PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPiłkarska promocja Pepsi zgłoszenie .pdf


Original filename: Piłkarska promocja Pepsi- zgłoszenie.pdf
Author: Avanti

This PDF 1.4 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 09/05/2016 at 15:57, from IP address 81.163.x.x. The current document download page has been viewed 564 times.
File size: 218 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Zgłoszenie do promocji „Piłkarska Promocja Pepsi”
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe. Prosimy o czytelne wypełnienie DRUKOWANYMI literami.
Poniższe dane są potrzebne do wysyłki nagrody:

Dane adresowe Uczestnika:
Imię i nazwisko:*………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ulica, numer budynku i mieszkania:*……………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy:*…………………………………………………….. Miejscowość:*……………………………………………………….……………
Telefon kontaktowy:*…………………………………………… E-mail:*………………………………………………………………………………..

Ilość przesyłanych zakrętek: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Wybrana nagroda: (proszę zaznaczyć krzyżykiem oraz wpisać ilość):
 Pepsi 0,5 L wariant regularny ilość: …………………………………………………… (w przypadku chęci odbioru większej
ilości butelek niż 10 szt. uprzejmie prosimy o załączenie do przesyłki dowodu zakupu (w postaci paragonów
fiskalnych) produktów Pepsi w ilości zgodnej z ilością przesłanych zakrętek promocyjnych)
 Zestaw 2 szklanek Pepsi Ilość: ……………………………
 Torba Pepsi Ilość: ……………………………

Ilość nagród zestaw szklanek Pepsi oraz torba Pepsi nie może przekroczyć łącznie 3 szt.
Oświadczenia Uczestnika Promocji:
Zgłaszam swój udział w promocji „Piłkarska Promocja Pepsi”. Zapoznałam (-em) się z Regulaminem promocji i akceptuję
jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) w celu wysyłki nagród. Administratorem danych
osobowych jest Pepsi Cola General Bottlers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zamoyskiego 24/26. Podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo wglądu
do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….

Do zgłoszenia należy dołączyć ilość zakrętek promocyjnych wystarczającą na wymianę na wybrane
nagrody (Pepsi 0,5 l = 5 zakrętek, Zestaw dwóch szklanek = 10 zakrętek, torba Pepsi = 25 zakrętek) i
przesłać na adres:
Pepsi-Cola
Skr. Pocztowa 19
05-075 Warszawa-Wesoła
W przypadku wyczerpania puli Toreb lub Zestawów szklanek w zamian za przesłane zakrętki będą wysyłane nagrody w
postaci butelek Pepsi 0,5 l – o wydaniu nagród decyduje data wpłynięcia zakrętek do Organizatora.


Document preview Piłkarska promocja Pepsi- zgłoszenie.pdf - page 1/1

Related documents


pi karska promocja pepsi zg oszenie
regulamin sport marze
regulamin 2018
regulamin loteria
regulamin bon 50zl mastercard gg akcja specjalna
universe 49 zl 12 m dla abonentow


Related keywords