Portfolio Jani Tynninen .pdf


Preview of PDF document portfolio-jani-tynninen.pdf

Page 1 23422

Text preview


Sisällys    
Hieman  minusta....................................................................................................3  
   
 
Brief  -­‐  Prin2mainoskampanja  Adidakselle...........................................................4  
Prin2mainoskampanja  Adidakselle.....................................................................  5  
   
Brief  -­‐  Prin2mainos  feminis<selle  aikakausleh<  Tulvalle.....................................6  
Prin2mainos  feminis<selle  aikakausleh<  Tulvalle................................................7  
     
Brief  -­‐  Prin2mainos  Toyota  Me.We  konsep<autolle………………….........................8  
Prin2mainos  Toyota  Me.We  konsep<autolle.......................................................9  
 
Brief  -­‐  Ulkomainos  SPR:lle.....................................................................................10  
Ulkomainos  SPR:lle….............................................................................................11  
 
Brief  -­‐  Banneri  ja  Facebookmainokset  Chiquitalle................................................12  
Banneri  ja  Facebookmainokset  Chiquitalle...........................................................13  
 
Brief  -­‐  Sähköpos<suora  Chiquitalle.......................................................................16  
Sähköpos<suora  Chiquitalle..................................................................................17  
 
Brief  -­‐  TV-­‐mainos  ED-­‐energiajuomasta…...............................................................18  
TV-­‐mainos  ED-­‐energiajuomasta…………...……………………………...…………………..….....19  
 
Muutama  kirjoiZamani  runo  elämäni  varrelta…………………………………………………..20  
2