Okazja do grzechu .pdf

File information


Original filename: Okazja do grzechu.pdf
Title: Microsoft Word - Okazja do grzechu.rtf
Author: USER

This PDF 1.7 document has been generated by PDF Architect 3, and has been sent on pdf-archive.com on 09/04/2016 at 20:55, from IP address 78.11.x.x. The current document download page has been viewed 977 times.
File size: 98 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Okazja do grzechu.pdf (PDF, 98 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Okazja do grzechu
Okazja do grzechu jest czymś zewnętrznym (osoba, rzecz, książka, przedstawienie,
taniec itd.), kuszącym, nęcącym do grzechu i dostarczającym sposobność zgrzeszenia. Nie
jest to zatem nieuporządkowana namiętność czy kruchość spowiadającego się (które są
czynnikami wewnętrznymi).
Podział:


Odległa: niesie z sobą lekkie niebezpieczeństwo zgrzeszenia i rzadko człowiek w niej
upada. Istnieją na całym świecie, nie da się przed nimi uciec, zatem człowiek nie ma
obowiązku przed nimi uciekać.Bliska: powoduje ciężkie i stałe niebezpieczeństwo zewnętrzne zgrzeszenia, w którym
człowiek rzeczywiście często popełnia grzechy ciężkie.Absolutna: w której zazwyczaj wszyscy ludzie ciężko grzeszą, np. pożądliwe patrzenie na
obrazy bardzo nieskromne.Relatywna: tylko niektórych doprowadza do grzechu z powodu ich kruchości, słabości
albo namiętności, którą rozbudza, np. gdy pijak wchodzi do gospody.Dobrowolna: łatwo, tj. bez większej niedogodności dałoby się jej unikać, np.
niebezpieczne czułości zakochanych.Konieczna: ani fizycznie, ani moralnie nie da się jej usunąć bez wielkiej straty lub
wielkiej trudności (wielkość trudu należy ocenić biorąc pod uwagę okoliczności):
1. fizycznie konieczna: np. dwie rodziny mieszkają w jednym domu i ich dzieci grzeszą.
2. moralnie konieczna: np. syn grzeszy z córką lokatora, który jednak może łatwiej
opuścić dom niż syn.NieustannaPrzerywana
Rozgrzeszenie człowieka znajdującego się stale w okazji do grzechu:
 Nie odmawia się rozgrzeszenia, jeśli jest to okazja odległa. Nie można wymagać
rzeczy niemożliwej, a taką jest unikanie okazji odległych.
 Nie odmawia się rozgrzeszenia, jeśli jest to okazja bliższa konieczna, jeśli penitent
wyraża żal i chęć zrobienia wszystkiego, by okazję, która jest materialnie bliska,
uczynić odległą formalnie. Nie można wymagać czegoś, co jest fizycznie albo

moralnie niemożliwe. Bóg doda siły, jeśli stosuje się potrzebne środki (gorliwa
modlitwa, częsta spowiedź, unikanie poufałości i bliskiego samotnego kontaktu ze
wspólnikiem grzechu); jeśli nie stosuje tych środków i ciągle go powtarza, to nie
można rozgrzeszyć z powodu braku konsekwencji penitenta („Jeśli oko twoje gorszy
cię…”).
 Należy odmówić, jeśli ktoś nie chce porzucić okazji bliskiej dobrowolnej, w której
ciężko grzeszy. Powód: kto chce pozostać w okazji do grzechu bliskiej, ten kocha
niebezpieczeństwo zgrzeszenia, ten nie ma ani żalu za popełnione grzechy, ani
postanowienia poprawy. Dopóki nie usunie okazji do grzechu (np. konkubenta,
konkubiny), nie można takiego penitent rozgrzeszyć.
Zastosowanie praktyczne (przykład)
„Wspólne namioty, wspólne mieszkanie i „kuszenie” ślubem cywilnym
Jakiś angelizm, poczucie posiadania absolutnej, wręcz nadludzkiej mocy nad swoją
seksualnością musi kierować narzeczonymi, którzy pragnąc wstrzemięźliwości ryzykują
wspólne zamieszkanie pod namiotem czy we wspólnym mieszkaniu. Tymczasem
wystawianie się na pokusę, choć nie jest równoznaczne z szukaniem okazji do grzechu, jest
także postawą braku czujności i rozwagi w panowania nad namiętnymi poruszeniami
cielesnymi. Spotkałam się także parokrotnie z sytuacją, gdy narzeczeni z przyczyn
zawodowo-wyjazdowo-prawnych przyśpieszali ślub cywilny, w nieco odleglejszym terminie
planując kościelny. Należy uczulić na mogące wówczas zaistnieć wrażenie małżeństwa,
zwłaszcza, że w oczach wielu młodzi już nim są: ta iluzja osłabia niekiedy niezłomność
trwania w narzeczeńskich postanowieniach.


Document preview Okazja do grzechu.pdf - page 1/2

Document preview Okazja do grzechu.pdf - page 2/2

Related documents


okazja do grzechu
nowy dokument sformatowany
margozin 2013 9 marzec
folder na drzwi otwarte
noc muze w 2011 l sk
dr hab igor postu a

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Okazja do grzechu.pdf