100q turkish3rded.pdf


Preview of PDF document 100q-turkish3rded.pdf

Page 1...4 5 678138

Text preview


Önsöz
Hıristiyanların birçoğunun Kur'an-ı Kerim'i okumadığı
gibi, birçok Müslüman da Kitab-ı Mukaddes'i okumamıştır. Bu
yüzden, her iki inanca mensup olanların çoğu Kitab-ı
Mukaddes'i ve Kur'an-ı Kerim'i yeterince bilmemektedirler.
Yazar hem Hıristiyan hem de İslamiyet İlahiyat fakültelerinde
okumuş olduğu için her iki tarafı da iyi bilir. Dolayısıyla
çoğu insanlar için bu kitapta bulunan sorular çok faydalı
olabilir.
Kitap okunduğunda, bazı soruların yanıtlarının aynı,
bazılarınınsa zıt olduğu görülecektir. Böylece, Kitab-ı
Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim arasındaki benzer ve farklı olan bazı
kavramlara daha iyi açıklamalar getirilmiş olacaktır.
Bu kitaptaki sorular tamamen Kitab-ı Mukaddes ve
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dayalıdır. Ama sunduğumuz
sorular tamamen tarafsız olmayıp Protestan Hıristiyanların
bakış
açısıyla
hazırlanmıştır.
Protestan'ların
çalışma
metodunun temelinde "sola scriptura" prensibi vardır; yani
yorum yaparken sadece Allah'ın ayetlerine önem verilir.
Dolayısıyla, bu kitap hazırlanırken, hadisler, rivayetler, ve halk
arasında anlatılan öyküler göz önüne alınmamıştır. Böylece,
verdiğimiz yanıtlar bazı insanların alıştığı yanıtlardan
farklı olabilir. Bazı sorularımız size kolay ve basit, bazıları
ise çok zor gelebilir.
"Bu konuların üzerinde dur. Kendini bunlara ver ki,
herkes senin ilerlediğini görsün. Kendine ve öğretişine
dikkat et, bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla
hem
kendini,
hem
seni
dinleyenleri
kurtaracaksın."
(1 Timoteyus 4:15-16)