mtahan nəticə vərəqi (4 cü siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-4-c-sinifl-r.pdf

Page 1 2 3 456186

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 28.02.2016
AACBACCBACCACAB

BBBCABBCACCABCB

Ad: FİDAN
Soyad: QULİYEVA

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 1001985

Riyaziyyat

Məktəb: 009

BBBBABBCACCABCB

İnformatika

BACBACCBCCCACAB

+++-+++++++++++

-+++++++-++++++

ABCCBABCBBACBAC

BCCCBAACABCCACC

ABCCBABCABACBAC

Həyat bilgisi

BBAABAACABACBCB
+---++++++-+-+-

++++++++-++++++

Sinif: 4

BCBABABABCCAACB

Variant:

Xarici dil

BDBABABACCAAACB
+-++++++-+-++++

BAL

362,5

YER

4
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

15

15

15

15

15

75

DOĞRU

14

14

13

9

12

62

SƏHV

1

1

2

6

3

13

XALİS

13,75

13,75

12,5

7,5

11,25

58,75