Raport 2013 RO .pdf
File information

This PDF 1.3 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Windows) / Adobe PDF Library 10.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 24/02/2016 at 16:10, from IP address 89.122.x.x. The current document download page has been viewed 636 times.
File size: 6.54 MB (36 pages).
Privacy: public file
Document preview


2013

Comunități active și generoase

2013

Ţara Făgăraşului
Prahova
Oradea
Bacău

2012

Sibiu
Iaşi

2011

Mureş
Bucureşti

2010

Covasna
Alba

2008

Cluj
Odorheiu Secuiesc

Fundațiile comunitare:

contribuie la transformarea
comunităților locale, pentru ca
acestea, pe baza idealurilor, resurselor
și oportunităților locuitorilor să-și
atingă potențialul de dezvoltare.

ajută la construirea unor
comunități active, generoase,
conectate și cu un nivel crescut al
calității vieții.

construiesc fonduri pornind
de la interesele filantropice ale
donatorilor, pe care le direcționează
în comunități sub formă de finanțări
nerambursabile și burse.

35%
În România, primele fundații comunitare
au fost înființate, acum șase ani la Cluj
și la Odorheiu Secuiesc. Numărul de
fundații comunitare a crescut de la un
an la altul. Astfel, la finalul anului 2013
existau 12 fundații comunitare active
(detalii în harta și cronologia de mai sus).
În 2012 a fost creată Federația Fundațiilor
Comunitare din România, ca o platformă
cu rol de reprezentare pentru fundațiile
comunitare, care susține dezvoltarea
filantropiei în context național.
Acest raport prezintă cadrul, actorii și

rezultatele programului național de
sprijin pentru dezvoltarea fundațiilor
comunitare în România. Programul a
fost inițiat de Asociația pentru Relații
Comunitare și a avut 2 etape până în
acest moment: 2006-2008 și 2009-2013.
Actualmente, programul este în etapa
a treia și beneficiază de expertiza și
participarea fundațiilor comunitare
existente. Începând cu 2012, Federația
Fundațiilor Comunitare din România a
devenit partener strategic.


oferă sprijin financiar
organizațiilor nonprofit, grupurilor de
inițiativă și persoanelor fizice pentru
proiecte din domenii diverse, precum
educația, cultura, protecția mediului,
și dezvoltarea tinerilor în zonele
geografice pe care le susțin.

inițiază legătura vitală dintre
donator și nevoile locale, conectează
oamenii și cauzele, făcând în așa fel
încât donația să aibă rezultate vizibile
în comunitate.

iau inițiativa în dezvoltarea de
platforme pentru cooperare și dialog
prin care se acordă atenție nevoilor
sau oportunităților din comunitate.

Cuprins

1

Cuprins

1

Introducere
Comunități active și generoase

2

Fundații Comunitare
Fundația Comunitară Alba
Fundația Comunitară Bacău
Fundația Comunitară București
Fundația Comunitară Cluj
Fundația Comunitară Covasna
Fundația Comunitară Iași
Fundația Comunitară Mureș
Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc
Fundația Comunitară Oradea
Fundația Comunitară Prahova
Fundația Comunitară Sibiu
Fundația Comunitară Țara Făgărașului

5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

Programul Național de Dezvoltare
a Fundațiilor Comunitare

30

Partenerii și Susținătorii Programului

33

2013
7.011.702

Comunități active și generoase
nivel global al fundaților comunitare și am
avut ocazia să primim reflecțiile practicienilor și cercetătorilor din domeniu din țări
ale Europei Centrale și de Est, dar și din
Africa de Sud și Statele Unite.

De locuitori din România au
acces la o fundație comunitară
(35% din populație)
De lei acordați ca finanțări pent-

Chiar se poate și se poate bine!

1.544.635 ru inițiative din comunitate
și burse în 2013

51.303

De susținători ai activităților
fundațiilor comunitare,
în special utilizatori de carduri
comunitare în Covasna, Mureș
și Odorheiu Secuiesc
De voluntari implicați direct

1.559 de fundațiile comunitare în
inițiative comunitare

proiecte comunitare finanțate
321 De
de fundațiile comunitare
burse acordate de fundațiile
174 De
comunitare
comunitare
53 Proiecte
administrate de fundații

12 Fundații comunitare active
comunitare înființate în
4 Fundații
cursul anului 2013
regionale în Cristuru
2 Fonduri
Secuiesc și Reghin

2

Prima campanie de stimulare a formării

De ce fundații de fundații comunitare a pornit de la idea
comunitare
„Dacă vrei să faci un bine, fă-l bine”, iar a
în România?
doua campanie s-a adresat celor care „vor
Acum opt ani, în faza pilot a programului de fundații comunitare, aceasta era
întrebarea-cheie la care simțeam nevoia
să răspundem, iar pe baza experienței
internaționale doream să arătăm care este
rolul potențial pe care fundațiile comunitare pot să-l joace în România. Evident,
o parte din aceste roluri le intuiam doar
parțial, iar o parte erau teoretice în acel
moment.
Acum când mișcarea de fundații comunitare din România a ajuns la 12 fundații
comunitare, iar fiecare dintre acestea are o
experiență practică în propria comunitate,
m-am gândit că ar fi un moment bun să
revin la această întrebare și să reflectez
asupra ei pe baza acestei experiențe.
Am fost inspirată să fac acest lucru atât de
reflecțiile liderilor din mișcarea de fundații
comunitare cărora le-am adresat câteva
întrebari despre rolul fundațiilor, cât și de
reacțiile de la donatori locali, parteneri și
beneficiari ai fundațiilor comunitare cu
care am interacționat. Pe parcursul anului
2013, România a fost gazda unei vizite
internaționale de studiu organizată de
către Fundația C.S. Mott, un susținător la

să facă din fapte bune un stil de viață”.
Ambele sloganuri punctează elemente
esențiale ale activității fundațiilor comunitare.

Activitatea de a face bine în comunitate şi de implicare poate avea rezultate
excelente și de durată, dacă cei implicați
pot să facă acest lucru permanent, să
învețe din experiența unui an sau a unui
eveniment și să aplice aceste învățăminte
în viitor. Al doilea lucru important este ca
aceste activități să fie organizate, să aibă
un management de calitate, care să ofere
o experiență utilă, interesantă și plăcută
celor implicați în actul de donație sau de
construire a unor inițiative comunitare de
succes.
Continuitatea și managementul de calitate sunt elemente esențiale care creează
și susțin încrederea în comunitate. După
fiecare acțiune, participanții pot afla ce
s-a întâmplat mai departe, pot solicita
informații, pot găsi noi modalități de a-și
mări implicarea. După un eveniment de
succes, comunitatea așteaptă cu nerăbdare următorul eveniment în care se poate
implica.

Fundațiile comunitare susțin acei oameni
din comunitate care sunt generoși și responsabili și care caută un cadru credibil în
care se pot implica și în care implicarea lor
aduce rezultate vizibile. Ei există în fiecare
comunitate din țară deși s-ar putea să nu
fie vizibili pentru că nu își doresc neapărat
publicitate sau nu au găsit încă un cadru
organizat în care să acționeze. Fie nu au
încă suficiente resurse și sprijin pentru ca
implicarea lor să aibă un impact vizibil, fie
nu au încredere că se poate, că un singur
om, poate acţiona contribuind în sens
pozitiv la viața comunității.
Fundațiile comunitare oferă spațiul pentru
ca încrederea aceasta să se reconstruiască,
pentru ca cei generoși și implicați să-i vadă și
să-i simtă alături pe alții ca ei și să-și susțină
pe termen lung motivația de a rămâne
generoși și implicați. Prin aceștia, prin cei
care sunt lideri și modele, noi oameni din comunitate intră în contact cu oportunitățile
de implicare, văd efectele acțiunilor pozitive
ale acestor lideri și la rândul lor devin dornici
să se implice. Se creează astfel un cerc virtuos prin care stereotipurile conform cărora
noi nu putem, lucrurile nu depind de noi, că
nu ne pasă unul de altul sunt unul câte unul
desființate.

Mărturiile participanților la programele
fundațiilor pe care le veți găsi în cadrul
acestui raport spun la rândul lor sub
forme diferite același lucru: “prin implicarea mea am descoperit că împreună
putem să facem mult și mult mai mult
decât credeam la început. Acum știu că se
poate. Acum știu că depinde de mine și de
cei din jurul meu.”

3

Reacția cea mai importantă în vizita de
studiu a practicienilor internaționali a fost
aceasta: mișcarea de fundații comunitare din România are o atitudine pozitivă,
în care accentul cade pe partea plină a
paharului, pe ceea ce se poate construi
si pe ceea ce se poate realiza. Nu este o
atitudine nerealistă, fundațiile comunitare
înțeleg atât provocările care există, cât și
costurile pentru a construi în acest fel, dar
fiind poziționate să privească pe termen
lung, realizează că la orice moment se
poate face un pas în direcția mai bună,
chiar dacă mai sunt necesari mulți alți pași.
Este o atitudine plină de prospețime care
este legată probabil și de vârsta fundațiilor
comunitare, dar o atitudine care merită
păstrată cât mai mult pentru că pe baza ei,
cei care vor să se implice în comunitate își
pot uni entuziasmul și optimismul cu cel
emanat din partea echipelor fundațiilor
comunitare.
Gestul de a da și de a primi, de a îți uni
eforturile cu ceilalți oameni motivați de
aceleași aspirații, alături de satisfacția că
eforturile tale au fost de folos, devin toate
parte firească a traiului în comunitate, în
fiecare zi.
Există în continuare provocări care țin
de durabilitate și de resursele pe care

fundațiile le pot investi în susținerea
cunoașterii la nivelul comunității privind
nevoile locale și soluțile potențiale. De asemenea, există provocări care țin de modul
în care fundațiile comunitare pot stimula
descoperirea talentelor și resurselor grupurilor vulnerabile din comunitate și prin care
pot susţine, alături de parteneri și donatori,
dezvoltarea acestora. Acești următori
pași sunt importanți și relevanți, dar ceea
ce este foarte important pentru prezent
este faptul că fundațile comunitare pun
bazele acestei implicări viitoare, construind o mișcare de oameni generoși, activi
și interesați de dezvoltarea comunitară.
Cu ajutorul acestor comunități de oameni
implicați putem fi siguri că provocările din
viitor își vor găsi răspunsul pe măsură ce
aceste comunități și fundațiile care le susțin
își cresc resursele, forța și impactul.
Cred că fundațiile comunitare oferă oamenilor
multă speranță care
lipsește în prezent și le
oferă oportunități de
a fi implicați în a crea
schimbarea pe care și-o
doresc.
Bita Zerbeș, președinte consiliu director,
Fundația Comunitară Cluj
Membrii comunității au
nevoie să-și recâștige
încrederea că împreună
pot schimba lucruri în
jurul lor, că pot avea o
viață mai frumoasă prin
propriile forțe. Fundația
comunitară este acel catalizator care ajută
comunitatea să aibă încredere în ea însăși.
Ciprian Ciocan, director executiv, Fundația
Comunitară Sibiu

Nu doar câteva inițiative, ci o mișcare
națională
Anul 2013 a fost unul marcant pentru
ideea de mișcare națională. Odată cu
înființarea a patru noi fundații comunitare în Bacău, Oradea, Prahova și
Țara Făgărașului, fundațiile comunitare
acționează în zone care acoperă 35% din
populația României. Inițiativele locale ale
fiecărei fundații sunt extrem de importante, dar ceea ce dă forța fundaților
comunitare este colaborarea dintre
acestea. Inițiative de succes dintr-o zonă
pot fi sursă de idei și inspirație pentru alte
zone, schimbul de informații și expertiză
descrește costurile de inovare la nivel de
mișcare, iar cei care intră în rețea au acces
la ceea ce s-a construit până acum. Continuitatea în relații și participarea activă în
acțiuni comune care sunt importante la
nivelul comunităților locale, sunt importante și pentru comunitatea fundațiilor.
Existența unor organizații naționale care
sprijină cu continuitate fundațile comunitare oferă un cadru atât pentru aceste
schimburi de experiență, cât și pentru
dezvoltarea de programe naționale în
parteneriat.

4

Aceste aspecte vor fi vizibile în prezentarea activității fiecărei fundații comunitare
în cadrul acestui raport în care veți întâlni
des fondurile YouthBank, evenimente
de genul „Înoată, aleargă sau pedalează
pentru comunitate” (Swimathon, SemiMaraton, Bikeathon), Cercul de Donatori,
Cardul Comunitar sau Programele de
burse. Sunt idei care pot fi adaptate
specificului local și la care oamenii din
comunitate contribuie cu entuziasm.
Multe alte proiecte și idei răspund în
mod unic acestui specific, iar diversitatea
abordărilor poate fi la rândul ei o resursă
importantă la nivelul rețelei naționale de
fundații comunitare.

Numai prin crearea
unei comunități unite
vom reusi să evoluăm
la nivel de județ și
de țară și să oferim
o viață frumoasă
și normală copiilor
noștri! Se impune
restaurarea valorilor reale și normale
într-o societate tot mai dezorientată,
lucru care se poate obține numai prin
exemplu propriu și diversitate în unitate.
Fundația Comunitară este unul dintre
puținele mecanisme eficiente prin care
se realizează proiecte de o reală valoare
pentru comunitate, cu impact pe termen
lung. Este foarte important că în 2013
s-au mai adaugat mișcării fundațiilor
comunitare 4 fundații entuziaste printre
care și Oradea! De asemenea, un pas
important este includerea fundațiilor
în Federația Fundațiile Comunitare din
România.

Fundațiile comunitare din România au
dublat, în anul 2013,
valoarea finanțărilor
oferite în comunitate
și încep să devină o
voce în ceea ce privește
susținerea proiectelor
locale. Creștem ca număr de organizații, ca
energie injectată în mișcare, ca experiență
în susținerea comunităților. Sunt mândră să
fac parte din această mișcare de pionierat,
despre care cred cu tărie că va schimba fața
comunităților noastre.

Luminița Popa, vicepreședinte consiliu
director, Fundația Comunitară Oradea

Alina Kasprovschi, director executiv,
Fundația Comunitară București

Ciprian Ciocan, director executiv,
Fundația Comunitară Sibiu

În 2013, mișcarea de
fundații a devenit cu
adevărat națională,
a depășit acel punct
critic în care, acoperind o arie geografică
suficient de mare și
derulând programe și
oferind finanțări suficient de mari, începe să fie relevantă și cu
siguranță nu mai poate fi ignorată.

Fundaţii Comunitare

5

Investește în viitor!
www.fundatiacomunitaraalba.ro
FCA oferă sprijin și încredere tinerei generații
și comunității. Unește energii și canalizează
resurse pentru o schimbare în bine.

YouthBank: tineri activi pentru comunitate
În 2013, echipa YouthBank Alba Iulia a
construit un fond de finanțare pe baza
activităților propuse și puse în aplicare
de tineri. Astfel, au fost mobilizate fonduri
prin Balul YouthBank și prin evenimente
derulate de 1 Decembrie, Moș Nicolae și
de Crăciun. Din Fondul YouthBank astfel
constituit au fost finanțate în anul 2013 un
număr de 11 inițiative ale tinerilor, în
valoare totală de 22.135 lei. Inițiativele
finanțate au inclus evenimente de teatru,
de jurnalism, de promovare a cititului, de
descoperire a comunității, promovarea
sportului, a vieții sănătoase și a optimismului. În cei 5 ani de activitate, YouthBank
Alba Iulia a acordat 47 de finanțări, în
valoare totală de peste 81.000 lei.

6

YouthBank este definiția perfectă pentru prietenie, aventură, organizare și implementare de
proiecte. YB îți dă șansa să te afirmi, să te cunoști
și să te dezvolți pe toate planurile, îți dă șansa să
îți expui ideile având garanția că la un moment
dat se concretizează. YB te încurajează să fii om
și să faci voluntariat.
Carmina Jibetean,
alumna YB Alba

Proiecte finanțate
până la finalul 2013:

42

Valoare totală:
74.354 lei

Proiecte finanțate
în 2013:

16

Valoare totală:
31.786 lei

Burse acordate
până la finalul 2013:

33

Valoare totală:
8.890 lei

Burse acordate
în 2013:

22

Valoare totală:
5.500 lei

Valoare totală:

Proiecte comunitare
implementate
în 2013:

8

35.939 lei

Total 2013

46

73.225 lei

Proiecte comunitare
implementate
până la finalul 2013:

24

78.204 lei

Total

99

161.448 lei

Valoare totală:

Am ales să susțin YB simțind că nu se oferă
prea multe oportunități tinerilor, că nu
există destule situații în care aceștia să fie
ajutați în mod real. Mă bucur că am făcut-o,
nu am fost dezamăgită de ei. Îi voi susține și
pe viitor.
Anica Ancău,
director general Ancău Company SRL

Viitorul tău începe azi!
Este un program al Fundației Comunitare
Alba destinat tinerilor care să-i sprijine
în educație, perfecționare continua și în
obținerea de abilități antreprenoriale în
scopul unei mai bune adaptări la piața
muncii după finalizarea studiilor.
Fondul Genius
Fondul Genius în valoare de 10.000 lei
a fost constituit în cadrul a două Cine
pentru Comunitate organizate de către
Fundația Comunitară Alba și susține cu
burse tinerii talentați.
Fondul pentru Cultură
Fondul pentru Cultură și-a propus să
susțină noi inițiative culturale din partea
organizațiilor neguvernamentale din
zonă. În 2013, au fost finanțate 5 proiecte,
cu o valoare totală de 9.651 lei, care au
susținut promovarea tradițiilor, a unor
reprezentații de teatru stradal, o tabără
de artă vizuală contemporană, un proiect
de arheologie experimentală și unul de
revitalizare a culturii în mediul rural.

7

Implicare în comunitate
FCA este membră a grupului de lucru
STATUS Alba Iulia, un program pentru
conturarea unei agende integrate de dezvoltare urbană. De asemenea, Fundația
s-a alăturat campaniei ‘Jandarmeria pe
înțelesul tuturor’ pentru promovarea
siguranței în școli. Activitatea Fundației de
stimulare a voluntariatului a fost recunoscută în cadrul Galei Voluntarilor din
Județul Alba 2013 prin 6 premii.Download original PDF file

Raport_2013_RO.pdf (PDF, 6.54 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Raport_2013_RO.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000343015.
Report illicit content