meeting point žagarė .pdf

File information


Original filename: meeting point žagarė.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CS5 (7.0) / Adobe PDF Library 9.9, and has been sent on pdf-archive.com on 23/04/2016 at 21:23, from IP address 78.63.x.x. The current document download page has been viewed 399 times.
File size: 2 MB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


meeting point žagarė.pdf (PDF, 2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


MEETING POINT / ŽAGARĖ
BIRŽELIO 16 / JUNE 16

MEETING POINT / ŽAGARĖ
KVIETIMAS MENININKAMS
(English below)
Gegužės mėnesį Žagarėje tekančios Švėtės upės prieigose bus įgyvendinamas
naktį vyksiantis kolektyvinis meninis renginys MEETING POINT, į kurį kviečiami
aplikuoti skirtingų disciplinų atstovai (garso menininkai, šuol. šokio šokėjai,
performanso menininkai, šviesos instaliacijų kūrėjai, naujųjų medijų menininkai ir kiti).
Tema - bendruomenių susidūrimai.
KAS - upės sukultūrinimas, abiejuose krantuose suburiant vietinių bendruomenių
židinius ir meninėmis prieigomis nutiesiant ,,tiltą”, jungiantį gyventojus tarpusavyje.
Meniniai procesai gali pasireikšti: ant žemės, ore, vandenyje, po vandeniu.
KUR - Žagarėje (Šiaurės Lietuvoje), Lietuvos-Latvijos pasienio miestelyje, istoriškai
turtingoje ir kultūriškai kontekstualioje aplinkoje. Praėjusiais metais Žagarė buvo
Lietuvos kultūros sostine, joje vyko daugybė kultūros renginių, taip pat menų
festivalis ,,ZAGARE Fringe”, pritraukęs tarptautinę dalyvių komandą. MEETING POINT
- savotiška festivalio refleksija ir bandymas suprasti diaugakultūrius kontekstus, kurie
suformavo dabartinį miestelio veidą.
KODĖL - upė buvo/yra reikšmingas dėmuo miestelio istorijoje ir vystymesi. Skirtingose
upės krantuose formavosi du skirtingi miestelio veidai: Senoji ir Naujoji Žagarės. Abu
miestelio fragmentai iki šiol išlaikė dialektinį ryšį, kurį galima įžiūrėti ne tik
urbanistiniame plane bei architektūros specifikoje, bet ir vietinių gyventojų
sociokultūriniuose įpročiuose bei tarpusavio bendravime. Upė ne tik skiria, bet ir
jungia dvi miestelio puses tarpusavyje, veikdama tarsi mediumas prie kurio
gyventojai buriasi, leidžia laisvalaikį, pramogauja, atlieka kitas kasdienes
procedūras.
KADA - birželio 16 d. Renginys vyks tamsiu paros metu (22:00 - 3:00 val.).
NAKVYNĖ IR TRANSPORTAS - renginio dalyviai apsistos sodyboje netoli Žagarės
(iki 2 naktų iki birželio 17 d.). Apmokama kelionė į ir iš Žagarės menininkams iš Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos ir Rygos.
Norintiems dalyvauti - iki gegužės 15 d., nurodytu adresu atsiųsti laisvos formos
paraišką, kurioje turi būti:
dalyvio vardas (-ai), pavardė, kontaktai;
idėjos aprašas iki 1 psl. (eskizus arba nuotraukas atskirai prisegti prie laiško);
techniniai reikalavimai (apšvietimas, elektra, kita - techninės galimybės priklausys
nuo miestelio pajėgumų);
papildomos priemonės (savanoriai ir kita).
Su atrinktais dalyviais susisieksime iki gegužės 16 d.
Paraiškas siųsti:
justinaskalinauskas@gmail.com
Kontaktinis asmuo:
Justinas Kalinauskas,
+370 658 60898

MEETING POINT / ŽAGARĖ
INVITATION FOR ARTISTS
Cultural event MEETING POINT will be held in a northern Lithuanian town of Žagarė
on the banks of Švėtė River, which runs through town. We invite participators
working in fields of sound art, contemporary dance, performance art, light art,
instalation, audiovisual, contemporary theatre. The theme – merging communities.
WHAT - a collective artistic action of culturizing the river by gathering local
communities on separate shores and building a ‘‘bridge“ that links them together.
Artistic actions can be implemented: on the ground, in the sky, in the water or
underwater.
WHERE - Žagarė is a small town on the Lithuanian-Latvian border. It is one of the less
known Lithuanian towns with a rich historical and cultural background. Last year
Žagarė was the cultural capital of Lithuania and saw many art events being
organized in the town. MEETING POINT is seen as a reflection of these events and
an attempt to understand the cultural diversity that shaped the town‘s present.
WHY - river was/is a significant part in town‘s history and development and it now
separates the town in two parts: Old Žagarė and New Žagarė. Both parts have
since sustained a dialectical bond, which could be seen not only in town‘s urban
layout and architectural features but also in socio-cultural habits and interactions
of local people. In Žagarė, river not only divides but also connects two sides
together, working as a medium which atracts people to spend their leisur-time and
other everyday procedures by the river.
WHEN - the event will take place on a night-time between 16th and 17th of June
(22:00 – 3:00).
ACCOMODATION & TRANSPORTATION - participants will be staying in a homestead
outside the town (up to two nights till 17th). Transportation in and out Žagarė will be
refunded for artists from Vilnius, Kaunas, Klaipėda and Riga.
Participators should send their applications till 15th of May with following
information:
name/s, contact info;
description of the idea for Žagarė (no more than 1 page of text; sketches and
photos should be send separetely);
technical requirements (electricity, lighting etc. - recourses depend on town
capabilities to provide necessary needs);
other needs (volunteers etc.).
We will contact selected artists by 16th of May.
Send you applications to:
justinaskalinauskas@gmail.com
Contacts:
Justinas Kalinauskas
+370 658 60898

H

C

YS

/

A
BE

IM

D


P
PA

A/
ANK

DAM

UŽTV

A

GA

G

A

R

Ė

/

N

E

W

Ž

A

Ž

D

A R Ė
Ž A G

L

I

G

A

R

Ė

/

O

O
UJ
A
N

J

I
OJ
N
SE

ŽA

N

N

N


Document preview meeting point žagarė.pdf - page 1/5

Document preview meeting point žagarė.pdf - page 2/5
Document preview meeting point žagarė.pdf - page 3/5
Document preview meeting point žagarė.pdf - page 4/5
Document preview meeting point žagarė.pdf - page 5/5

Related documents


meeting point agar
finalwpa call for artists 4 4 16v2
best places liverpool
genealogy of site specificity
winter newsletter 2014
on fine art

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file meeting point žagarė.pdf