A 405 10 2013 F 1 (PDF)
File information


Title: A_405_10_2013_F_1
Author: PLD2

This PDF 1.5 document has been generated by A_405_10_2013_F_1 / novaPDF Professional Server Ver 7.7 Build 392 (Windows Server 2008 R2 Server Standard Edition (full installation) (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x64)), and has been sent on pdf-archive.com on 02/04/2016 at 11:32, from IP address 185.117.x.x. The current document download page has been viewed 469 times.
File size: 431.41 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


LABORATORIA BADAWCZE

ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl

Sprawozdanie z badań Nr: 405/10/2013/F/1
Estinity Piotr Kaszubski, ul. Podbipiety 27/1, 02-732 Warszawa

Zleceniodawca:

405/10/2013

Nr protokołu-zlecenia:

Data odebrania próbek:

07-10-2013

15:00

Godz. odebrania próbek:

Kucharska Monika

Imię i nazwisko odbierającego
Rodzaj badania:

fizykochemiczne

Przedmiot badania:

kosmetyki - badanie próbki

Pobranie próbek:

próbki pobrane przez Zleceniodawcę

Transport próbek:

próbki dostarczone przez Zleceniodawcę

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr: AB 1095

NAZWA PRODUKTU:

Żel wybielający

1. Producent:

produkcja własna

2. Rodzaj opakowania:

tubka plastikowa

3. Data produkcji:

brak danych

4. Okres przechowywania:

najlepiej zużyć przed końcem 08-2015

5. Warunki przechowywania:

lodówka lub chłodne miejsce

6. Nr partii:

082015/1

7. Miejsce pobrania próbki:

pod adresem Zleceniodawcy

Numer próbki:

1781/10

Data rozpoczęcia badań:

Lab.

Masa/objętość próbki:
07-10-2013

Ocena próbki:

Data zakończenia badań:

Badany parametr
jednostka
Badania aplikacyjne

30 x 65 g

Metodyka badania w/g

Wymagania

bez zastrzeżeń

28-11-2013
Wynik

Niepewność
(**)

wykonano


Badanie stabilności i
kompatybilności masy
produktu z opakowaniem

metoda własna

Ocena bezpieczeństwa

-

w załączniku

LK

w załączniku

LK

Sprawozdanie z badań Nr: 405/10/2013/F/1

Strona

1

pH

(A) PB-56/LF, wyd. 3 z dnia
12.04.2013

5,45

-* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy
*(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego
** - niepewnośc rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi
wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

pH oznaczono w 10 % roztworze.

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski, LK - Mysłowice
KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:
09-12-2013

Autoryzował:
I1 - Zabielski Przemysław
K2 - Gałkowska-Pachota Monika
Z1 - Orłowska Justyna

Podpisano:

Zatwierdził:
Zastępca Kierownika
Laboratorium Fizykochemicznego
Filia Południe - dr Monika Gałkowska-Pachota

Sprawozdanie z badań Nr: 405/10/2013/F/1

Kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Strona

2


Download A 405 10 2013 F 1A_405_10_2013_F_1.pdf (PDF, 431.41 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file A_405_10_2013_F_1.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000355901.
Report illicit content