PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactJAMI 2016 koulutusesite .pdfOriginal filename: JAMI 2016 koulutusesite.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Macintosh) / Adobe PDF Library 10.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 08/03/2016 at 08:01, from IP address 91.217.x.x. The current document download page has been viewed 347 times.
File size: 3.5 MB (19 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Insta

Opas unelmien ammattiin

Tutkinto- ja koulutusesite 2016

Haluan
tehdä työtä,
jota tarvitaan.

Alajärvi
Kurejoki

Tuleville opiskelijoillemme

Tule opiskelemaan JAMIin!
Lappajärvi

Meillä on:
• hyvät yhteydet alueen yrityksiin
• hyvät koneet ja laitteet
• t yössä ja tekemällä oppimisen painotus
• ilmaiset, hyvät ateriat
• ilmaiset asuntolapaikat (Kurejoki, Lappajärvi)
• sopii myös ylioppilaille (ammattiin kahdessa
lukuvuodessa tai nopeammin)
• sopii myös aikaisemmin ammatillisen tutkinnon
suorittaneille (ammattiin kahdessa lukuvuodessa
tai nopeammin)
• täydennyskoulutusta ja kursseja

JAMIssa opiskelu kannattaa. Järviseudun ammatti-­
instituutti, JAMI, kouluttaa nuoria ja aikuisia ammatteihin,
joissa on työvoiman tarvetta alueellamme ja alueemme
ulkopuolella. Valittavanasi on 14 koulutusohjelmaa, joista
voit löytää oman väyläsi tulevaisuuteen. Perustutkinnon
suoritettuasi työllisyysnäkymät ovat hyvät. Voit myös
jatkaa opintojasi ammattikorkea- ja yliopisto-opintoihin
tasavertaisena hakijana lukion suorittaneiden kanssa.
Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa ammatti- ja
erikoisammatti­tutkintoja. JAMIlla on pysyvää toimintaa
Alajärven, Kauhavan, Kurejoen, Lappajärven ja Töysän
toimipisteissä.

Töysä

Lisätietoja JAMIn koulutuksista:
Opinto-ohjaaja, puh. 044 4657 100

Toivotamme Sinut tervetulleeksi opiskelemaan JAMIin.

Extra

Jouko Kuismin
rehtori

Täytäm

opiskelup
me vapaita

aikkoja ym

päri vuode

n!

”Asenteella,
ajatuksella ja

Sisällys:

ammattitaidolla.”

2

Tervetuloa JAMIin................................................................................................ 2–3
Liiketalous ja tietojenkäsittely......................................................................4–7
Luonnonvara-ala................................................................................................8–15
Majoitus- ja ravitsemisala.......................................................................... 16–17
Tekniikka ja liikenne.......................................................................................18–29
Aikuiskoulutus..................................................................................................30–31
Oppisopimuspalvelut..................................................................................32–33
Hyvät puitteet opiskelulle........................................................................ 34–35
JAMIn tutkinnot.......................................................................................................36

3

Liiketalous ja tietojenkäsittely

Alajärvi

www.jamin.fi

Kurejoki
Lappajärvi

”Oletko palveluhenkinen
ja haluat olla tekemisissä
ihmisten kanssa? Oletko
tarkka ja järjestelmällinen,
jolla on kyky pitää asiat
järjestyksessä?”

Töysä

Liiketalouden perustutkinto 180 osp
Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Merkonomi

Alajärven toimipiste
Töysän toimipiste
Merkonomin koulutukseen sisältyy esim. asiakas­palvelua ja
markkinointia, yritystoimintaa ja taloushallintoa. Opiskelussa
hyödynnät viimeisintä tietotekniikkaa. Opiskeluun sisältyy runsaasti työssäoppimista kaupan ja hallinnon alan työtehtävissä.
Alan työpaikat ovat esim. kaupoissa, pankeissa, kuntien, yritysten ja valtionhallinnon vaativimmissa toimistotehtävissä.
Koulutus antaa hyvät valmiudet oman yrityksen perustamiseen. Opiskelijat voivat myös harjoitella omaa liiketoimintaa
Jamin harjoitusyrityksessä.
Yhteyshenkilö merkonomin tutkinnossa:
Liisa Raivio, puh. 044 4657 155
liisa.raivio@jamin.fi

Ammattinimikkeitä: yrittäjä, toimistotyöntekijä,
myyjä, mainosten suunnittelija, myyntineuvottelija,
pankinjohtaja, talouspäällikkö, myyntiedustaja,
palvelu­neuvoja, osastosihteeri, vakuutusvirkailija,
somistaja, reskontranhoitaja, kirjanpitäjä, palkanlaskija

4

5

Liiketalous
ja ja
tietojenkäsittely
Liiketalous
tietojenkäsittely

www.jamin.fi

Alajärvi
Kurejoki

”Haluatko olla kärjessä
tietotekniikassa, kehittää
uusia ohjelmistoja tai
auttaa muita atk-asioissa?
Vai kiehtooko tietokone­­pelien ohjelmointi?”

Lappajärvi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 180 osp
Käytön tuen koulutusohjelma

Töysä

Datanomi

Alajärven toimipiste
Töysän toimipiste
Datanomit opiskelevat mm. tietokoneen ylläpitotehtäviä,
ohjelmistojen asennusta, sovellusohjelmistojen käyttöä ja
käytön neuvontaa, kuvankäsittelyä, tieto­verkkotekniikkaa,
www-tekniikkaa sekä liiketoimintaa. Koulutuksen aikaisten
työssäoppimisjaksojen aikana opiskelet tietojenkäsittelyalan
tehtäviä käytännön työtehtävissä työpaikoilla. Ylioppilailla
opiskelu on osin itsenäistä ja monimuotoista.
Alan työpaikat ovat erityyppisissä atk-myyntitehtävissä, yrityksien, kunnan ja valtion hallinnon toimistotyön ammattilaistehtävissä tai atk-ylläpito- tai mikrotukitehtävissä. Koulutus antaa
lisäksi hyvät edellytykset oman yrityksen perustamiseen.
Yhteyshenkilö datanomin tutkinnossa:
Tapani Ala-Mutka, puh. 040 7288 007
tapani.ala-mutka@jamin.fi

Ammattinimikkeitä: yrittäjä, mikrotukihenkilö,
sovellusneuvoja, ohjelmistokouluttaja, verkkovastaava, multimediatuottaja, www-sivujen suunnittelija,
tuotepäällikkö, tietotekniikka­konsultti, tietokoneiden
ja niiden oheislaitteiden myyjä

6

7

Luonnonvara-ala

Alajärvi

www.jamin.fi

Kurejoki
Lappajärvi

”Haluatko elää maaseudulla
ja hankkia elantosi
luonnosta?”

Töysä

Opiskele luonnonvarataitajaksi!
Kurejoen toimipiste
Ensimmäisenä vuonna saat maaseudulla tarvittavat
moni­puoliset perustaidot, mm.:
• Traktorikortin
• Työturvallisuus- ja tulityökortin
• Ensiapukortin
• ATK-ajokortin
• Moottori- ja raivaussahan käytön perustaidot
• Ympäristön-ja pihanhoidon perustaidot
Ensimmäisenä vuotena opit myös taloudenhallintaa, kielenhuoltoa, englantia jne. Lisäksi pääset tekemään oikeita töitä
mm. puutarhalla ja maatilalla!
Toisena ja kolmantena vuonna voit jatkaa opintojasi puu­
tarhuriksi, maaseutuyrittäjäksi, ympäristönhoitajaksi tai luontoja ympäristöneuvojaksi.
Yhteyshenkilö:
Henna Latvala, puh. 040 3580 922
henna.latvala@jamin.fi

8

9

Luonnonvara-ala

Alajärvi

www.jamin.fi

Kurejoki
Lappajärvi

”Haluatko olla mukana
kasvattamassa ruokaa?
Onko haaveenasi työskennellä
maatilalla? Ruokaa ja ruoantuottajia tarvitaan aina!”

Töysä

Maatalousalan perustutkinto 180 osp
Maatilatalouden koulutusohjelma

Maaseutuyrittäjä
Kurejoen toimipiste

Maatilatalouden koulutusohjelmassa opiskelet käytännön­
läheisesti maatalousyrittämisen perustaitoja, kuten pelto­
kasvien viljelyä, kotieläinten hoitoa, tuotantoympäristön hoitoa,
maatalousteknologiaa, metsätaloutta sekä yrittäjyyttä. Perusopintoja täydentävät valinnaiset opinnot, jotka voit suunnata
joko konepainotteisiin tai hevospainotteisiin opintoihin.
Konepainotteiset opinnot sisältävät tuotantoteknologian
hallintaa sekä maa- ja metsätalouden koneiden ja laitteiden
huoltoa ja korjausta. Hevosalan opinnot sisältävät mm.
ratsastusta ja hevosen ja talliympäristön hoitoa.

Extra

aa
voit suoritt
tkinnossa
u
st
ru
e
.
p
0 osp
salan
opintoja 4
Maatalou
hevosalan
a
a ja ajoa.
n
st
e
u
is
st
a
a
n
valin
itoa, rats
o
h
n
e
st
vo
e
Opit mm. h
aikuisten
sala myös
Maatalou
k sena.
tokoulutu
monimuo

Maaseutuyrittäjänä voit toimia maatilatalouden eri ammateissa,
kuten maatalousyrittäjänä, tuotantoeläinten hoitajana ja maatalouslomittajana sekä yrittäjänä tai työntekijänä maa­talousalan
yrityksissä tai maaseutupalveluja tarjoavissa yrityksissä, kuten
maatalouskoneurakoitsijana.
Yhteyshenkilö maaseutuyrittäjän tutkinnossa:
Markku Latvala, puh. 040 5210 948
markku.latvala@jamin.fi

Ammattinimikkeitä: tuottaja, maataloustyöntekijä,
tarhaaja, tarhatyöntekijä, kotieläinten hoitaja, lomittaja, maatalousmyyjä, hevosyrittäjä, koneurakoija

10

11

Liiketalous
ja tietojenkäsittely
Luonnonvara-ala

www.jamin.fi

Alajärvi
Kurejoki

”Haluatko viljellä hyötykasveja,
tuottaa iloa kukka-asetelmilla
tai rakentaa pihoja?”

Lappajärvi

Puutarhatalouden perustutkinto 180 osp
Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma
Viheralan koulutusohjelma

Töysä

Puutarhuri

Kurejoen toimipiste
Puutarhatalouden suuntautumisopinnoissa voit oppia pihojen ja puistojen rakentamis- ja hoitotöitä, kukkasidontaa sekä
asiakaspalvelua ja myymälätyöskentelyä kukka- ja puutarha­
kaupassa.
Perusopinnoissa perehdyt edellä mainittujen lisäksi yrittämiseen puutarha-alalla, kukkien, vihannesten sekä marjojen
ja hedelmien viljelyyn kasvihuoneessa ja avomaalla.

Extra

Valinnaisten opintojen kautta voit oppia esimerkiksi pihasuunnittelua, asiakkaiden neuvomista tai tilojen ja tapahtumien
koristelua ja näyttelytoimintaa.

uisten
la myös aik
Puutarha-a
na !
se
k
koulutu
monimuoto

Kukka- ja puutarhakaupan ammattilaisena voit työllistyä esimerkiksi kukkakauppoihin, puutarhamyymälöihin tai kukkatukkuihin. Viheralan suuntautumisvaihtoehdon valinneet voivat
työllistyä kaupunkien tai kuntien palvelukseen, seurakuntiin,
yksityisiin viherrakennusyrityksiin sekä puutarhamyymälöihin.
Yhteyshenkilö puutarhurin tutkinnossa:
Anita Ojajärvi, puh. 040 5227 941
anita.ojajarvi@jamin.fi

Ammattinimikkeitä: kasvihuone- ja avomaayrittäjä,
kukka- ja puutarhakauppias, puutarhasuunnittelija,
viherrakentaja, puutarhatyöntekijä, kukkasitoja

12

13

Luonnonvara-ala

Alajärvi

www.jamin.fi

Kurejoki
Lappajärvi

”Haluatko työskennellä
luonnossa ja pitää huolta
luontokohteista? Onko
kierrätys sinulle tärkeää?”

Töysä

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 180 osp
Ympäristöalan koulutusohjelma
Luontoalan koulutusohjelma

Ympäristönhoitaja
Luonto-ohjaaja
Luonto- ja ympäristöneuvoja
Kurejoen toimipiste

Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmissa saat monipuolisen perustietämyksen suomalaisesta luonnosta ja siihen
liittyvistä tekijöistä. Ympäristöalan suuntautumisvaihtoehdossa
syvennyt mm. ympäristöneuvontaan, vesihuoltoon, vesistöjen
kunnostukseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Luontoalan
suuntautumisvaihtoehdossa saat mahdollisuuden opiskella
esim. luonto-oppaaksi tai ulkoilureittien suunnittelijaksi tai
luonto- ja ympäristöneuvojaksi.

Extra

la myös
ympäristöa
tuksena!
Luonto- ja
uotokoulu
im
n
o
m
n
te
aikuis

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suoritettuasi voit
työllistyä mm. kuntien vesi- ja jätehuoltoon, yksityisiin ympäristöalan yrityksiin, matkailualan yrityksiin sekä saat myös
valmiuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä.
Yhteyshenkilö luonto- ja ympäristöalan tutkinnossa:
Petteri Karvinen, puh. 044 4657 100
petteri.karvinen@jamin.fi

Ammattinimikkeitä: kierrätysaseman hoitaja,
kunnostustyöntekijä, luonto-opas

14

15

Liiketalous
Majoitus-jajatietojenkäsittely
ravitsemisala

www.jamin.fi

Alajärvi
Kurejoki

”Haluatko tehdä hyvää ja
terveellistä ruokaa suurille
ryhmille tai luoda ihania
makunautintoja ravintolan
asiakkaille? Vai tähtäätkö
peräti huippukokiksi?”

Lappajärvi

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan
perustutkinto 180 osp
Kokin koulutusohjelma

Töysä

Kokki

Lappajärven toimipiste
Kokin koulutusohjelmassa opit suunnittelemaan ja valmistamaan suuria määriä aterioita erilaisille asiakasryhmille arkeen ja
juhlaan erityisruokavaliot huomioon ottaen. Hallitset elintarvikkeiden hankinnan ja varastoinnin perustaidot. Opinnoissasi
perehdyt myös myyntiin ja asiakaspalveluun.

Extra

Opiskelujesi aikana tulet oppimaan mm. laadukkaiden raaka-­
aineiden hankintaan ja käsittelyyn liittyviä asioita, osaat valmistaa yleisimmät ravintoloissa ja ruokapalvelupisteissä tarjottavat
ruoka-annokset ja tutustut etnisten keittiöiden ruoan valmistukseen.

teleäset harjoit
isteessä pä
ip
maa n
o
im
n
to
se
n
k
e
oppilaito
Lappajärv
a
n
a
ik
a
si
n!
intoje
ravintolaa
maan jo op
henkilöstö
ja
n
ö
ö
ti
it
e
suurk

Mahdollisia työllistäjiä ovat mm. hotelli- ja ravintolakeittiöt,
päiväkotien ja koulujen ruokapalvelupisteet sekä henkilöstö­
ravintolat. Saat myös valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä.
Yhteyshenkilöt kokin tutkinnossa:
Merja Tomperi-Olkkonen, puh. 044 4657 149
merja.tomperi-olkkonen@jamin.fi
Maarit Rauma, puh. 044 4657 157
maarit.rauma@jamin.fi
Paula Murtoniemi, puh. 044 4657 129
paula.murtoniemi@jamin.fi

Ammattinimikkeitä: kokki, kylmäkkö, suurtalouskokki, ravintolakokki, ruokapalvelutyöntekijä, ravintolatyöntekijä

16

17


Related documents


PDF Document 1638
PDF Document jami 2016 koulutusesite
PDF Document jami 2015 s hkoasentajan opetussuunnitelma
PDF Document klokkeriet
PDF Document igmsop final
PDF Document cv full2 noadd


Related keywords