förundersökningsprotokoll (PDF)
File information


This PDF 1.7 document has been generated by / iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 05/04/2016 at 20:15, from IP address 84.55.x.x. The current document download page has been viewed 3443 times.
File size: 94.31 MB (526 pages).
Privacy: public file
File preview


Åklnr

Förundersökningsprotokoll

AM-12551-16
Signerat av

Izla Masso

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Signerat
datum
STOCKHOLMS
TINGSRÄTT

Polisregion Stockholm, Grova brott 5 PO Sthlm City

Avdelning 2 08:26
2016-03-03

Handläggare (Protokollförare)

Datum
INKOM:

Utredare Izla Masso

2016-03-03

2016-02-25
MÅLNR: B 1172-16
AKTBIL: 24

Bitr. handläggare

Inspektör Maria Blockström
Inspektör Thomas Rehn
Undersökningsledare

Kammaråklagare Anita Kjellén
Polisens diarienummer

5000-K37875-16

5000-K37528-16

5000-K59301-16

5000-K88652-16

5000-K112854-16

Målsägande

Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare

Abrahamsson, Knut Allan
Carlsson, Ann-Elisabeth
Engert, Ursula
Solin, Eivor Sylvia
Östlin, Lillemor

Björkman, Johanna, förordnad 2016-02-09
Björkman, Johanna, förordnad 2016-02-09
Björkman, Johanna, förordnad 2016-02-24
Björkman, Johanna, förordnad 2016-02-09
Björkman, Johanna, förordnad 2016-02-09

Förtursmål

Beslag

Nej

Finns

Ersättningsyrkanden

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Ja
Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Siad Barre, Ahmed

19960618-1114

Brott

GROVT rån, Grovt rån, Grovt rån (Mot person 18 år eller äldre, utan skjutvapen,
utomhus), GROVT rån mot åldring
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18
Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Protokoll överlämnat til Barre på häktet Flemingsberg
2016-02-25

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

2016-03-02

2016-02-25

2016-03-02

2016-02-25

Försvarare

Christian Oxhamre, förordnad 2016-01-29
Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Resultat av underrättelse försv

Protokoll överlämnat till advokatbyrån 2016-02-25

Ej avhörts

Ej avhörts

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr
Uppgiftstyp

5000-K37875-16

Sida

Anmälan 5000-K37875-16 Rån mot åldring, Pontonjärgatan 2016-01-11
Anmälan ............................................................................................................... 1
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör målsägande
Förhör med målsägande, Solin, Eivor Sylvia Målsägandeförhör......................... 5
Förhör med målsägande, Solin, Eivor Sylvia ...................................................... 7
Förhör med målsägande, Solin, Eivor Sylvia ...................................................... 8

Förhör vittne/annan
Förhör med annan, Skärlén Svärdh, Julia Linnea Maria ..................................... 10
Förhör med vittne, Mehrzad, Amir ......................................................................12
Promemorior
PM Eventuell övervakningskameror.................................................................... 14
Tjänsteanteckning Begäran om uttag av övervakningsfilm från Nordea............. 15
PM Identifiering misstänkt................................................................................... 16
Bilaga: Jämförelsebiilder övervakninsgfilm

Tjänsteanteckning ID på misstänkt.......................................................................20
PM ....................................................................................................................... 21
PM Identifiering från bilder..................................................................................22
Avrapporteringspm ..............................................................................................23
PM Spårning av mobiltelefoner............................................................................24
PM fotokonfrontation
PM Fotokonfrontation gällande Ahmed Siad Barre............................................. 25
Bilaga: Fotokonfrontation

Händelserapport Pontonjärgatan
Händelserapport från RKC.................................................................................. 34
Daktningsfoto misstänkt
Fotografi(er) Daktningsfoto, Ahmed Siad Barre..................................................36
Fotografier/bildkollage från övervakningsfilmer
Bildkollage Mc Donalds o Nordea St Eriksg 160111.......................................... 38
Fotografi(er) Fr ö-v kamera ICA Köttmästaren o bankomat S:t Erik................. 61
Fotografi(er) från Bankomat ÖV kamera S.T Eriksgatan 26............................... 68
Övervakningsfilmer
Skrivelse från SL.................................................................................................. 72
PM Tidsavstämning övervakningskameror.......................................................... 73
PM Övervakningsfilmer....................................................................................... 74
Jämförelsebilder/bildkollage till utredningen från tidigare ärenden
Fotografi(er) Inbegärt foto känd åldringsbrottare f jämförelse............................ 76
Fotografi(er) Jämförelsebilder övervakningsfilm identifiering mt.......................77
HÖK
Analysresultat Promemoria Telefonanalys...........................................................84

Analysresultat Hemlig Övervakning av Kommunikationsmedel ( HÖK )...........88
Telefontömning
Information hämtad ur mobiltömning beslag BG9440-2.................................... 93
Kontoutdrag
Mail från Nordea ang uttag msg...........................................................................103
Kontoutdrag Sylvia Solin.....................................................................................105
Misstänkts bankengagemang samt besök
PM Misstänkts bank engagemang........................................................................106
Svar från Nordea ang misstänkts konto................................................................107
Svar från Skatteverket..........................................................................................109
Kontoutdrag mt Ahmed Siad Barre......................................................................115
Kontroll av besök Nordea Sankt Eriksg/ Liljeholmen..........................................116
Husrannsakan
Husrannsakan avseende Siad Barre, Ahmed, Grovt rån.......................................121
Husrannsakan avseende Siad Barre, Ahmed, ......................................................123
Beslagsprotokoll
Beslagsprotokoll avseende Siad Barre, Ahmed, 2016-5000-BG9440................125
Beslagsprotokoll avseende Siad Barre, Ahmed, 2016-5000-BG9470................127
Fotografier på misstänkt vid gripande samt över beslag
Fotografi(er) Bilder på mt, jacka och glasögon tagna i arresten..........................129
Fotografi(er) Foton keps och skor anträffade vid husrannsakan..........................139
Jämförelsebilder på skor fr öv-film och beslag...................................................146
Fotografi(er) Kvitto på inköp...............................................................................147
Fotografi(er) Plastkort av intresse för utredningen...............................................148
Fotografi(er) Bilder på mt, glasögon och jacka tagna i arresten..........................149
Misstänkts brors studentkort BG9440-5..............................................................159
Kontroll av beslagtagna Acesskort BG9470-p. 3-7
PM .......................................................................................................................160
Daktning
Kroppsbesiktning avseende Siad Barre, Ahmed, ................................................161
Förhör misstänkt
Förhör med misstänkt, Siad Barre, Ahmed 24:8 förhör.......................................163

Förhör med misstänkt, Siad Barre, Ahmed .........................................................164
Fotografi(er) De foton som förevisades under förhöret 2016-01-30..................169
Förhör med misstänkt, Siad Barre, Ahmed .........................................................180
Förhör med misstänkt, Siad Barre, Ahmed .........................................................185
Frihetsberövande
Frihetsberövande avseende Siad Barre, Ahmed, .................................................192

5000-K37528-16

Anmälan 5000-K37528-16 Grov stöld från åldring, Primusgatan 2016-01-11
Anmälan ...............................................................................................................194
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör målsägande
Förhör med målsägande, Abrahamsson, Knut Allan ...........................................197
Förhör med målsägande, Abrahamsson, Knut Allan ...........................................199
Kontoutdrag
Kontoutdrag Knut Abrahamsson..........................................................................200
Promemorior
Tjänsteanteckning ................................................................................................201
PM Foto övervakningsfilm Buss 1.......................................................................202
PM Uttalande Peder Eriksson...............................................................................203
Tjänsteanteckning Accesskort nr 1991409627.....................................................204
Tjänsteanteckning Abdulasis Siad Barre..............................................................206
Fotografi(er) Brukare av SL-accesskort..............................................................207
PM Knut Abrahamssons väska.............................................................................208
Fotografier/bildkollage från övervakningsfilmer
NYTT PM Fotokollage stillbilder övervakningsfilm...........................................209
Fotografi(er) Bildkollage Buss 1, 2016-01-11 kl 10-57--13.11....................... 234
Bild fr Eniro.se på beskriven brottsplats..............................................................244
Tidsangivelser för övervakningsfilmer
PM Tidsavstämning övervakningskameror..........................................................245
PM Övervakningfilmer.........................................................................................246
Acesskort
Utdrag fr SL ang Accesskort tillhörande Abdulasis.............................................248

Målsägarens Access-korts resor för jämförelse...................................................253
Foto på mt´s bror Abdulasis
Fotografi(er) Foto på mt´s bror Abdulasis............................................................254
HÖK
Analysresultat Promemoria Telefonanalys...........................................................255
Analysresultat Hemlig Övervakning av Kommunikationsmedel ( HÖK )...........259
Förhör misstänkt
Förhör med misstänkt, Siad Barre, Ahmed .........................................................264
Förhör med misstänkt, Siad Barre, Ahmed .........................................................265

5000-K59301-16

Anmälan 5000-K59301-16 Rån mot åldring, Kungsgatan butiken Panduro
2016-01-15
Anmälan ...............................................................................................................269
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör målsägande
Förhör med målsägande, Carlsson, Ann-Elisabeth ............................................276
Kontoutdrag Nordea Sankt Eriksgatan/Fleminggatan om uttag av målsägare
aktuell tidpunkt
Kontoutdrag .........................................................................................................279
Tvångsmedel
Kroppsbesiktning avseende Carlsson, Ann-Elisabeth, .......................................280
Journalanteckning gällande målsägande
Journalanteckning Fr läkarbesök på VC 18-19 jan 2016....................................282
Förhör vittne
Förhör med vittne, Dahlin, Mary Helene ............................................................285
Promemorior
Tjänsteanteckning ................................................................................................287
PM Film från TB Hötorget...................................................................................288
Avrapporteringspm ..............................................................................................289

Händelserapport från RKC Kungsgatan Panduro
Händelserapport HR från händelsen.....................................................................290
Fotografier/bildkollage från övervakningsfilmer
Fotografi(er) Ö-V kamera Nordea S:t Eriksgatan 2016-01-15.......................... 292
Fotografi(er) Fr övervakningskamera, Panduro. Kungsgatan..............................310
Fotografi(er) Övervakningskamera Hötorgets T-bana 2016-01-15................... 321
Tidsangivelser för övervakningsfilmer
PM Tidsavstämning övervakningskameror..........................................................324
PM Övervakningsfilm..........................................................................................325
HÖK
Analysresultat PM Telefonanalys.........................................................................326
Analysresultat Hemlig Övervakning av Kommunikationsmedel ( HÖK )...........330
Förhör misstänkt
Förhör med misstänkt, Siad Barre, Ahmed 24:8 förhör.......................................335
Förhör med misstänkt, Siad Barre, Ahmed .........................................................336

5000-K88652-16

Anmälan 5000-K88652-16, Rån mot åldring, Grimstagatan, Vällingby
2016-01-22
Anmälan ...............................................................................................................339
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör målsägande
Förhör med målsägande, Engert, Renate Ursula .................................................344
Förhör med målsägande, Engert, Renate Ursula .................................................346
Kontoutdrag, Nordea
Kvitto Kvitto på målsägandes uttag på Nordea....................................................348
Händelserapport från RKC Grimstagatan 115
Händelserapport från RKC...................................................................................350
Fotografier/bildcollage från övervakningsfilmer
Fotografi(er) Vällingby tunnelbanestation 2016-01-22......................................354
Fotografi(er) Grimstagatan 115, Vällingby..........................................................361

Tidsangivelser för övervakningsfilmer
PM Övervakningsfilmer.......................................................................................370
Foto misstänkts Acceskort
Fotografi(er) Acesskort antr på mt då han greps och som anv 22/1.....................372
Accesskort, loggar
Analysresultat Accesskort 3943395850 tillh mä för den 22 jan resa...................374
Analysresultat Utdrag Accesskort BG9440-4 anträffad på MT..........................375
Tidtabell buss 115
Tidtabell Ringlinje buss 115 Vällingby................................................................381
HÖK
Analysresultat PM Telefonanalys.........................................................................382
Analysresultat Hemlig Övervakning av Kommunikationsmedel ( HÖK )...........386
Förhör misstänkt
Förhör med misstänkt, Siad Barre, Ahmed .........................................................389

Anmälan 5000-K112854-16, Rån mot åldring, Äspholmssvägen, Skärholmen
2016-01-28
5000-K112854-16
Anmälan ...............................................................................................................393
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Tilläggsanmälan ...................................................................................................398
PM
PM .......................................................................................................................399
Begäran till bildanalysgruppen.............................................................................400
Avrapporteringspm ..............................................................................................401
PM Accesskort......................................................................................................402
PM .......................................................................................................................403
Protokoll Resultat från SLs kameror....................................................................404
5000-K37875-16
Tjänsteanteckning Spårning av sedlar..................................................................405
5000-K112854-16
mail Riksbank o Loomis ang sedlar i besl BG9440-6.........................................406
PM Målsägandes Accesskort................................................................................412
Förhör målsägande
Förhör med målsägande, Östlin, Solveig Lillemor ..............................................413

Förhör med målsägande, Östlin, Solveig Lillemor Förhör 2................................414
Journalanteckningar
Intyg Fr överläkare HS ang Östlins uppkommna skada.......................................417
Sjukhusjournal rörande målsägares skada............................................................418
Kontoutdrag målsägande
Kontoutdrag Målsägande uttag.............................................................................431
Accesskort, misstänkt
Fotostat på beslag av Accesskort BG9440-4.......................................................433
Kontroll av Accesskort 108507294 i beslag BG9440-4......................................435
Händelserapport fr RKC Äspholmsvägen
Händelserapport från RKC...................................................................................441
Fotografier/ bildkollage från övervakningsfilmer
Fotografi(er) MT Personrånare.............................................................................449
Fotografi(er) Ö-V bilder fr Nordea Liljeholmstorget 114.160128......................452
Fotografi(er) Ö-V kameror Liljeholmen och Skärholmen 2016-01-28............. 465
Fotografi(er) Övervakningsbilder från Innecentrum v ICA Kvantum.................469
Fotografi(er) Stillbilder förbutiken ICA Kvantum...............................................483
Fotografi(er) Filmklipp fr öv-kamera Lidl Skärholmen 2016-01-28................. 487
Tidsangivelser för övervakningsfilmer
PM Tidsavstämning övervakningskameror..........................................................498
PM Övervakningsfilmer.......................................................................................499
HÖK
Analysresultat PM Telefonanalys.........................................................................502
Analysresultat Hemlig Övervakning av Kommunikationsmedel ( HÖK )...........506
Förhör misstänkt
Förhör med misstänkt, Siad Barre, Ahmed .........................................................510
Förhör med misstänkt, Siad Barre, Ahmed .........................................................511
Personalia
Bilaga skäligen misstänkt, Siad Barre, Ahmed....................................................515
Personalia, Siad Barre, Ahmed.............................................................................517

1
Signerad av

Brottsanmälan

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredningssektion 2 PO Sthlm City

5000-K37875-16

Anmält datum

Registreringsdatum

Överförd från RAR

2016-01-11

2016-01-11

2016-01-11

Brottsbeskrivning

Brottskod

GROVT rån mot åldring

0893

Brottsplatsadress

Områdeskod

PONTONJÄRGATAN 34

21B0100801320110

Status

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- -

:

Händelse inträffad mellan

2016-01-11 - 2016-01-11

Aktör

Roll

Siad Barre, Ahmed
Solin, Eivor Sylvia

Misstänkt
Målsägande

Involverad personal

Funktion

Christensen Jesper
Eklund Maria
Finnsson Charlotte

Anmälningsupptagare
FU-ledare (RAR)
Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

Inledning:
Patrull 31-9510 insp Söderström, pa Christensen kallades tillsammans med
31-6710 och 31-9530 till Pontonjärgatan där Eivor råkat ut för ett personrån.
Brott:
Okänd gärningsman är misstänkt för RÅN (motvärnsfallet) genom att med våld
tillgripa målsägarens mobiltelefon. Målsägaren har försökt ta tillbaka
godset under tumultet utan att lyckas.
Skador:
Eivor har inga skador från händelsen men är mycket chockad och arg.
Händelse:
Eivor hade varit en tur på stan. Där har hon besökt banken samt en
ICA-butik. När Eivor närmar sig sitt trapphus uppmärksammar hon en man som
"lurpassar" på henne. Mannen följer sedan Eivor in i trapphuset där han
överfaller henne och tillgriper hennes mobil.
Vidare se förhör.
Tillgripet gods:
En mobiltelefon med kontantkort.
Spårsäkring/Kameraövervakning:
Från brottsplatsen och från Eivor gör patrullen bedömningen att inga spår
finns att säkra.
Eivor har besökt Nordea och en ICA-butik på vägen hem. Om gärningsmannen
följt efter Eivor skulle övervakningsfilm kunna gå att hämta ut härifrån.
Se PM.


Download förundersökningsprotokollförundersökningsprotokoll.pdf (PDF, 94.31 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file förundersökningsprotokoll.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000357496.
Report illicit content