mtahan nəticə vərəqi (4 cü siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-4-c-sinifl-r.pdf

Page 1 234186

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 28.02.2016
AACBACCBACCACAB

BBBCABBCACCABCB

Ad: TUQAY
Soyad: RƏHİMLİ

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 1000984

Riyaziyyat

Məktəb: 003

BBACABBCACCBBCB

İnformatika

AACBACCBACCACAB

++-++++++++-+++

+++++++++++++++

ABCCBABCBBACBAC

BCCCBAACABCCACC

ABCCBABBBCACBAC

Həyat bilgisi

BBCCBAACABACACA
+-++++++++-+++-

+++++++-+-+++++

Sinif: 4

BCBABABABCCAACB

Variant: A

Xarici dil

BDBABABAACCAACB
+-++++++-++++++

BAL

381,25

YER

2
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

15

15

15

15

15

75

DOĞRU

13

13

15

12

13

66

SƏHV

2

2

0

3

2

9

XALİS

12,5

12,5

15

11,25

12,5

63,75