че ти ще си останеш мек и вкусен, така
че те да могат да продължат да те пасат надолу до пръстите на краката до деня в който умреш. Те изяждат
светлината на съзнанието ти, блясъка, който обгръща енергийното ти тяло. Изяждат го до пръстите, така че
нищо не остава освен себе-отразяване. Аз Аз Аз! Но чрез желязна дисциплина, чрез живот в пътя на Война,
съзнанието става по-твърдо, по-безвкусно за летача и евентуално, ако не се предадеш като войн, те ще спрат
да те ядат. Ти ставаш безвкусен като храна! Ставаш отвратително кисел на вкус, което, доколкото ни е
известно е добре. Умът на летача е друг въпрос, който наистина трябва да бъде обсъден в отделен семинар.
(Ahaneim dec. 95) Нагуала описа умът на Летача като петият взвод, след като ни каза истинска история за
това как малка армия превзела голям град с помоща на таен взвод от войници. (Ще я кажа на кратко, много
съм уморен след цяла нощ път) Имало в онези времена един голям град с велик крал (или нещо подобно) и
там имало малка армия отвън с голям военачалник, който се приготвил да превземе града. Той разположил
четири взвода воини пред стените на града, а великият крал казал, “Ха! Той си въобразява, че може да
превземе голям град като този с такава малка армия!??” Ала виждате ли, великият пълководец ПРЕВЗЕЛ
града, понеже притежавал тайно оръжие: имал пети взвод. Той тайно бил разгърнал петият взвод от войници
в града. Тези саботьори и убийци отдавна живеели и работели в кралския град, неподозирани от никого. В
този момент Карлос, в Anaheim, посочи показателно с пръст и каза думите: “Умът: петият взвод! Тайно
имплантиран в нас от летачите за да ни саботира, да осуетява нашето пътуване в безкрайността; да ни прави
пълни идиоти. Ние не сме повече навигатори. Ние сме попаднали в ноктите на летачите като плячка.” Той
продължи, както обинкновено прави, разказвайки ни всичко относно сложността на летаческото съзнание.
Каза ни как то сключва хватка в областта около главата с пипала, като октопод и как има чуждоземна
енергия за разлика от останалите центрове на тялото. Така се познава, че това е външно присадена
инсталация. Енергията му се движи напред-назад хоризонтално. Бонг-бонг, бонг-бонг. Той направи
движение с глава открай докрай описвайки монотонноста на възнанието, впиващо се в енергията ни.
Subject: More On Flyers
To: ixtlan@mystery.com
Date: 27 Sep 1996

Интервю на списание Kindred Spirit с Карлос Кастанеда.
Въпрос:

Дон Хуан описва света като хищнически в същината си, което в разногласие с, вероятно, всички останали
мистични, шаманистки и езотерични традиции. Как ще ни обясните това?
Отговор:
В традицията на чародейците, към които дон Хуан принадлежи, се приема, че вселената ни е хищническа по
природа. За чародейците това не е въпрос на спекулации или на метафоргични предположения - те го знаят
като факт. През вековете те са описали състоянието на човека, което е едно от най-суровите, което
познаваме. Колкото повече време минава, толкова повече описанието придобива твърда почва. Чародейците
казват, че както ние държим кокошки, (gallinas на испански), в кокошарник (gallinero), някакви същества,
които идват от вселена на съзнанието ни държат в човечарници. Чародейците се шегуват, че тези същества,
които те наричат летачи или voladores ни държат нас, човешките същества, или seres humanos вкарани в
humaneros.
Летачите на чародейската традиция са черни сенки, които ние понякога усещаме и обясняваме винаги като
боклук в ретината. Чародейците знаят като факт, чрез възможността си да възприемат енергията директно,
че тези сенки са хищни и те ни поддържат живи за да се хранят с осъзнаването ни. Те казват, че нашето
съзнание е като сияйна обвивка около цялото поле от енергия, което им се явява като светеща топка. За тях,
тази сияйна обвивка е като целофаново покритие, което би правело светещата топка още по-лъскава, ако не
беше фактът, че тя е изядена до пръстите на краката ни.
Описанието, което чародейците ни дават е много смущаващо за нас. Те казват, че единствената лъскава
обвивка от осъзнаване непокътната от летачите е тази на себе-отразяването. При това положение,
единственото, което ни остава е съзнанието за АЗ, СЕБЕ СИ и МЕН. В личният ни живот сме укрепили
виждането, че единствената сила, останала от прекия свят, който ни заобикаля, е силата на себезначимостта,
която идва прикрита под формата на любезност, вежливост, и т.н.
Начинът на чародейците, разбира се, е този на пълно отхвърляне: ние е не желаем да приемем, че сме
същества отглеждани за храна. В този смисъл, разбира се, чародейската традиция е в пълно разногласие с
всички видове духовни традиции. Чародейците казват, и вярвайте ми не с цинизъм, че всеки идеал, който
имаме във вид на духовни традиции, религии и пр. е устройство измислено от летачите за да ни държи
приспани. Представете си безпокойството при разледване, претегляне и размишление върху тази идея.
Въпрос:
Какво е “скок за свобода” и какво е “смърт” за хората, които не са направили този “скок”?
Отговор:
Ние знаем че скокът към свобода е еквивалент на развитие по преднамерен начин. За чародейците
истинската причина за живота ни, освен да бъдем ядени от летачите, е да отклоним нападатели ни за да
позволим на осъзнаването ни да порастне до пълният си капацитет. Извършването на тази задача е
преднамерена крачка напред, която чародейците наричат скок към свобода. Ние не сме достигнали това
състояние така че наистина не знаем какво точно означава това.
По върпосът ви какво е смъртта за хората, чародейците отговарят просто, че хора, които не дават
възможност на осъзнаването си да се възстанови биват изядени от летачите.

Кастанеда с години е говорил по тази тема и дори я докосва в новата си книга “Магически паси”.


Related documents


los voladores
the structure of the spirit realm by isaac olumide dada
wod kindred of the east companion
chronical guide vtm pgs 16 20 indd
donde estudiar seguridad informatica
neuro anatomia pdf


Related keywords