Maćko i Zbyszko w karczmie .pdf

File information


Original filename: Maćko i Zbyszko w karczmie.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 11/04/2016 at 23:31, from IP address 31.1.x.x. The current document download page has been viewed 570 times.
File size: 195 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Maćko i Zbyszko w karczmie.pdf (PDF, 195 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1) Maćko i Zbyszko w karczmie „Pod Lutym Turem”.
2) Przyjazd dworu księżnej Anny Danuty.
3) Zbyszko oczarowany śpiewem Danusi.
4) Rycerskie ślubowanie Zbyszka.
5) Opowieść o Walgierzu Wdałym.
6) Msza święta w tynieckim klasztorze.
7) Droga do Krakowa.
8) Spotkanie z Powałą z Taczewa.
9) Atak Zbyszka na posła krzyżackiego Lichtensteina.
10) Maćko poprzysięga zemstę Lichtensteinowi.
11) Przyjazd do Krakowa.
12) Uczta na zamku.
13) Skarga Lichtensteina na Zbyszka.
14) Aresztowanie młodzieńca.
15) Sąd i wyrok śmierci.
16) Maćko wyrusza do Malborka z listem do wielkiego mistrza.
17) Narodziny córki Jadwigi i Jagiełły.
18) Śmierć królewny i królowej.
19) Powrót Maćka.
20) Dzień egzekucji Zbyszka.
21) Danusia nakrywa skazańca nałęczką.
22) Zaręczyny Danusi i Zbyszka.
23) Przybycie Juranda ze Spychowa.
24) Jurand nie godzi się na ślub córki.
25) Wyjazd z Krakowa.
26) Rozstanie Zbyszka i Danusi.
27) Choroba Maćka.
28) Spotkanie z Zychem ze Zgorzelic.
29) Pojawienie się Jagienki.
30) Powrót do Bogdańca.
31) Pomoc sąsiedzka.
32) Jagienka zauroczona Zbyszkiem.
33) Zbyszko tęskni za narzeczoną.
34) Polowanie na niedźwiedzia.
35) Maćko zdrowieje.
36) Wyprawa Zbyszka i Jagienki po bobra.
37) Przyjaźń Zbyszka i Jagienki.

38) Zbyszko wyznaje Jagience, że jest zaręczony.
39) Przyjazd opata do Zgorzelic.
40) Msza w Krześni.
41) Walka Zbyszka z zalotnikami Jagienki.
42) Rozmowa Maćka z opatem o wykupieniu z zastawu Bogdańca.
43) Warunek opata.
44) Zbyszek wyjeżdża na Mazowsze.
45) Jagienka posyła za ukochanym Hlawę.
46) Spotkanie z Sanderusem.
47) Spotkanie z Krzyżakami.
48) Fulko de Lorche wyzywa Zbyszka na pojedynek.
49) Przyjazd do Przasnysza.
50) Spotkanie Zbyszka i Danusi.
51) Posłowie krzyżaccy u księcia Janusza.
52) Polowanie i atak tura na księżną.
53) Zbyszko i de Lorche pokonują zwierzę.
54) Zbyszko zostaje ranny.
55) Zygfryd de Löve żąda ukarania Juranda.
56) Wyjazd Krzyżaków do Szczytna.
57) Plan porwania Danusi.
58) Zamordowanie de Fourcy’ego.
59) Hlawa świadkiem zbrodni Krzyżaków.
60) Choroba Zbyszka.
61) Pasowanie na rycerza.
62) Posłańcy ze Spychowa.
63) Potajemny ślub Danusi i Zbyszka.
64) Porwanie Danusi.
65) Wyjazd Zbyszka do Ciechanowa.
66) Zbyszko ratuje zasypanego śniegiem Juranda.
67) Prawda o porwaniu Danusi.
68) Wyjazd Zbyszka i Juranda do Spychowa.
69) Wysłannicy Niemców w Spychowie.
70) Żądania Krzyżaków.
71) Zbyszko zostaje dziedzicem Spychowa.
72) Wyjazd Juranda.
73) Jurand pod bramą zamku w Szczytnie.
74) Upokorzenie rycerza ze Spychowa.

75) Oszustwo Krzyżaków.
76) Jurand wpada w gniew.
77) Śmierć von Danvelda i Gotfryda.
78) Samotna walka Juranda.
79) Pojmanie rycerza.
80) Narada Zygfryda i Rotgiera.
81) Rotgier jedzie na dwór mazowiecki.
82) Oskarżenie Juranda przed księciem Januszem.
83) Zbyszko wyzywa Rotgiera na pojedynek.
84) Pojedynek.
85) Zwycięstwo Zbyszka.
86) Poszukiwania Danusi w Malborku.
87) Hlawa wyjeżdża do Bogdańca.
88) Sanderus rusza do Prus.
89) Przywiezienie zwłok Rotgiera do Szczytna.
90) Rozpacz Zygfryda de Löve.
91) Okaleczenie Juranda.
92) Obłęd Zygfryda.
93) Kat ratuje Danusię.
94) Przyjazd Hlawy do Bogdańca.
95) Wiadomość o śmierci Zycha i opieka Maćka nad Jagienką.
96) Choroba opata.
97) Wyjazd z Bogdańca.
98) Wiadomość o śmierci opata.
99) Droga do Malborka.
100) Spotkanie z Jurandem.
101) Powrót do Spychowa.
102) Wyjazd Maćka na Żmudź.
103) Przemiana Juranda.
104) Miłość Hlawy i Anuli Sieciechówny.
105) Wyprawa Hlawy do Zbyszka.
106) Spotkanie na Żmudzi.
107) Zasadzka na Krzyżaków.
108) Bitwa.
109) Fulko de Lorche jeńcem Zbyszka.
110) Ocalenie Sanderusa i wieści o Danusi.
111) Poszukiwania Danusi.

112) Ocalenie Danusi z rąk Zygfryda.
113) Choroba Danusi.
114) Hlawa rusza do Spychowa.
115) Napad Krzyżaków na Maćka i Zbyszka.
116) Maćko w niewoli panów von Baden.
117) Droga Zbyszka i Danusi do Spychowa.
118) Przyjazd Hlawy i Zygfryda de Löve do Spychowa.
119) Jurand przebacza Krzyżakowi.
120) Samobójstwo Zygfryda.
121) Ucieczka Jagienki ze Spychowa.
122) Pogrzeb Zygfryda.
123) Śmierć Danusi.
124) Tolima jedzie z okupem za Maćka.
125) Żałoba w Spychowie.
126) Przyjazd de Lorche.
127) Wyjazd Zbyszka do Płocka.
128) Zjazd w Płocku.
129) Uczta.
130) Spotkanie z Jagienką.
131) Rozmowy polsko – krzyżackie.
132) Wykupienie Maćka z niewoli.
133) Posłowie na zamku w Malborku.
134) Powrót Jagienki do Spychowa.
135) Śmierć Juranda.
136) Małżeństwo Hlawy z Sieciechówną.
137) Hlawa dzierżawcą Spychowa.
138) Rozstanie.
139) Zbyszko wyrusza na wojnę.
140) Powrót Maćka i Jagienki do Bogdańca.
141) Pielgrzymka Maćka do grobu królowej Jadwigi.
142) Oczekiwanie.
143) Powrót Zbyszka.
144) Choroba młodzieńca.
145) Zbyszko wyznaje Jagience miłość.
146) Małżeństwo Zbyszka i Jagienki.
147) Narodziny synów Zbyszka.
148) Budowa kasztelu w Bogdańcu.

149) Pogłoski o wojnie.
150) Wici.
151) Spotkanie dawnych znajomych w obozie.
152) Przed bitwą.
153) Posłowie krzyżaccy przed Jagiełłą.
154) Bitwa.
155) Śmierć Ulryka von Jungingen.
156) Pojedynek Maćka z Kunonem Lichtensteinem.
157) Zwycięstwo Polaków.
158) Składanie sztandarów niemieckich przed Jagiełłą.
159) Szczęśliwy powrót Zbyszka i Maćka do Bogdańca.


Document preview Maćko i Zbyszko w karczmie.pdf - page 1/5

Document preview Maćko i Zbyszko w karczmie.pdf - page 2/5
Document preview Maćko i Zbyszko w karczmie.pdf - page 3/5
Document preview Maćko i Zbyszko w karczmie.pdf - page 4/5
Document preview Maćko i Zbyszko w karczmie.pdf - page 5/5

Related documents


ma ko i zbyszko w karczmie 1
nowy dokument programu microsoft word 4 pdf
zalacznik 1
podrcznik wiat warta travelpadziernik 2019 1 1
zalacznik 2
sennik 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Maćko i Zbyszko w karczmie.pdf