PROJECT NR 2 – sieci komputerowe .pdf

File information


Original filename: PROJECT NR 2 – sieci komputerowe.pdf
Title: Microsoft Word - PROJECT NR 2 – sieci komputerowe.docx
Author: Dariusz Wróblewski

This PDF 1.3 document has been generated by Microsoft Word / Mac OS X 10.6.8 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 21/04/2016 at 22:22, from IP address 78.10.x.x. The current document download page has been viewed 348 times.
File size: 2.3 MB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


PROJECT NR 2 – sieci komputerowe.pdf (PDF, 2.3 MB)


Share on social networks



Link to this file download page



Document preview


 
 

PROJECT NR 2
sieci komputerowe – adresowanie bezklasowe
Wykonać projekt sieci komputerowej w dwóch budynkach (2kondygnacyjny biurowiec i oddalona od niego o 50 metrów hala
produkcyjna) należących do pewnej firmy produkcyjno-usługowej.
Firma składa się z 5 (pięciu) działów:
– administracja z prezesem (5 komputerów),
– księgowość
(9 komputerów),
– produkcja + kierownik
(30+n komputerów),
– transport
(2 komputery),
– sprzedaż i handel
(60-n komputerów).
UWAGA:
n – twój nr z dziennika lekcyjnego (umieścić
na stronie tytułowej pracy)
Rozmieścić gniazda abonenckie do przyłączenia stanowisk
komputerowych w budynkach, przebieg korytek oraz położenie
urządzeń aktywnych i pasywnych (UWAGA – podobnie jak w
warunkach rzeczywistych nie wszystkie pomieszczenia muszą być
wykorzystane chociaż mogą).
Ze względu na konieczność pracy na pewnym zbiorze plików przez
wszystkich pracowników firmy można zastosować tylko jeden
serwer oraz router. Ponadto ze względów bezpieczeństwa wybrano
6-portowy w kierunku LAN-a router Fortinet FortiGate
100C. Postanowiono podzielić działy firmy na podsieci z
wykorzystaniem adresowania bezklasowego CIDR-FLSM i adresu
192.168.32.0.
Przewidzieć: miejsce na serwer z łączem internetowym,
budynkowe punkty dystrybucyjne, pomieszczenia dla
sekretarek(ki), kierownika produkcji, prezesa, zastępców, itp.
Adres WAN od dostawcy łącza internetowego – Orange.pl to:
89.229.128.14
Dobrać optymalny sprzęt sieciowy i serwerowy z jego
wyszczególnieniem ilościowym oraz przewidywanym kosztem zakupu
i montażu.
Projekt musi się składać z :
- specyfikacji,
- projektu fizycznego sieci,
- projektu logicznego sieci,
- szacowanego kosztorysu.
 
Ostateczny termin oddania: pierwsze zajęcia w czerwcu 2015 r.
Po tym terminie projekty nie będą przyjmowane.


Document preview PROJECT NR 2 – sieci komputerowe.pdf - page 1/4

Document preview PROJECT NR 2 – sieci komputerowe.pdf - page 2/4
Document preview PROJECT NR 2 – sieci komputerowe.pdf - page 3/4
Document preview PROJECT NR 2 – sieci komputerowe.pdf - page 4/4

Related documents


project nr 2 sieci komputerowe
sk 2006 2014
siec
me economy
utrzymanie2017
projekt budowlany wybranych element w hali stalowej

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PROJECT NR 2 – sieci komputerowe.pdf