mtahan nəticə vərəqi (4 cü siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-4-c-sinifl-r.pdf

Page 1 2 345186

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 28.02.2016
AACBACCBACCACAB

BBBCABBCACCABCB

Ad: VÜSAL
Soyad: HACIBƏYLİ

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 1000978

Riyaziyyat

Məktəb: 003

BBBBABBCACCBBCB

İnformatika

BACBACCBACAACAB

+++-+++++++-+++

-+++++++++-++++

ABCCBABCBBACBAC

BCCCBAACABCCACC

ABCCBABCBBACBAC

Həyat bilgisi

BCACBAACABCCACB
++-+++++++++++-

+++++++++++++++

Sinif: 4

BCBABABABCCAACB

Variant: A

Xarici dil

BDBCCABBACAAACA
+-+--++--+-+++-

BAL

368,75

YER

3
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

15

15

15

15

15

75

DOĞRU

13

15

13

13

8

62

SƏHV

2

0

2

2

7

13

XALİS

12,5

15

12,5

12,5

6,25

58,75