mtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 345155

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq5

Tarix: 28.02.201
BBECEAEEAB

EDCAAECCEC

Ad: ASƏF
Azərbaycan dili
Soyad: NOVRUZOV
İş nömrəsi: 1000383
Məktəb: 009

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

EACAAECCEC

BBECECEEAB

+-++++++++

+++++-++++

ABCAADEBEA

CCEBDACBBB

ADCAADDBEA

Xarici dil

+-++++-+++

CCECD C BA
+++-+ + +-

Variant: A
CBABBCCDBE

BAL

231,25

YER

3

Həyat bilgisi

BABBDCBAEE

EA BC EDE

İnformatika

-- +- -+-

AABBBCBAEE
-+++-+++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

9

8

2

9

6

8

42

SƏHV

1

2

5

1

2

2

13

XALİS

8,75

7,5

0,75

8,75

5,5

7,5

38,75