79X0 sip .pdf

File information


Original filename: 79X0-sip.pdf
Author: Tomek

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.4, and has been sent on pdf-archive.com on 01/02/2016 at 10:41, from IP address 83.29.x.x. The current document download page has been viewed 875 times.
File size: 48 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


79X0-sip.pdf (PDF, 48 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Cisco 7940 Konfiguracja SIP.
Zakładam że telefon został zresetowany do ustawień fabrycznych, jeżeli nie to należy przytrzymać
# przez około 10s podczas uruchamiania telefonu. Następnie należy wprowadzić kod
123456789*0# i potwierdzić reset klawiszem 2.
SIP Configuration:
1. W konfiguracji SIP (SIP Configuration) należy włączyć opcję Register with Proxy.
2. Parametr Register Expires należy ustawić na wartość podaną przez operatora VoiP (zwykle 60180s)
3. Jeżeli telefon nie posiada publicznego adresu ip. (tj. jest podłączony do routera), należy
zaznaczyć opcję NAT Enabled, a w polu NAT Address należy wprowadzić publiczny (widoczny z
internetu) adres ip.
Line Configuration
1. Parametry Name, Shortname, Authentication name, Display name wypełnić nazwą użytkownika
(którą dostaliśmy od operatora)
2. Adres proxy (Proxy address) wypełnić zgodnie z danymi otrzymanymi od operatora, zalecane
jest podanie adresu ip.


Document preview 79X0-sip.pdf - page 1/1


Related documents


79x0 sip
sk 2006 2014
utrzymanie2017
umowa gurmet 20
przekazanie ruchu 1
regulaminihp

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 79X0-sip.pdf