Klauzula o poufnosci (PDF)
File information


Title: Zobowiązanie do zachowania poufności (wzór)
Author: Marcin Borek

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 18/04/2016 at 13:02, from IP address 78.145.x.x. The current document download page has been viewed 1631 times.
File size: 393.38 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Klauzula_o_poufnosci.pdf - Page 1/1

File preview


Klauzula o poufności

Pracownik ……………….nazwa instytucji przeprowadzającej audyt………………………. zobowiązuje
się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji
i danych o charakterze poufnym otrzymanych drogą ustną bądź pisemną od firmy
………………………..nazwa firmy, w której przeprowadzany jest audyt………………… przez okres
3 lat od dnia zakończenia realizacji usługi audytu innowacyjnego dla firmy …….. nazwa firmy,
w której przeprowadzany jest audyt…………………
Otrzymane informacje i dane o charakterze poufnym zostaną wykorzystane jedynie do celów
związanych z realizacją usługi audytu innowacyjności dla firmy …….. nazwa firmy, w której
przeprowadzany jest audyt…………………
Zachowanie w tajemnicy oznacza jednak możliwość ujawnienia takich informacji i danych
pracownikom ……………………………nazwa instytucji przeprowadzającej audyt……………………….
po poinformowaniu tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i danych
i zobowiązaniu ich do zachowania poufności.

Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
a) dostępnych publicznie;
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

Przyjmuję do wiadomości
Akceptuję
____________________
Imię i nazwisko

_______________________
data i miejsce

____________________
podpis


Download Klauzula o poufnosciKlauzula_o_poufnosci.pdf (PDF, 393.38 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Klauzula_o_poufnosci.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000361691.
Report illicit content