Margozin 2013(10) Kwiecień.pdf


Preview of PDF document margozin-2013-10-kwiecie.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Text preview


Co sądzicie o dwóch najgo­
rętszych zmianach tego
miesiąca?
Czy się Wam spodobały,
czy wręcz przeciwnie?
Zapytaliśmy użytkowników,
przeczytaliśmy forum i ma­
my dla Was opinie graczy!
STRONA 3 i 5

Kim jest Mistrz Gladiatorów i co go łączy z
Roanem, poza współdzieleniem domu?
STRONA 6

Sprawdzamy co działo się w kwietniu.
STRONA 10

Walka z Przewodnikiem, hero, wielka radość
i... list z żalem do Tchinkera.

Gry na majowe dni wolne. W co warto zagrać,
co może pochłonąć nam czas? Sprawdzimy
co polecają użytkownicy Margonem i czy­
telnicy Margozina.

STRONA 12

STRONA 8

M