Campusansvarlig Google Dokumenter .pdf

File information


Original filename: Campusansvarlig - Google Dokumenter.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36 / Skia/PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 04/03/2016 at 12:17, from IP address 129.241.x.x. The current document download page has been viewed 318 times.
File size: 21 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Campusansvarlig - Google Dokumenter.pdf (PDF, 21 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Campusansvarlig: Dragvoll og HHiT/Kalvskinnet 
Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt 
20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle 
Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.  
 
 
Vi søker to campusansvarlige: 
- Én campusansvarlig med ansvar for Dragvoll 
- Én campusansvarlig med ansvar for HHiT og Kalvskinnet 
 
Campusansvarlig skal sørgeskal sørge  for å utvikle og koordinere promoteringstiltak rettet mot sitt respektive 
campus slik at Spark* får enda bedre fotfeste på NTNUs campus. 
 
Kort fortalt: 
- Ansvaret inkluderer bl.a. organisering av stands, pitching i forelesninger, arrangering av én campusdag i 
semesteret og andre spennende promoteringstiltak. Muligheten for å være kreativ er stor!  
- Arbeidet er i stor grad basert på egne initiativ, og det forventes at campuskontaktene evner å se og 
gripe muligheter på sine respektive campus. Strukturert, pålitelig og selvgående er viktige stikkord her.  
- Campusansvarlig er organisert under promoteringsgruppen, sammen med promosjef, 
arrangementsansvarlig, andre campuskontakter, grafisk ansvarlig og fotograf. Denne gjengen arbeider 
tett sammen gjennom jevnlige møter. 
- Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur. 
 

Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med 
endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med 
vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er 
ca 20 timer i måneden. 
 
SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59. 
 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med promoansvarlig Jørgen på jorgen@sparkntnu.no eller 481 50 
253. 


Document preview Campusansvarlig - Google Dokumenter.pdf - page 1/1


Related documents


campusansvarlig google dokumenter
veilder google dokumenter
leder google dokumenter
ide koordinator google dokumenter
gr7b
02 2017 samlet u debat viden

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Campusansvarlig - Google Dokumenter.pdf