2 Sinif Rus .pdf

File information


Original filename: 2 Sinif Rus.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 17/03/2016 at 10:49, from IP address 91.135.x.x. The current document download page has been viewed 522 times.
File size: 413 KB (10 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


2 Sinif Rus.pdf (PDF, 413 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi
İmtahan: AğdaşRus

Tarix: 15.03.201
DEACDEBBDCBECEDCDAAAABDEAEABAC

Ad: AYNUR
Soyad: XƏLİLLİ

Azərbaycan dili

BEDBDDBADCCECECBDACAACECDAABEC
-+--+-+-++-+++--++-++-----++-+

İş nömrəsi: 1200201
Məktəb: 004

BDDEBDDADDDEC**EDDBCBECBBDDEDD
Riyaziyyat

Sinif: 2

AABEBACBACDEBDAACEBCCDCABDEDDE
---++-----++-++---++--+-++--+-

Variant:

BAL

34

YER

1

CAAADAAAAA*BAEDABAECDAEECBAACA
Xarici dil

AACDDBCDDBDCBEEDCDEDBDDEDBBCAB
-+--+-----+--+----+----+-+---Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

30

30

30

90

DOĞRU

15

12

7

34

SƏHV

15

18

23

56

QİYMƏT

0

0

0

0

Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi
İmtahan: AğdaşRus

Tarix: 15.03.201
DEACDEBBDCBECEDCDAAAABDEAEABAC

Ad: GÜLYAZ
Soyad: XƏLİLOVA

Azərbaycan dili

BBCBDEBADABECECCDEEAABDBADDBAA
----+++-+-++++-++--++++-+--++-

İş nömrəsi: 1200194
Məktəb: 004

BDDEBDDADDDEC**EDDBCBECBBDDEDD
Riyaziyyat

Sinif: 2

DDBCBADBCDEDDDBCCBBADACAADEABA
-+--+-+--+---++---+---+--+----

Variant:

BAL

34

YER

1

CAAADAAAAA*BAEDABAECDAEECBAACA
Xarici dil

CBCDEBCBABDCBEEDCDEDBADEDBBCDB
+-------+-+--+----+--+-+-+---Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

30

30

30

90

DOĞRU

17

9

8

34

SƏHV

13

21

22

56

QİYMƏT

0

0

0

0

Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi
İmtahan: AğdaşRus

Tarix: 15.03.201
DEACDEBBDCBECEDCDAAAABDEAEABAC

Ad: GÜNAY
Soyad: HACIYEVA

Azərbaycan dili

BDDBDDBCDBBEAEBCCEEAACEBEEBCED
----+-+-+-++-+-+---++----+----

İş nömrəsi: 1200193
Məktəb: 004

BDDEBDDADDDEC**EDDBCBECBBDDEDD
Riyaziyyat

Sinif: 2

BCBCBDBEACDEBCBCABBACDBADBAABE
+---++----++-++---+-----------

Variant:

BAL

32

YER

2

CAAADAAAAA*BAEDABAECDAEECBAACA
Xarici dil

CACCDAADADBCBEDBBABBDDCEEADBCD
++--+++-+-+--++-++--+--+----+Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

30

30

30

90

DOĞRU

10

8

14

32

SƏHV

20

22

16

58

QİYMƏT

0

0

0

0

Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi
İmtahan: AğdaşRus

Tarix: 15.03.201
DEACDEBBDCBECEDCDAAAABDEAEABAC

Ad: YAŞHAR
Soyad: İSMAİLOV

Azərbaycan dili

DDA*DDBBDCBECEBCDADAEBEBDAADED
+-+-+-++++++++-+++-+-+----+---

İş nömrəsi: 1200202
Məktəb: 004

BDDEBDDADDDEC**EDDBCBECBBDDEDD
Riyaziyyat

Sinif: 2
Variant:

BAL

32

YER

2

BDBA D DDDDEC

CECAEA AAB

++-- + -+++++++

-++--- ---

CAAADAAAAA*BAEDABAECDAEECBAACA
Xarici dil

CAEBA
++---

+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

30

30

30

90

DOĞRU

17

12

3

32

SƏHV

13

10

3

26

QİYMƏT

0

0

0

0

Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi
İmtahan: AğdaşRus

Tarix: 15.03.201
DEACDEBBDCBECEDCDAAAABDEAEABAC

Ad: PƏRVİN
Soyad: İBRAHİMOVA

Azərbaycan dili

BDDBCDBCDBBEAEBCCEEAACEBEEABED
------+-+-++-+-+---++----+++--

İş nömrəsi: 1200203
Məktəb: 004

BDDEBDDADDDEC**EDDBCBECBBDDEDD
Riyaziyyat

Sinif: 2

BDBCBDEEA DDEEBAABBACEBADBAABE
++--++--- +--++---+--+--------

Variant:

BAL

32

YER

2

CAAADAAAAA*BAEDABAECDAEECBAACA
Xarici dil

CACCDAADADBCBEDBBAADBDCEEADBBD
++--+++-+-+--++-++-----+-----Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

30

30

30

90

DOĞRU

11

9

12

32

SƏHV

19

20

18

57

QİYMƏT

0

0

0

0

Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi
İmtahan: AğdaşRus

Tarix: 15.03.201
DEACDEBBDCBECEDCDAAAABDEAEABAC

Ad: AKİF
Soyad: ƏLƏKBƏROV

Azərbaycan dili

DDABDDBBDCBECEBCDADAEBEBDAADED
+-+-+-++++++++-+++-+-+----+---

İş nömrəsi: 1200204
Məktəb: 004

BDDEBDDADDDEC**EDDBCBECBBDDEDD
Riyaziyyat

Sinif: 2
Variant:

BAL

31

YER

3

BDBA D D DDEC

C CAEA ADB

++-- + - ++++++

- +--- -+-

CAAADAAAAA*BAEDABAECDAEECBAACA
Xarici dil

CAEBA
++---

+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

30

30

30

90

DOĞRU

17

11

3

31

SƏHV

13

9

3

25

QİYMƏT

0

0

0

0

Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi
İmtahan: AğdaşRus

Tarix: 15.03.201
DEACDEBBDCBECEDCDAAAABDEAEABAC

Ad: AYTAƏN
Soyad: İBRAHİMOVA

Azərbaycan dili

DAECEADDBBB ABCDCBADCDABBBEAEB
+--+------+ ------+-----------

İş nömrəsi:
Məktəb:

BDDEBDDADDDEC**EDDBCBECBBDDEDD
Riyaziyyat

Sinif: 2

ADBEDADDEAABCABACDBABCCAACDBAC
-+-+--+-----+++--++-+-+---+---

Variant:

BAL

24

YER

4

CAAADAAAAA*BAEDABAECDAEECBAACA
Xarici dil

ADCADACACCCDDAEEBABABAADACCABC
---+++-+--+-----++---+-----+-Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

30

30

30

90

DOĞRU

4

11

9

24

SƏHV

25

19

21

65

QİYMƏT

0

0

0

0

Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi
İmtahan: AğdaşRus

Tarix: 15.03.201
DEACDEBBDCBECEDCDAAAABDEAEABAC

Ad: ASİMAN
Soyad: KƏRİMOVA

Azərbaycan dili

DAADCACAABBBCADBDDEBADCBEB*CBA
+-+-------+-+-+-+---+---------

İş nömrəsi: 1200291
Məktəb: 005

BDDEBDDADDDEC**EDDBCBECBBDDEDD
Riyaziyyat

Sinif: 2

CDDEACACDBBCEACECCAD CEACACDBD
-+++----+----+++---- --------+

Variant:

BAL

21

YER

5

CAAADAAAAA*BAEDABAECDAEECBAACA
Xarici dil

BDACCADACBCACA CDACACACADABCBC
--+--+-+--+--- --+---+-------Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

30

30

30

90

DOĞRU

7

8

6

21

SƏHV

23

21

23

67

QİYMƏT

0

0

0

0

Buraxılış imtahanı üçün nəticə vərəqi
İmtahan: AğdaşRus
Ad: A QB

Tarix: 15.03.201
DEACDEBBDCBECEDCDAAAABDEAEABAC

Ə

Soyad: QBNA A

Azərbaycan dili

DBBCBDCDABB ABCDCDEDCDABBBEBAA
+--+------+ ---------------++-

İş nömrəsi:
Məktəb:

BDDEBDDADDDEC**EDDBCBECBBDDEDD
Riyaziyyat

Sinif: 2

ADEEDABDEBBABEEECCADBBCABBDADD
-+-+---------+++----+-+-+-+-++

Variant:

BAL

20

YER

6

CAAADAAAAA*BAEDABAECDAEECBAACA
Xarici dil

BB

DEA

D

ECE BDCA B

D C

--

--+

+-

--- ---+ -

- +

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

30

30

30

90

DOĞRU

5

11

4

20

SƏHV

24

19

13

56

QİYMƏT

0

0

0

0


Related documents


2 sinif rus
3 sinif rus
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 2 Sinif Rus.pdf