Inlämning nr 3 rev .pdf

File information


Original filename: Inlämning nr 3_rev.pdf
Author: Lisbeth Therning

This PDF 1.5 document has been generated by Acrobat PDFMaker 10.1 for Word / Adobe PDF Library 10.0, and has been sent on pdf-archive.com on 24/04/2016 at 11:47, from IP address 77.238.x.x. The current document download page has been viewed 499 times.
File size: 43 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Inlämning nr 3_rev.pdf (PDF, 43 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Inlämningsuppgift nr 3

En avdrivarkolonn är en typ av destillationskolonn som kännetecknar av att tillflödet tas in i
toppen av kolonnen enligt nedanstående figur. Den flyktigaste komponenten drivs av och
följer med destillatet, D. Bottenuttaget W tas som vanligt ut i kolonens botten. Det värme som
krävs för destillationen, Q tillförs i botten av tornet.
I denna uppgift ska du beräkna hur mycket värme som krävs för att separera en viss blandning
av toluen och bensen. Tillflödet F (feeden) innehåller halten xF (molbråk) av bensen och
resten toluen. Bottenproduktens halt av bensen är xw (molbråk) och destillatets halt betecknas
yD (molbråk).

F xF

Q

D yD

W xw

Destillat är en mättad ånga och bottenflödet är en mättad vätska och befinner sig vid sin
bubbelpunkt (kokpunkt). Tillflödet är en underkyld vätska med temperaturen TF.
Kolonnen anses välisolerad vilket innebär att alla värmeförluster till omgivningen kan
försummas.
På nästa sida fås data. Några enstaka data hämtas ur tabeller som .
Tips: Temperaturerna för destillat och bottenuttag kan tas från bifogat temperatur –
haltdiagram. Enheten på x-axeln är molbråk av bensen, den flyktigaste komponenten.

Data:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

F
kmol/h
100
40
50
60
70
80
90
110
120
130
140
20
30
45
55
65
75
85

TF
o
C
30
40
50
60
70
80
90
30
40
50
60
70
80
90
30
40
50
60

xF

xW

D/W

0,62
0,6
0,72
0,57
0,55
0.73
0.68
0,65
0,75
0,8
0,77
0,74
0,72
0,7
0,68
0,66
0,64
0,62

0,05
0,04
0,07
0,05
0,03
0,05
0,06
0,01
0,05
0,12
0,11
0,1
0,09
0,08
0,13
0,02
0,04
0,07

5,0
4,8
3,5
4,5
4
3,7
3,5
3,9
3,5
3,8
4,1
4,3
4,6
4,9
3,6
3,5
4,7
5,2

Följande värden för Cp kan användas:
Bensen
(vätska)
Bensen
(gas)
Toluen
(vätska)
Toluen
(gas)

0,15 kJ/mol oC
0,082 kJ/mol oC
0,18 kJ/mol oC
0,1 kJ/mol oC


Document preview Inlämning nr 3_rev.pdf - page 1/2

Document preview Inlämning nr 3_rev.pdf - page 2/2

Related documents


inl mning nr 3 rev
prince yeates complaint
radiotelefonit pdf
dugga 111121
rapport chocogift uf
m nadens varelse januari

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Inlämning nr 3_rev.pdf