so20160506 .pdf

File information


Original filename: so20160506.pdf
Author: Hemma

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Excel® 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 06/05/2016 at 13:11, from IP address 213.65.x.x. The current document download page has been viewed 306 times.
File size: 444 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


so20160506.pdf (PDF, 444 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Uppdaterad 2016-05-06

Statistisk opinion v1,2
Grunddata utgår ifrån Demoskop, Sentio, Sifo, Inizio, Skop, Yougov, Ipsos, Novus.
Beräkningarna görs månadsvis (publicerings datum). Släppt data (grå celler) utgör en förändring som ej släppta undersökningar (vita celler) baseras på.
Felfaktorerna som var under sep 2014, före riks valet läggs till/ dras ifrån i slutgrafen "val idag"
Ev överskott dras av i förhållande till partiernas storlek på slutgrafen.

1

Institut
Demoskop

Sentio
Sifo
Inizio
Skop
Yougov
Ipsos
Novus
Snitt:

@k60780472
På Twitter

April
25,5
24,1
26,7
25,4
26,6
23,5
24,4
26,0

(S)
(M)
(SD)
(C)
(MP)
(V)
(L)
(KD)
Maj Förändring
April Maj Förändring
April Maj Förändring
April Maj Förändring
April Maj Förändring
April Maj Förändring
April Maj Förändring
April Maj Förändring
25,3
28,0 29,7
15,5 15,1
6,3 5,1
5,3 3,8
7,7 8,8
5,3 5,2
3,5 4,3
23,9
21,1 22,4
22,3 21,7
5,6 4,5
4,6 3,3
8,1 9,2
6,0 5,9
3,0 3,7
26,5 -1% 0,993 25,8 27,4 6% 1,062 15,7 15,3 -3% 0,975 7,3 5,9 -19% 0,808 6,0 4,3 -28% 0,717 7,2 8,2 14% 1,139 5,5 5,4 -2% 0,982 3,5 4,3 23% 1,229
25,2
24,2 25,7
19,7 19,2
7,3 5,9
4,6 3,3
8,1 9,2
4,3 4,2
3,9 4,8
26,4
25,4 27,0
15,8 15,4
6,5 5,2
6,6 4,7
7,3 8,3
5,6 5,5
4,2 5,1
23,3
23,6 25,1
23,6 23,0
6,7 5,4
5,4 3,9
7,8 8,9
3,6 3,5
2,7 3,3
24,2
28,1 29,8
16,6 16,2
6,1 4,9
4,8 3,4
7,1 8,1
6,3 6,2
3,3 4,1
25,8
24,0 25,5
18,9 18,4
6,8 5,5
5,6 4,0
7,1 8,1
5,8 5,7
3,1 3,8

25,3 25,1 -0,7% 0,993

25,0 26,6 6,2% 1,062

18,5 18,0 -2,5% 0,975

6,6

28

28

28

9

26

26

26

24

24

24

22

22

22

20

20

20

18

18

18

16

16

16

14

14

14

12

12
April

Maj

Maj

5,4

3,8 -28,3% 0,717

9
8

8

7,6

8,6 13,9% 1,139

5,3

5,2 -1,8% 0,982

3,4

9

7

7

8

6

6

7

5

5

6

4

4

5

3

3

4,2 22,9% 1,229

7
7

6

5
6
4
5

12
April

5,3 -19,2% 0,808

April

Maj

3
April

Maj

4
April

Maj

2
April

Maj

2
April

30%

April

22,9%

Förändring i % Majl, Snitt alla mätningar

20%

Maj

13,9%
6,2%

10%

0%
-0,7%

-1,8%

-2,5%

-10%

-20%

-19,2%

-30%

-28,3%

-40%
(S)

(M)

(SD)

(C)

(MP)

(V)

(L)

(KD)

Maj

160%

2

Demoskop

Över & underskattningar vid riks valet 2014
Valdata i september före valresultatet

150%

Sentio
Sifo

140%

Skop
Yougov

130%

Ipsos
Novus

120%
110%
100%
90%
80%

70%
60%
50%

@k60780472
på Twitter

% från valresultatet

40%
MP

SD

V

S

M

FP

KD

C

Fi

2
Statistisk opinion slutgrafen "val idag"
publiseras på min twittersida https://twitter.com/k60780472.

Modellen: Månadens förväntade snitt (figur1) X partiets felfaktor (figur2)
- ev överskott i förhållande till partiets storlek

@k60780472
på Twitter


Document preview so20160506.pdf - page 1/2

Document preview so20160506.pdf - page 2/2

Related documents


so20160506
so20160407
so20160417
so20160508
so20160519
so20160418

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file so20160506.pdf