One pager färg 9 .pdf

File information


Original filename: One-pager färg 9.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by / Mac OS X 10.10.1 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 01/04/2016 at 01:17, from IP address 79.138.x.x. The current document download page has been viewed 353 times.
File size: 1.3 MB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


One-pager färg 9.pdf (PDF, 1.3 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Problemet
Chefer som inte engagerar
sig i sina medarbetares
utbildning

+

Utbildningsdeltagare som
inte applicerar nya
kunskaper när de är tillbaka
från utbildningen

=

Låg effekt av fysiska
utbildningstillfällen

Forskningen

Låg effekt av kompetensutveckling
Varje år läggs ofantliga summor på kompetensutveckling, men effekten är ofta oroväckande låg.
Forskning visar att endast 10 – 50% av totala utbildningsutgifter leder till att medarbetares prestation
faktiskt ökar1 . Det beror ofta på att utbildningsdeltagarna inte får rätt stöd innan och efter
utbildningen. Du kan alltså ha ett utbildningstillfälle i världsklass utan att det är tillräckligt för att få
effekt. Nedan ser du huvudorsakerna.

Chef inte involverad

Chef stöttar inte

Deltagare dåligt
förberedda

Deltagare applicerar
inte nya färdigheter

Innan

Utbildningstillfället

Efter

Chefens roll och övning viktigast

Chefens roll är det som
avgör huruvida en
utbildning lyckas eller inte

Chefens roll har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna till huruvida en får
effekt eller ej 2. Av många anses den vara absolut viktigast. Chefen bör vara
involverad både före och efter utbildningstillfället: Inför tillfället bör hen sätta
tydliga förväntningar tillsammans med medarbetaren, efteråt bör hen följa upp,
stötta och coacha. Först då kan reell beteendeförändring uppstå.

Nya färdigheter kräver
mycket mer övning än vad
ett enstaka utbildningstillfälle kan erbjuda

Vi glömmer nästan allt vi lär oss 3. För att bli proffs krävs därför mer övning än
vad som ryms på några få utbildningstillfällen4. Utbildningsdeltagaren måste direkt
få möjlighet att applicera sina nyvunna kunskaper när hen kommer tillbaka från
utbildningen, för att de inte ska falla i glömska. Med tiden behöver övningarna och
repetitionstillfällena inte ligga lika tätt – de har övergått i faktiska färdigheter.

Lösningen
En app som hjälper
utbildare att involvera
deltagarnas chefer och att
trigga övning i vardagen

Involverade chefer och övning i vardagen
Knowly är en webbapplikation som hjälper utbildare i företag att förstärka effekten av fysiska
utbildningstillfällen. Utbildaren skickar via sms eller epost ut mikroutbildningar – reflektionsuppgifter, repetitionsfrågor eller utmaningar – i mobilvänligt format före och efter utbildningstillfället.
Både utbildningsdeltagarna och deras chefer får uppgifter.

Instruktioner till chefer

Mikroutbildningar till
utbildningsdeltagare
-1v

Utbildningstillfället

1v

2v

5v

Källor
1 Grossman, Rebecca, and Eduardo Salas. "The transfer of training: what really matters." International Journal of
Training and Development 15.2 (2011): 103-120. Kolla in Dr. Robert Brinkerhoff https://www.youtube.com/
watch?v=__wUZzJV8lM

Superkrafter åt utbildare

2 Blume, Brian D., et al. "Transfer of training: A meta-analytic review." Journal of Management 36.4 (2010):
1065-1105.
3 Robert Bjork på UCLA: http://bjorklab.psych.ucla.edu/research.htm. Se också http://www.gwern.net/Spaced
%20repetition#distributed
4 Ericsson, K. Anders, et al., eds. The Cambridge handbook of expertise and expert performance. Cambridge
University Press, 2006.


Document preview One-pager färg 9.pdf - page 1/1


Related documents


one pager fa rg 9
dummy magasinsmall 3
ff 5f 1
regler
artikkel mukera
vinkplast hvaderabs

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file One-pager färg 9.pdf