Idékoordinator Google Dokumenter .pdf

File information


Original filename: Idékoordinator - Google Dokumenter.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36 / Skia/PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 04/03/2016 at 12:17, from IP address 129.241.x.x. The current document download page has been viewed 306 times.
File size: 21 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Idékoordinator - Google Dokumenter.pdf (PDF, 21 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Idékoordinator 
Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi 
rundt 20 ansatte,  og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og 
viderutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte 
studenter på NTNU.  
 
 
Som idékoordinator i Spark* NTNU, har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*.  Når en idé blir sendt 
inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og 
tilgjengelig veileder. 
  
I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En 
viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som lederen skal 
rapportere videre.  
 
Som idékoordinator er du i tillegg en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du må delta på 
ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over 
idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå 
og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av 
tilbakemeldinger fra idéhavere. 
 
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli 
gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer 
vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på 
timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 
timene noe arbeid innen promo og arrangement.  
 
SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59 
 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med idékoordinator Gjermund på gjermund@sparkntnu.no 
eller 911 46 724. 
 
 
 


Document preview Idékoordinator - Google Dokumenter.pdf - page 1/1


Related documents


ide koordinator google dokumenter
leder google dokumenter
veilder google dokumenter
campusansvarlig google dokumenter
gr7b
ib2018

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Idékoordinator - Google Dokumenter.pdf