PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactAkideninEn OnemliBolumleriileilgiliFaydali Notlar .pdf


Original filename: AkideninEn OnemliBolumleriileilgiliFaydali Notlar.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CC 2015 (Windows) / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2016 at 20:25, from IP address 78.171.x.x. The current document download page has been viewed 658 times.
File size: 609 KB (92 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬

İkinci Baskı -1436 H.

‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
GİRİŞ
Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’adır. Salat ve selam, Peygamberimiz
Muhammed’e, ehline ve tüm ashabına, tabiine ve kıyamet gününe kadar
onlara en güzel şekilde uyanlara olsun.
Ve sonra:
Dinin aslı, temeli ve esası tağuta küfretmek ve Allah’a iman etmektir. İnsanın
İslam yolunda disipline olması, gölgesinde gölgelenmesi, hükmünün
rahatlığını yaşaması ancak dinin aslını bilmesi ve bununla amel etmesiyle
mümkündür.
Dinin tamamının kendisi üzerine bina edildiği esası, özü ve aslı tevhiddir.
İnsan tevhidi uygulayıp kendisini tevhidin zıddından temize çıkarıp
uzaklaştırmadıkça iman sahih olmaz, amel de kabul edilmez.
Tevhid, Müslümanların izzetinin temeli, güçlerinin ve birliklerinin
kaynağıdır. Zira (düşmana karşı) Allah’ın maiyeti, güzel desteği ve onunla
(tevhidle) galip gelirler, Allah’ın kendilerini savunması, nüfuz sahibi kılması
ve düşmana karşı zafer vermesiyle onurlandırılırlar.
Küfür ve nifak ehli, İslam ehlini, güçlerinin ve birliklerinin kaynağından
uzaklaştırma gayesiyle dinin emarelerini ortadan kaldırmak, mefhumlarını
tahrif etmek için çaba sarfetmiştir.
Dini tahrif etme ve Müslümanları (dinden) uzaklaştırma görevini tağut
temsilcilerine verdiler. Dürüst alimleri hapsedip ortadan kaldırarak
hakkın sesini engellemede otoritelerini kullandılar. Sapıklığın, inançsal
ve menhecî sapmanın yayılması yolunda münafıklar ve dalalet alimleriyle
işbirliği yaptılar. Ta ki hakkın emareleri silindi. Bunun üzerine Allah,

İslam Ümmeti’ne, dinini yenileyecek, akidesini yaşatacak, hakkı ortaya
koyacak, cihad şiarını ikame edecek, küfür ve riddet ehline karşı savaşacak
olanların gelmesini nasip etti. Onların, Allah’ın şeriatıyla hükmedecekleri,
ortadan kaldırılan tevhid emarelerini tekrar yaşatacakları İslami hilafetini
kurmalarını sağladı.
Bizler bugün Allah’ın lütfüyle bu mübarek hilafetin gölgesinde yaşıyoruz.
Ve bu hilafetin kalıcı olması, devam etmesine gayret etme babından; dürüst,
muvahhid, Allah’ın kendilerinin elleriyle bu ümmetin onur ve asaletini geri
döndüreceği bir neslin yetişmesi için hakkı yaymamız ve ona davet etmemiz
gerekliydi.
Şer’i muaskerler için hazırladığımız bu (kitap), dinin temelinin özetidir.
Allah’tan bu çalışmayı, bizlere, genel olarak Müslümanlara ve özellikle de
mücahid kardeşlerimize faydalı kılmasını niyaz ederiz.

İSLAM DEVLETİ AR AŞTIRMALAR VE İNCELEMELER OFİSİ

TEVHİDİN ESASLARI
HAK VE BATIL ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN TARİHİ
Allahu Teala yüce kitabında şöyle buyurmaktadır: “Hani Rabbin, Meleklere:
“Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife var edeceğim” demişti. Onlar
da: “Biz seni şükrünle yüceltir ve (sürekli) takdis ederken, orada
bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?”
dediler. (Allah:) “Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim” dedi.”
[Bakara, 30].
Allahu Teala, yeryüzünde, emirlerini ve nehiylerini insanlara bildirecek,
onları hakka yöneltecek, Rablerine yaklaştıracak bir halife kılmayı irade
etti. Ta ki insanlar böylece cennetine ulaşsınlar ve ateşinden kurtulsunlar.
Adem’i n eliyle yarattı. Ona ruhundan üfledi. Onu bu göreve hazırlamak,
melekler arasında mevkiini ve faziletini ortaya koymak için meleklere, ona
n secde etmelerini emretti.
“Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti. Ancak İblis, secde
edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp-dayattı.” [Hicr, 30-31].
İblis, meleklerle birlikteydi. Kibrinden, inadından ve kendisini Adem’den n
üstün gördüğünden dolayı secde etmeyi reddetti.
İşte onun bu inadı ve büyüklenmesi, tüm insanların iki gruba ve iki hizbe
ayrılmasının ilk kıvılcımı idi.
Mü’minler grubunun başında babamız Adem n gelirken kafirler grubunun
başında da İblis (Allah’ın laneti üzerine olsun) geliyor.
İblis, Allahu Teala’nın: “Dedi ki: “Öyleyse ondan (cennetten) çık, çünkü
sen kovulmuş-bulunmaktasın. Ve şüphesiz, din gününe kadar lanet
senin üzerinedir” [Hicr, 34-35] buyruğuyla, Allah’ın rahmetinden kovulup,
kaybettiğini ve başarısızlığını anlayınca; işte o vakit Allah’tan kendisine
mühlet vermesini talep ederek şöyle dedi: “Rabbim, öyleyse onların
[9]


Related documents


bu bizim akidemiz ve menhecimizdir yen
ibrahimin milleti 1
konstantiniyye5
konstantiniyye3
konstantiniyye1
yasin suresi yasin suresi anlam meali ve okunuu


Related keywords