mtahan nəticə vərəqi (2 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif.pdf

Page 1 2 345135

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq6

Tarix: 04.04.2016
BCACCBAAAB

Ad: CAVİD
Azərbaycan dili

Soyad: RZAYEV

BCACCBACBB
+++++++--+
BCABBCCABA

İş nömrəsi:

Riyaziyyat

BCABBCCABA

Məktəb: 007

++++++++++

Sinif: 2

CCCCABBAAA

Variant:

Həyat bilgisi

BCCCABBAAA
-+++++++++

BAL

262,5

YER

3

BACABCBACB
İnformatika

BACCBCBACB
+++-++++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

40

DOĞRU

8

10

9

9

36

SƏHV

2

0

1

1

4

XALİS

7,5

10

8,75

8,75

35