mtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif) .pdf

File information


Original filename: mtahan nəticə vərəqi (5-ci sinif).pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 29/03/2016 at 16:00, from IP address 91.135.x.x. The current document download page has been viewed 316 times.
File size: 867 KB (12 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


mtahan nəticə vərəqi (5-ci sinif).pdf (PDF, 867 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.201
CADBADCBBA

BBCBDCACDA

Ad: NURIDƏ
Azərbaycan dili
Soyad: ƏLIYEVA
İş nömrəsi: 9530037
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

BBCBCCACDA

AADACACDDB

++++-+++++

-++---+---

CAACBDADAAADADB

CBBADAABCD

CBAACDCBADCDCBB

Xarici dil

+-+--+--+--+--+

CBBADADBAD
++++++-+-+

Variant:
BDBBA

BAL

137,5

YER

1

Həyat bilgisi

ADBCA

İnformatika

-++-+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

15

5

10

10

0

50

DOĞRU

9

6

3

3

8

0

29

SƏHV

1

9

2

7

2

0

21

XALİS

8,75

3,75

2,5

1,25

7,5

0

23,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.201
CADBADCBBA

BBCBDCACDA

Ad: SƏBUHİ
Azərbaycan dili
Soyad: MAHMUDİ

Tarix

BCCBDCACDA

----++

+-++++++++

İş nömrəsi: 9530013

CAACBDADAAADADB

Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

ABCCAD

CBCDADADA

CCDA

+----++++

--+-

CBBADAABCD
Xarici dil

C

C A

+

- +

Variant:
BDBBA

BAL

115

YER

2

Həyat bilgisi

DB A

İnformatika

++ +

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

15

5

10

10

0

50

DOĞRU

9

6

3

2

2

0

22

SƏHV

1

7

0

4

1

0

13

XALİS

8,75

4,25

3

1

1,75

0

18,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.201
CADBADCBBA

BBCBDCACDA

Ad: AYNUR
Azərbaycan dili
Soyad: TEYMUROVA
İş nömrəsi: 9530012
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

BBCBDCDDDA

DCDCADDDBA

++++++--++

--+-++--++

CAACBDADAAADADB

CBBADAABCD

DBADCDCBADBADBC

Xarici dil

--+--+--+------

ADCBCBDACB
--------+-

Variant:
BDBBA

BAL

68,75

YER

3

Həyat bilgisi

CDBDA

İnformatika

-++-+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

15

5

10

10

0

50

DOĞRU

8

3

3

5

1

0

20

SƏHV

2

12

2

5

9

0

30

XALİS

7,5

0

2,5

3,75

0

0

13,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.201
CADBADCBBA

BBCBDCACDA

Ad: FƏRİD
Azərbaycan dili
Soyad: ZEYNALOV

Tarix

BBBBACCDCA
++-+-+---+

İş nömrəsi: 9530039

CAACBDADAAADADB

Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

CBBADAABCD

C CACDCAAD DCDB

Xarici dil

+ ---+--+- +-++

Variant:
BDBBA

BAL

61,25

YER

4

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

15

5

10

10

0

50

DOĞRU

5

6

0

0

0

0

11

SƏHV

5

7

0

0

0

0

12

XALİS

3,75

4,25

0

0

0

0

8

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.201
CADBADCBBA

BBCBDCACDA

Ad: GÜNAY
Azərbaycan dili
Soyad: ZEYNALOVA

Tarix

BBCBDDACAA
+++++-++-+

İş nömrəsi: 9530019

CAACBDADAAADADB

Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

CBBADAABCD

DBC CDCBCD

Xarici dil

--- -+----

Variant:
BDBBA

BAL

52,5

YER

5

Həyat bilgisi

DB A

İnformatika

++ +

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

15

5

10

10

0

50

DOĞRU

8

1

3

0

0

0

12

SƏHV

2

8

0

0

0

0

10

XALİS

7,5

0

3

0

0

0

10,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.201
CADBADCBBA

BBCBDCACDA

Ad: ŞAMİL
Azərbaycan dili
Soyad: ƏHM*DLİ
İş nömrəsi: 9530047
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

BBBBDCACAA

ABCDCAACBB

++-+++++-+

--------+-

CAACBDADAAADADB

CBBADAABCD

DBCDADCADDCCCAB

Xarici dil

-----+--------+

DBCBADBABA
-+--------

Variant: A
BDBBA

BAL

45

YER

6

Həyat bilgisi

CDB D

İnformatika

-++ -

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

15

5

10

10

0

50

DOĞRU

8

2

2

1

1

0

14

SƏHV

2

13

2

9

9

0

35

XALİS

7,5

0

1,5

0

0

0

9

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.201
CADBADCBBA

BBCBDCACDA

Ad: MƏHƏBBƏT
Azərbaycan dili
Soyad: ABDUIIAYEV

Tarix

BBCBACAAAD
++++-++---

İş nömrəsi: 9530028

CAACBDADAAADADB

Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

DBD CABBADB

DB

--- ----+--

++

BD

CBB

--

-+-

CBBADAABCD
Xarici dil

B

A

-

+

Variant:
BDBBA

BAL

45

YER

6

Həyat bilgisi

CD

A

-+

+

İnformatika

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

15

5

10

10

0

50

DOĞRU

6

3

2

1

1

0

13

SƏHV

4

9

1

4

1

0

19

XALİS

5

0,75

1,75

0

0,75

0

8,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.201
CADBADCBBA

BBCBDCACDA

Ad: KÖNÜL
Azərbaycan dili
Soyad: İSGƏNDƏROVA

Tarix

ACABDDAABA
---++-+--+

İş nömrəsi: 9530035

CAACBDADAAADADB

Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

CBBADAABCD

CBAACDBAADBACDA

Xarici dil

+-+--+--+----+-

Variant:
BDBBA

BAL

37,5

YER

7

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

15

5

10

10

0

50

DOĞRU

4

5

0

0

0

0

9

SƏHV

6

10

0

0

0

0

16

XALİS

2,5

2,5

0

0

0

0

5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.201
CADBADCBBA

BBCBDCACDA

Ad: TURANƏ
Azərbaycan dili
Soyad: ZEYNALOVA

Tarix

BBCBCDAAAA
++++--+--+

İş nömrəsi: 9530020

CAACBDADAAADADB

Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

CDB C

D

-+- -

-

CBBADAABCD
Xarici dil

Variant:
BDBBA

BAL

33,75

YER

8

Həyat bilgisi

DB B

İnformatika

++ -

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

15

5

10

10

0

50

DOĞRU

6

1

2

0

0

0

9

SƏHV

4

4

1

0

0

0

9

XALİS

5

0

1,75

0

0

0

6,75


Related documents


mtahan n tic v r qi 5 ci sinif
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif
mtahan n tic v r qi 5 ci sinif 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file mtahan nəticə vərəqi (5-ci sinif).pdf