Dertien Maurice Hennevelt eBook versie 2016.pdf


Preview of PDF document dertien-maurice-hennevelt-ebook-versie-2016.pdf

Page 1 2 3 456213

Text preview


Hoofdstuk 1: de verjaardag

Het harde gerinkel van de telefoon maakte op luidruchtige wijze een
einde aan de stilte. Cas lag in zijn bed en werd er wakker van. Niet van
plan de telefoon op te nemen, draaide hij zich om en duwde zijn hoofd
in het kussen. Nadat de telefoon voor de vierde keer luid rinkelend de
stilte verbrak, maakte Cas geïrriteerd aanstalten om in beweging te
komen. Hij bedacht zich echter en liet zich met een plof weer
terugvallen op zijn bed. Hij keek op de klok. Het was na tienen. Waar
was zijn vader? Die zou toch al thuis moeten zijn? Hij luisterde
aandachtig. De telefoon ging nogmaals over. Daarna hield het gerinkel
op. Vervolgens hoorde hij de stem van zijn vader. Hij was dus
inderdaad thuis. Cas zuchtte.
Cas was vaak alleen thuis. Zijn moeder, Barbara, was overleden aan
de gevolgen van een auto-ongeluk toen Cas pas zeven jaar was. Ze
werkte in het plaatselijke ziekenhuis achter de receptie en werd op een
avond aangereden door een automobilist die door het rode
verkeerslicht was gereden. De ambulance was snel ter plaatse, maar
het was te laat geweest. Onderweg naar het ziekenhuis overleed ze.
Niet lang na het overlijden van zijn moeder waren ze verhuisd. Zijn
vader en hij. Het vorige huis, waar ze tot het ongeluk jarenlang met zijn
drietjes hadden gewoond, voelde gewoon niet meer als ‘thuis’.
Ondanks dat de verhuizing een definitief einde betekende van een
zeer gelukkige periode, hadden ze er geen spijt van gehad. Zijn vader
was na het ongeluk en tijdens de verhuizing enkele maanden thuis
gebleven. Hij had hun nieuwe huis grotendeels opgeknapt en, met de
hulp van Cas, alle kamers in hun ‘nieuwe’ huis geschilderd in de
kleuren die Cas mooi vond. En ondanks dat zijn vader nu veel van huis
weg was voor zijn werk, had hij het gevoel dat er hierdoor een sterke
basis was gelegd voor de band die ze nu hadden.
Het werd weer stil in huis. Blijkbaar was het telefoongesprek
beëindigd. Cas twijfelde of hij naar beneden zou gaan, maar aan het
geluid van de krakende trap kon hij opmaken dat zijn vader al op weg
naar boven was. Cas wachtte even en zag vervolgens de deur van zijn
slaapkamer langzaam werd geopend. In de deuropening stond zijn
vader die aandachtig in het duister tuurde om te zien of zijn zoon
4