PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactmtahan nəticə vərəqi (8 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-8-ci-sinifl-r.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq5

Tarix: 22.02.2016
ECDACBEADA

EBADCAEBDC
Ad: MİRQARA

Azərbaycan dili

Soyad: CAVADOV
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9520006
Məktəb:
Sinif: 8

Fizika

Variant:

AADCC ABE

Biologiya

----+ -+-

++-+--++

EEDCADAABE

ADAABEABDA

CE D DAD C

Tarix

--+ --++

CACDEBCADA

BBDBEDBBEA

CBC DA A D

Coğrafiya

+-+ -- + -

YER

Kimya

100

1

BD A D

E

++ - -

-

BBDEABBDBA

C AC A BDB

Xarici dil

DCD DABEB

+ -- - --+

--+ --+-+

ABEABAADCE

BDACACADCD

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

BAA CDAB

-+ - ++- -

CBDDEBACAB

BAL

ECAABEEA

CC

ACEEA

--

+----

Həyat bilgisi

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

AD BA

CD

-+ -+

++

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

2

3

3

2

5

3

2

1

4

3

28

SƏHV

6

4

4

5

3

4

3

6

2

5

42

XALİS

0,5

2

2

0,75

4,25

2

1,25

0

3,5

1,75

18