CT Udruženje .pdf

File information


Original filename: CT Udruženje.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 391 (Windows 7 Business Edition (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x86)), and has been sent on pdf-archive.com on 01/05/2016 at 23:44, from IP address 79.210.x.x. The current document download page has been viewed 633 times.
File size: 207 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


CT Udruženje.pdf (PDF, 207 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆA BOLNICA
T E Š A NJ
74260 Te šanj, B raće P obrića 17.
Tel .: Centrala: (++387) 32 650-187;

Broj upisa u sudski registar:
U/I-527/98
ID broj:
4218211790008
Transakcijski računi:
UniCredit banka
3385502200092784
Vakufska banka
1603000030111489
E-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Direktor: 650-662; Fax: 650-605;
www: bolnicatesanj.ba

Broj: 2754/2016.
Tešanj, 29.04.2016. godine
______________________

Predmet: Poziv za pomoć u kupovini novog savremenog CT aparata

Poštovani,
Opća bolnica Tešanj je u potrebi da dosadašnji CT aparat koji je neprekidno uz
redovno servisiranje radio 12 godina zamijeni novim i savremenijim CT
aparatom. CT aparat koji smo do sada koristili je Siemens Somatom Emotion
koji svojim karakteristikama ne može zadovoljiti potrebe savremene
dijagnostike za kojim naša bolnica i korisnici zdravstevnih usluga imaju sve
veću potrebu.
Nabavkom novog savremenog Siemensovog 32-slajsnog CT aparata znatno bi
povećali obim i asortiman dijagnostičkih procedura tako da bi korisnici
zdravstvenih usluga bili pošteđeni putovanja i odlazaka u udaljene medicinske
centre, kao i dugih listi čekanja određenih medicinskih usluga. Vrijednost novog
CT aparata je oko 500.000 KM. Opća bolnica Tešanj nije u mogućnosti da sama
finansira kupovinu ovog aparata iz svojih redovnih sredstava zbog čega smo se
obratili Udruženju privrednika Biznis Centar Jelah-Tešanj, znajući da smo i
prethodnih godina imali podršku privrednika i preduzeća, kao i Općina naše
regije prilikom nabavke nove opreme i opremanja bolnice.
Udruženje privrednika Biznis Centar Jelah-Tešanj je upoznalo svoje članove i
prihvatilo da organizuje DONATORSKO VEČE na narednoj Godišnjoj
skupštini.

Vama se obraćam u ime Opće bolnice Tešanj i u ime svih korisnika
zdravstevnih usluga u Općoj bolnici i pozivamo Vas da svojim novčanim
prilogom učestvujete u ovoj akciji. Znam da će projekat kupovine novog CT
aparata uspjeti u potpunosti, kao i svi do sada provedeni zajednički projekti koje
je Opća bolnica provodila zajedno sa Vama, a što će u konačnici donijeti
kvaliteniju i pravovremeniju zdravstvenu zaštitu našim sugrađanima.
Svjestan sam da mnogi koji žele pomoći ovaj projekat neće biti u prilici da
prisustvuju DONATORSKOJ VEČERI, te Vas molim da svoje novčane
donacije uplatite na žiro-račun broj:

1603000030111489
Vakufska banka, Filijala Tešanj
Mnogi privrednici i fizička lica koji su donirali novčana sredstva ili opremu ne
žele da se javno objave njihove Donacije, te Vas molimo da nas obavijestite
ukoliko i Vi ne želite da se Vaše ime objavljuje.
Za doniranu opremu, kao i prostor koji je doniranim sredstvima izgrađen i
adaptiran postavljene su pločice sa imenima donatora na vidno mjesto.
Velika zahvalnost pripada svima koji na bilo koji način pomažu razvoj Opće
bolnice, pomažući joj u nabavci nove medicinske opreme, adaptacijama
prostora, donacijama materijala, sredstava i dr.
Nakon nabavke i montaže novog CT aparata upriličit ćemo zajedničko puštanje
u rad i pozvati Vas da podijelite radost s nama.
Nadamo se uspješnoj realizaciji ovog projekta.


Document preview CT Udruženje.pdf - page 1/2

Document preview CT Udruženje.pdf - page 2/2

Related documents


ct udru enje
vecom cenovnik aparata i opreme 1
cordyceps ganoderma tekst
pdf odlomak
euro 5 06 16 16 bh bih 150616 intervju 10 11 1
ganoderma lucidum

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file CT Udruženje.pdf