12 CHI TEST2 U RO ESANTION16.pdf


Preview of PDF document 12-chi-test2-u-ro-esantion16.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


4

Hidroxidul de potasiu intră în componenţa produselor de uz casnic de curăţare a
vaselor din oţel inoxidabil.
În laborator hidroxidul de potasiu poate fi obţinut conform reacţiei:
2K

+ 2H2O = 2KOH + H2↑

+ Q

1) Caracterizează această reacţie (indică tipul ei) după două criterii:
a)

____________________________________________

b)

___________________________________________

L
0
1
2
3
4
5
6

L
0
1
2
3
4
5
6

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

2) Completează schemele ecuaţiilor reacţiilor chimice ce ilustrează proprietăţile
chimice ale hidroxidului de potasiu cu formulele şi coeficienţii corespunzători:
a) KOH + H2SO4 → ________________________________
b) KOH + CuCl2 → ________________________________
5

Partea componentă de bază a preparatului «Epicogel» o constituie hidroxidul de
aluminiu care calmează durerile în cazul gastritelor, a ulcerului gastric şi duodenal
prin neutralizarea acidului clorhidric din sucul gastric.
Rezolvă problema. Calculează masa acidului clorhidric ce poate fi neutralizat de
către hidroxidulul de aluminiu cu masa de 7,8 g, dacă reacţia chimică are loc
conform schemei:
Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O (stabileşte şi înscrie coeficienţii!)
Se dă:
Rezolvare:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Răspuns: _________________________________________________________