Portfolio Jani Tynninen .pdf

File information


Original filename: Portfolio Jani Tynninen .pdf

This PDF 1.3 document has been generated by PowerPoint / Mac OS X 10.10 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2016 at 11:03, from IP address 88.192.x.x. The current document download page has been viewed 463 times.
File size: 6.4 MB (22 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Portfolio Jani Tynninen .pdf (PDF, 6.4 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Tieni  copywriteriksi  
-­‐  harjoituspor4olio  2015  
 
Jani  Tynninen  
 

Sisällys    
Hieman  minusta....................................................................................................3  
   
 
Brief  -­‐  Prin2mainoskampanja  Adidakselle...........................................................4  
Prin2mainoskampanja  Adidakselle.....................................................................  5  
   
Brief  -­‐  Prin2mainos  feminis<selle  aikakausleh<  Tulvalle.....................................6  
Prin2mainos  feminis<selle  aikakausleh<  Tulvalle................................................7  
     
Brief  -­‐  Prin2mainos  Toyota  Me.We  konsep<autolle………………….........................8  
Prin2mainos  Toyota  Me.We  konsep<autolle.......................................................9  
 
Brief  -­‐  Ulkomainos  SPR:lle.....................................................................................10  
Ulkomainos  SPR:lle….............................................................................................11  
 
Brief  -­‐  Banneri  ja  Facebookmainokset  Chiquitalle................................................12  
Banneri  ja  Facebookmainokset  Chiquitalle...........................................................13  
 
Brief  -­‐  Sähköpos<suora  Chiquitalle.......................................................................16  
Sähköpos<suora  Chiquitalle..................................................................................17  
 
Brief  -­‐  TV-­‐mainos  ED-­‐energiajuomasta…...............................................................18  
TV-­‐mainos  ED-­‐energiajuomasta…………...……………………………...…………………..….....19  
 
Muutama  kirjoiZamani  runo  elämäni  varrelta…………………………………………………..20  
2  

Hieman  minusta  
Olen  tuoreet  <edot,  taidot  ja  koulutuksen  omaava  markkinoin<in  erikoistunut  
liiketalouden  tradenomi.  Olen  jo  pitkään  <ennyt,  eZä  markkinoin<  ja  
mainonta  on  ala,  jolta  haluan  itseni  löytää.  Erityises<  copywriterin  tehtävät  
ovat  lähellä  sydäntäni.  Kokemukseni  on  vielä  vähäistä,  muZa  innostusta,  
mielikuvitusta  ja  halua  näyZää  löytyy  sitäkin  enemmän.  Minulta  eivät  uudet  
ideat  lopu  kesken.  
 
”Miten  sä  keksitkin  aina  noita  juZuja  ja  ideoita!?”  
 
 –  Kaikki  ystäväni  
 
”Miten  sä  saatkin  noi  kaikki  lauseet  kuulostamaan  niin  hyviltä  ja  fiksuilta?”  
 
 –  Opiskelijakaverini  tehdessämme  ryhmäten2ä  

3  

Prin>mainoskampanja  Adidakselle  
 
Brief:  
Tehtävänä  oli  luoda  Adidakselle  prin2mainos  pohjaan,  johon  oli  anneZu  vain  pieni  
Adidaksen  logo  vasempaan  yläkulmaan  ja  slogan  ”impossible  is  nothing”  oikeaan  
alakulmaan.    
 
Tehtävän  tavoiZeena  oli  oppia  kuvan  ja  teks<n  vies<nnällistä,  keskinäistä  yhteispeliä.  
 
SuunniZelemassani  mainoksessa  Adidaksen  vaaZeisiin  pukeutuneet  urheilijat  ovat  
sijoiteZuna  mahdoZomaan  kuvioon.  Mainoksesta  voisi  tehdä  mainossarjan,  jossa  
Adidakseen  pueZuja  urheilijoita  on  sijoiteZu  erilaisiin  mahdoZomiin  kuvioihin.  
 
”Adidaksen  näköharhakolmio  on  mielenkiintoinen.  Kolmio/kolme  lajia/kolme  raitaa  on  
oikeaa  symboliikkaa.”    
 
 –  Markku  Rönkkö,  Copywriter  ja  kirjailija  
 

 

4  

5  

Prin>mainos  feminisCselle  
aikakauslehC  Tulvalle  
 

Brief:  
Tehtävänä  oli  luoda  aikakausleh<  Tulvalle  prin2mainos  anneZuun  pohjaan,  jossa  oli  
valmiiksi  kuva  nuoresta  naisesta  ja  aikakausleh<  Tulvan  logo.  
 
Tämänkin  tehtävän  tavoiZeena  oli  oppia  kuvan  ja  teks<n  vies<nnällistä,  keskinäistä  
yhteispeliä.  
 
Toteu<n  mainoksen  keksimällä  sopivan  kärjistävän  teks<n  mainoskuvan  vierelle.  
Teks<  hyödyntää  kuvassa  anneZua  asetelmaa  pornahtavasta  pizzalähe<stä.  
 
”  Tulvan  Tes<monial-­‐ideasi  kuiZaa  hyvin  seksis<sen  kuvan.”  
 
 –  Markku  Rönkkö,  Copywriter  ja  kirjailija  
 

 
6  

”Pizzakuski ja pornotähti ovat aina olleet
haaveammattejani, ja vihdoin saan
tehdä molempia.”
- Sanoi ei yksikään nainen koskaan.

7  

Prin>mainos  Toyota  Me.We  
konsepCautolle  
 

Brief:  
Toyota  aikoo  lanseerata  Toyota  ME.We  –konsep<auton  suomalaisille.  Tehtävänä  oli  
luoda  Toyota:lle  prin2mainos  Image-­‐lehteen.  TavoiZeena  oli  kuvata  miten  ME.WE.  
rikkoo  perinteisen  autokäsityksen  pyrkimällä  ekologisuuteen  ja  kaiken  turhan  
lisävarustelun  pois  karsimiseen.  
 
Toteu<n  mainoksen  kärjistävällä  rinnastusmainoksella,  jossa  ME.WE  -­‐autoa  verrataan  
satunnaiseen  tämän  päivän  uutuusautoon,  jossa  lisävarustelu  on  vedeZy  aivan  
överiksi.  Mainoksen  tarkoitus  on  heräZää  kuluZajan  mielenkiinto  ja  saada  tämä  
etsimään  autosta  lisää  <etoa.  
 
”Teks<-­‐ideasi  on  riemastuZavan  hyvä.  ME.WE.  on  nappi  suoritus.  Nau<Zava  oivallus.  
LuoZaa  rohkeas<  lukijaan,  joka  kyllä  ymmärtää  rinnastuksesi.  Hieno  homma.”  
 
 –  Hannu  Kon2nen,  kuviZaja,  kirjoiZaja  ja  mainosmies  

8  

9  


Related documents


portfolio jani tynninen
philips pdt 022 fin
joukkorahoitus selonteko 2014 jf hv
rooman tasavallan ajan l hteet
smart art palvelu kehittama heart
gradu05188

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Portfolio Jani Tynninen .pdf