report5.pdf


Preview of PDF document report5.pdf

Page 1...4 5 678187

Text preview


6 / 187

Okładka

Tytuł

Obsada

Opis

Bolesław Płotnicki, Józef
Łodyński, Henryk
Gęsikowski, Ewa
Berger-Jankowska,
Kazimierz Iwiński,
Wanda Ostrowska

Brygada majstra Błaszczyka dostaje bojowe zadanie do
wykonania . Ma za zadanie ścięcie przydrożnego drzewa.
Jako pierwszy zjawia się na miejscu pracy majster. A
zaraz po nim przychodzą Kazio i Malawka. Kiedy
wreszcie wszyscy są w komplecie, Kazio chwyta piłę i
chce brać się do roboty. Ale majster Błaszczyk jednak
obcesowo studzi jego zapał. I tak powstaje miedzy nimi
konflikt, który ciągnie się aż do południa, czyli pory
posiłku. Malawka i Błaszczyk z zadowoleniem raczą się
kiełbasą i opowieścia...

Maciej Damięcki, Renata
Kossobudzka, Bolesław
Płotnicki, Jerzy
Przybylski, Jolanta
Wołłejko, Jacek
Domański, Paweł Galia

Jurek trafia do domu poprawczego. Przechodzi tu twardą
szkołę życia. Po pewnym czasie wyjeżdża wraz z kilkoma
kolegami warunkowo do pracy w Stoczni Gdańskiej. Kiedy
zostaje tu popełniona kradzież, podejrzenie pada na
"poprawczaków". Chłopcy potrafią się jednak uwolnić od
zarzutów i demaskują prawdziwych złodziei. W nagrodę
czeka ich przedterminowe zwolnienie. Dochodzi także do
pogodzenia się Jurka z matką, z której powodu dokonał
kiedyś przestępstwa....
Jurek trafia do domu poprawczego. Przecho...

Seweryna Broniszówna,
Jan Kurnakowicz, Ludwik
Sempoliński, Helena
Buczyńska, Jerzy
Leszczyński, Jadwiga
Smosarska, Stefan
Hnydziński

Król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt II August
(Witold Zacharewicz) poznaje w niecodziennej sytuacji,
bawiąc na polowaniu w otaczającej jego zamek puszczy,
piękną dziewczynę, w której zakochuje się bez pamięci.
Niebawem okazuje się, że jest to pochodząca z
potężnego rodu magnatów litewskich Barbara
Radziwiłłówna (Jadwiga Smosarska). Pomiędzy obojgiem
rodzi się gorące uczucie, spotykają się potajemnie i
przysięgają wieczną miłość. Na drodze ich szczęścia stoi
jednak matka króla, królowa B...

Janina Traczykówna,
Teresa Lipowska,
Mieczysław Pawlikowski,
Witold Skaruch, Marian
Rułka, Jerzy Turek, Zofia
Merle

Serial, którego bohaterami są Barbara - dziennikarka i
Jan - fotoreporter. W swojej pracy szukają spraw
wymagających interwencji. Robią reportaże o zwykłych
ludziach i zwykłych sytuacjach.
Serial, którego bohaterami są Barbara - dziennikarka i
Jan - fotoreporter. W swojej pracy szukają spraw
wymagających interwencji. Robią reportaże o zwykłych
ludziach i zwykłych sytuacjach.

Krótkometrażowy

Krótkometrażowy, Obyczajowy

Obyczajowy, Psychologiczny

Biograficzny, Dramat historyczny,
Kostiumowy

Utworzony przez Movienizer - www.Movienizer.com