mtahan nəticə vərəqi (7 ci siniflər) .pdf

File information


Original filename: mtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər).pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 29/03/2016 at 16:05, from IP address 91.135.x.x. The current document download page has been viewed 278 times.
File size: 727 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


mtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər).pdf (PDF, 727 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.2016
CBCCD

BCABBDBACB
Ad: RƏNA

Azərbaycan dili

Soyad: KAZIMLI

BCABCDCACB

+--+-

DCACACBBDD

BADDACDBAC

ABCA

ACD

--++

--+

--+--+-+ +

ACDCBBBBAB

DCABDACACA

Məktəb:
Sinif: 7

Fizika

Variant:

CCACC

++++-+-+++
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9530006

Biologiya

Tarix

CBCBBABBBD

Coğrafiya

ADDADCBB C

DCAA ABADA
+++- +-+-+

----+-++--

CBCCADCBAD

BAL

141,25

YER

1

Kimya

Xarici dil

ABCCCACBAD
-+++--++++

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

5

10

10

0

0

10

65

DOĞRU

8

3

3

0

2

4

6

0

0

7

33

SƏHV

2

4

7

0

3

5

3

0

0

3

27

XALİS

7,5

2

1,25

0

1,25

2,75

5,25

0

0

6,25

26,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.2016
CBCCD

BCABBDBACB
Ad: NƏSİBƏ

Azərbaycan dili

BCBBBD ACB

Biologiya

+-+

++-+++ +++

Soyad: BAYRAMOVA

DCACACBBDD
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9530023
Məktəb:

CAC

C

+++

-

BADDACDBAC
Tarix

DCABDACACA

B

Fizika

Variant:

BAD A
+++ +

ACDCBBBBAB
Sinif: 7

CDD

A A

Coğrafiya

+ +

+

CBCCADCBAD

BAL

115

YER

2

Kimya

B

Xarici dil

+
Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

5

10

10

0

0

10

65

DOĞRU

8

3

1

0

2

4

2

0

0

1

21

SƏHV

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

3

XALİS

7,75

2,75

1

0

1,75

4

2

0

0

1

20,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.2016
CBCCD

BCABBDBACB
Ad: AYŞƏN

Azərbaycan dili

Soyad: SƏMƏDOVA
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9530002
Məktəb:
Sinif: 7

Fizika

Variant:

BCCBCDBACB

Biologiya

CABAD

++-+-+++++

+---+

DCACACBBDD

BADDACDBAC

DDBDDAADAC

Tarix

BDDDADABAD

+---------

+-+++--++-

ACDCBBBBAB

DCABDACACA

ADCDBABDBA

Coğrafiya

DDACAAAADA
+-+--+-+-+

+---+-+---

CBCCADCBAD

BAL

98,75

YER

3

Kimya

A

Xarici dil

+
Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

5

10

10

0

0

10

65

DOĞRU

8

1

3

0

2

6

5

0

0

1

26

SƏHV

2

9

7

0

3

4

5

0

0

0

30

XALİS

7,5

0

1,25

0

1,25

5

3,75

0

0

1

19,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.2016
CBCCD

BCABBDBACB
Ad: YEGANƏ

Azərbaycan dili

Soyad: ƏSGƏRZADƏ

BC

CDC CB

++

-+- ++

Biologiya

+--

DCACACBBDD
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9530060
Məktəb:

A B C

D

- - -

-

BADDACDBAC
Tarix

Fizika

Variant:

A

DB BBB

+

-+ ++-

BC A C

BC

+- - +

-+

DCABDACACA

ACDCBBBBAB
Sinif: 7

CDB

Coğrafiya

AA DA A
-+ ++ +
CBCCADCBAD

BAL

96,25

YER

4

Kimya

Xarici dil

D

+-+++

+

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

BACAD

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

5

10

10

0

0

10

65

DOĞRU

5

0

4

0

1

3

4

0

0

5

22

SƏHV

2

4

2

0

2

3

1

0

0

1

15

XALİS

4,5

0

3,5

0

0,5

2,25

3,75

0

0

4,75

19,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.2016
CBCCD

BCABBDBACB
Ad: ÇİNARƏ

Azərbaycan dili

Soyad: HÜSEYNOVA
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9530050
Məktəb:
Sinif: 7

Fizika

Variant:

BCABCDBACB

Biologiya

BBBAA

++++-+++++

-+---

DCACACBBDD

BADDACDBAC

CDADAADDDC

Tarix

BDADDCBDDD

--+-+---+-

+--+-+----

ACDCBBBBAB

DCABDACACA

BCACBDACBB

Coğrafiya

DDCCAAADDD
+----+----

-+-++----+

CBCCADCBAD

BAL

87,5

YER

5

Kimya

Xarici dil

CCCCCBBACD
+-++-----+

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

5

10

10

0

0

10

65

DOĞRU

9

3

4

0

1

3

2

0

0

4

26

SƏHV

1

7

6

0

4

7

8

0

0

6

39

XALİS

8,75

1,25

2,5

0

0

1,25

0

0

0

2,5

16,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 28.03.2016
CBCCD

BCABBDBACB
Ad: ELXAN

Azərbaycan dili

Soyad: ŞİRƏLİYEV

BA

DDA B

+-

+-+ +

Biologiya

DCACACBBDD
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9530001

BADDACDBAC

BCACABCDDC

A

Tarix

-++++---+-

Məktəb:

DCABDACACA

ACDCBBBBAB
Sinif: 7

Fizika

Variant:

BDDAB AACD

Coğrafiya

--+-+ ----

A

D

+

-

CBCCADCBAD

BAL

70

YER

6

Kimya

Xarici dil

BC
++

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

5

10

10

0

0

10

65

DOĞRU

4

5

2

0

0

0

1

0

0

2

14

SƏHV

2

5

7

0

0

1

1

0

0

0

16

XALİS

3,5

3,75

0,25

0

0

0

0,75

0

0

2

10,25


Related documents


mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file mtahan nəticə vərəqi (7-ci siniflər).pdf