kartaZgłoszenia .pdf

File information


Original filename: kartaZgłoszenia.pdf
Author: Szymon

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 26/04/2016 at 06:44, from IP address 79.186.x.x. The current document download page has been viewed 278 times.
File size: 52 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


kartaZgłoszenia.pdf (PDF, 52 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Nr startowy: ……………

KARTA ZGŁOSZENIA

Kategoria: …………….…….

NAZWISKO:

IMIĘ:

data urodzenia:

PŁEĆ: kobieta

ADRES i telefon domowy:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………
e-mail:
………………………………………………………………
telefon
………………………………………………………………

KLUB:

mężczyzna

Oświadczam że:
- zapoznałemzapoznałam się z regulaminem „Lubańskiego Wyścigu MTB”,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wyścigu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz. 883 ) ponadto wyrażają
zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi
osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych
Organizatora i sponsorów wyścigu,
- posiadam dobry stan zdrowia, nie posiadam przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w
zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.

……………………………………………………….
czytelny podpis zawodnika


Document preview kartaZgłoszenia.pdf - page 1/1


Related documents


kartazg oszenia
urodziny pluszowego misia regulamin
regulamin konkursu na fb
zdob d z nami malbork regulamin konkursu
konkurs rymowanka
regulamin konkursu na facebooku

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file kartaZgłoszenia.pdf