DASAR KOKO 2013.pdf


Preview of PDF document dasar-koko-2013.pdf

Page 1 23445

Text preview


2

1.7

MATLAMAT
SMKA
DURIAN GULING

Matlamat pendidikan di SMKA Durian Guling adalah berlandaskan
Al- Quran dan As- Sunnah untuk membentuk dan mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan
jasmani

supaya

berketrampilan,

menjadi

muslim

yang

beramal

soleh,

berperibadi

sebagai

hamba

bertanggungjawab

dan

berilmu,

Khalifah

beriman,

mulia

dan

Allah

yang

bertaqwa.

1.8

PIAGAM
SMKA
DURIAN GULING

SMKA Durian Guling berjanji akan menghasilkan insan

Kamil

bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di samping
itu

dapat

membantu,

bekerjasama,

melayan

ibubapa

dan

masyarakat dengan penuh kemesraan dan kesopanan

1.9

MISI
KOKURIKULUM
SMKA
DURIAN GULING

a)

Sentiasa terbaik dalam bidang kokurikulum di semua
peringkat.

b)

Merancang aktiviti yang bertepatan ke arah pembentukan
insan rabbani.
c)

Melengkapkan prasarana untuk
semua aktiviti yang dirancang.

d)

Menyediakan

penasihat,

jurulatih dan mencari pakar
dalam pelbagai bidang yang
diceburi oleh pelajar.
e)

Memastikan setiap pelajar menyertai tiga komponen aktiviti
kokurikulum yang wajib disertai.

1.10 OBJEKTIF UNIT
KOKURIKULUM
DURIAN GULING

f)

Memastikan pelajar aktif dalam setiap aktiviti yang disertai.

a)

Melahirkan generasi yang sihat, cergas, berdaya tahan,
berdaya saing, beriman, berakhlak dan berkterampilan.

b)

Menyuburkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam
pelbagai bidang kokurikulum yang diceburi.

Konsep Umum