Piłkarska promocja Pepsi zgłoszenie .pdf

File information


Original filename: Piłkarska promocja Pepsi- zgłoszenie.pdf
Author: Avanti

This PDF 1.4 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 09/05/2016 at 13:57, from IP address 81.163.x.x. The current document download page has been viewed 659 times.
File size: 218 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Piłkarska promocja Pepsi- zgłoszenie.pdf (PDF, 218 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Zgłoszenie do promocji „Piłkarska Promocja Pepsi”
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe. Prosimy o czytelne wypełnienie DRUKOWANYMI literami.
Poniższe dane są potrzebne do wysyłki nagrody:

Dane adresowe Uczestnika:
Imię i nazwisko:*………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ulica, numer budynku i mieszkania:*……………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy:*…………………………………………………….. Miejscowość:*……………………………………………………….……………
Telefon kontaktowy:*…………………………………………… E-mail:*………………………………………………………………………………..

Ilość przesyłanych zakrętek: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Wybrana nagroda: (proszę zaznaczyć krzyżykiem oraz wpisać ilość):
 Pepsi 0,5 L wariant regularny ilość: …………………………………………………… (w przypadku chęci odbioru większej
ilości butelek niż 10 szt. uprzejmie prosimy o załączenie do przesyłki dowodu zakupu (w postaci paragonów
fiskalnych) produktów Pepsi w ilości zgodnej z ilością przesłanych zakrętek promocyjnych)
 Zestaw 2 szklanek Pepsi Ilość: ……………………………
 Torba Pepsi Ilość: ……………………………

Ilość nagród zestaw szklanek Pepsi oraz torba Pepsi nie może przekroczyć łącznie 3 szt.
Oświadczenia Uczestnika Promocji:
Zgłaszam swój udział w promocji „Piłkarska Promocja Pepsi”. Zapoznałam (-em) się z Regulaminem promocji i akceptuję
jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) w celu wysyłki nagród. Administratorem danych
osobowych jest Pepsi Cola General Bottlers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zamoyskiego 24/26. Podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo wglądu
do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….

Do zgłoszenia należy dołączyć ilość zakrętek promocyjnych wystarczającą na wymianę na wybrane
nagrody (Pepsi 0,5 l = 5 zakrętek, Zestaw dwóch szklanek = 10 zakrętek, torba Pepsi = 25 zakrętek) i
przesłać na adres:
Pepsi-Cola
Skr. Pocztowa 19
05-075 Warszawa-Wesoła
W przypadku wyczerpania puli Toreb lub Zestawów szklanek w zamian za przesłane zakrętki będą wysyłane nagrody w
postaci butelek Pepsi 0,5 l – o wydaniu nagród decyduje data wpłynięcia zakrętek do Organizatora.


Document preview Piłkarska promocja Pepsi- zgłoszenie.pdf - page 1/1


Related documents


pi karska promocja pepsi zg oszenie
regulamin konkursu na facebooku
regulamin konkursu komentarze laureaci
regulamin konkursu wawel dzie ta ca
regulamin
regulamin konkursu prus

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Piłkarska promocja Pepsi- zgłoszenie.pdf