DASAR KOKO 2013.pdf


Preview of PDF document dasar-koko-2013.pdf

Page 1 2 34545

Text preview


3
c)

Pengurangkan tekanan dan meningkatkan interaksi bagI
mewujudkan

suasana

kondusif

untuk

perkembangan

menyeluruh seorang pelajar.
d)

Menyesuaikan
kebolehan,

dan
bakat

mengembangkan
kreatif,

keperluan,

meluaskan

intelek,

pengetahuan,

mempunyai kemahiran berfikir di kalangan pelajar.
e)

Memupuk nilai murni, efektif, estetik, rohani dan sosial serta
melapangkan jiwa murni pelajar.

1.11

MOTO UNIT
KOKURIKULUM
DURIAN GULING

KOKURIKULUM
PEMANGKIN
KECEMERLANGAN

Konsep Umum