PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactkartaZgłoszenia .pdf


Original filename: kartaZgłoszenia.pdf
Author: Szymon

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 26/04/2016 at 06:55, from IP address 79.186.x.x. The current document download page has been viewed 460 times.
File size: 52 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Nr startowy: ……………

KARTA ZGŁOSZENIA

Kategoria: …………….…….

NAZWISKO:

IMIĘ:

data urodzenia:

PŁEĆ: kobieta

ADRES i telefon domowy:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………
e-mail:
………………………………………………………………
telefon
………………………………………………………………

KLUB:

mężczyzna

Oświadczam że:
- zapoznałemzapoznałam się z regulaminem „Lubańskiego Wyścigu MTB”,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wyścigu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz. 883 ) ponadto wyrażają
zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi
osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych
Organizatora i sponsorów wyścigu,
- posiadam dobry stan zdrowia, nie posiadam przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w
zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.

……………………………………………………….
czytelny podpis zawodnika


Document preview kartaZgłoszenia.pdf - page 1/1

Related documents


kartazg oszenia
ptsf deklracja
d 007 0014014 0001
regulamin konkursu tommy cafe
regulamin konkursutommy
regulamin konkursu tommy cafe


Related keywords