Opis Produktu PP HP548R (PDF)
File information


Title: Moplen HP548R PL 2010
Author: Listos

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.5 / GPL Ghostscript 8.61, and has been sent on pdf-archive.com on 02/04/2016 at 11:32, from IP address 185.117.x.x. The current document download page has been viewed 939 times.
File size: 61.61 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Moplen HP548R
Polipropylen, Homopolimer
Opis Produktu
Moplen HP548R jest homopolimerem przeznaczonym do wtrysku i zawiera środek nukleujący oraz
antystatyk.
Moplen HP548R odznacza się dobrą sztywnością połączoną z dobrą płynnością.
Moplen HP548R jest stosowany do produkcji zakrętek i zamknięć, art. meblarskich i uŜytkowych
gospodarstwa domowego, pojemników.
Moplen HP548R jest odpowiedni do kontaktu z Ŝywnością.
Charakterystyka Produktu
Status

Handlowy: Aktywny

Stosowana Metoda
Testu

ISO

Dostępność

Europa, Afryka-Środkowy Wschód

Metoda
Przetwórstwa

Wtrysk

Cechy

Antystatyk, płynność – dobra, homopolimer – nukleowany, sztywność dobra

Typowe
zastosowania

Art. Meblarskie, wtryskiwane zakrętki i zamknięcia, art. uŜytkowe
gospodarstwa domowego, cienkościenne pojemniki do Ŝywności

Typowe Właściwości

Metoda

Warość

Jednostka

Gęstość

ISO 1183

0,9

g/cm³

Wsk. szybkości płynięcia (MFR) (230°C/2,16 kg)

ISO 1133

23

g/10 min

Obj. wsk. szybkości płynięcia (230°C/2,16 kg)

ISO 1133

31

cm³/10min

Fizyczne

Mechaniczne
Moduł sztywności przy rozciąganiu

ISO 527-1, -2

1650

MPa

Granica plastyczności przy rozciąganiu

ISO 527-1, -2

35

MPa

WydłuŜenie przy zerwaniu

ISO 527-1, -2

>50

%

WydłuŜenie na granicy plastyczności

ISO 527-1, -2

8

%

Bez karbu wg Charpy (23 °C)

ISO 179

110

kJ/m²

Z karbem wg Charpy (23 °C, karb A)

ISO 179

2,5

kJ/m²

ISO 2039-1

78

MPa

Udarność

Twardość
Twardość metodą kulki (H 358/30)

Termiczne
Temp. ugięcia pod obciąŜeniem B (0,45 MPa)
Próbka niewygrzewana

ISO 75B-1, -2

Temp. mięknienia wg Vicata

ISO 306

95

°C

(A50 (50°C/h 10N))

154

°C

(B50 (50°C/h 50N))

94

°C

Uwagi
Typowe właściwości; nie mogą być uznane jako specyfikacja.
© LyondellBasell Industries Holdings, B.V. 2010
W celu uzyskania danych kontaktowych firmy LyondellBasell sprzedającej ten produkt w Twoim kraju, prosimy odwiedzić
http://www.lyondellbasell.com/.
Przed uŜyciem produktu LyondellBasell, klienci i inni uŜytkownicy powinni we własnym zakresie ocenić, czy produkt nadaje się
do docelowego uŜycia oraz powinni równieŜ upewnić się, Ŝe będą mogli stosować produkt bezpiecznie i zgodnie z prawem.
SPRZEDAJĄCY NIE DAJE GWARANCJI; WYRAŹNYCH LUB POŚREDNICH (W TYM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI
DO OKRESLONEGO CELU) INNYCH NIś ODRĘBNIE UZGODNIONE MIĘDZY STRONAMI W FORMIE PISEMNEJ. Ten produkt nie
moŜe być uŜyty do produkcji zgodnie z wymaganiami „US FDA Class II Medical Device” lub „Health Canada Class IV Medical
Devices” oraz „US FDA Class II Medical Device” lub „Health Canada Class III Medical Device” bez uprzedniego pisemnego
potwierdzenia przez Sprzedającego kaŜdego specyficznego produktu lub zastosowania.
UŜytkownicy powinni zweryfikować Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS) przed zastosowaniem produktu.
Adflex, Adstif, Adsyl, Akoafloor, Akoalit, Alastian, Alathon, Alkylate, Aquamarine, Aquathene, Arconate, Arcopure, Arcosolv,
Arctic Plus, Arctic Shield, Avant, Catalloy, Clyrell, CRP, Crystex, Deflex, Duopac, Duoprime, Duotreat, Filmem, Flexathene, Get
in touch with, Placido, Glidox, Hifax, Histif, Hostacom, Hostalen PP, Hostalen ACP, Ideal, Indure, Integrate, Koattro, LIPP,
Lucalen, Luflexen, Lupocomp, Lupolen, Lupolex, Luposim, Lupostress, Lupotech, Metocene, Microthene, Moplen,
MPDIOL,Navacet, Nerolex, Nexprene, Petrothene, Plexar, Polymeg, Pristene, Prodflex, Pro-fax, Punctiloius, Purell, SAA 100, SAA
101, Sequel, Softell, Spherilene, Spheripol, Spherizone, starflex, Stretchene, Superflex, TBAc, Tebol, Tetralol, T-Hydro, Toppyl,
Trans4m, Tufflo, Ultrathene, Vacido, Valtec oraz Winsense stanowią marki handlowe będące własnością i/lub uŜywane przez
grupę firm LyondellBasell.
Akoafloor, Akoalit, Alastian, Alathon, Aquamarine, Arconate, Arcopure, Arcosolv, Arctic Plus, Arctic Shield,
Avant, Clyrell, CRP, Crystex, Dexflex, Duopac, Duoprime, Filmex, Flexathene, Glidox, Glidsol, Hifax,
Hostacom, Hostalen, Ideal, Indure, Integrate, Koattro, Lucalen, Lupolen, Microthene, Moplen, MPDIOL,
Nexprene, Petrothene, Plexar, Polymeg, Pristene, Pro-Fax, Punctilious, Purell, Sequel, Spheripol, Spherizone, Softell, Starflex,
Tebol, Tetralol, T-Hydro, Toppyl, Tufflo, Ultrathene i Winsense są zarejestrowane w Urzędzie Patentów i Marek Handlowych
USA.
Data wydania: 22 grudnia 2008


Download Opis Produktu - PP HP548R.PDFOpis Produktu - PP HP548R.PDF (PDF, 61.61 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Opis Produktu - PP HP548R.PDF


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000355904.
Report illicit content