mtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-5-ci-sinif.pdf

Page 1 234155

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 28.02.201
BBECEAEEAB

EDCAAECCEC

Ad: ELCAN
Azərbaycan dili
Soyad: SÜLEYMANLI
İş nömrəsi: 1000116
Məktəb: 009

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

EACAAECCEC

BBECEAEEAB

+-++++++++

++++++++++

ABCAADEBEA

CCEBDACBBB

ACCAADEBEA

Xarici dil

+-++++++++

BDEADACADA
--+-+++---

Variant:
CBABBCCDBE

BAL

246,25

YER

2

Həyat bilgisi

BABBDCBAEE

CACABCDD

İnformatika

-+---++-

BABBBCBAEE
++++-+++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

9

9

3

10

4

9

44

SƏHV

1

1

5

0

6

1

14

XALİS

8,75

8,75

1,75

10

2,5

8,75

40,5