poradnik.pdf


Preview of PDF document poradnik.pdf

Page 1 23447

Text preview


Poradnik

żywienia dziecka
Praktyczne
zastosowanie Norm Żywienia
opracowanych przez
Grupę Ekspertów w 2012*
Opracowanie Merytoryczne
Prof. dr hab. n. med. Halina Weker
*Normy żywienia zdrowych dzieci w 1–3. roku życia – stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów.
Standardy Medyczne Pediatria, 2012, T9.

członek Zespołu
ds Żywienia Dzieci i Młodzieży PAN

Marta Barańska
Grupa Ekspertów:
Anna Dobrzańska, Jadwiga Charzewska, Halina Weker, Piotr Socha, Hanna Mojska, Janusz Książyk,
Danuta Gajewska, Hanna Szajewska, Anna Stolarczyk, Małgorzata Marć,
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Józef Ryżko, Krystyna Wąsowska-Królikowska,
Zofia Chwojnowska, Alicja Chybicka, Andrea Horvath, Jerzy Socha

Projekt graficzny: Fundacja NUTRICIA, NEKO – Sonia Stańczyk-Staszewska

psycholog

Małgorzata Strucińska
dietetyk

Konsultacja Medyczno-Żywieniowa
lek. med. Hanna Dyląg
dr n. med. Grażyna Rowicka

© Copyright by Instytut Matki i Dziecka
Zakład Żywienia
ISBN 978-83-88767-66-1

Przy publikowaniu informacji z niniejszego opracowania prosimy o podawanie źródła.

Redakcja
Agnieszka Riahi
Zakład Żywienia, Instytut Matki i Dziecka

3