mtahan nəticə vərəqi (7 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r.pdf

Page 12328

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə

Tarix: 31.05.2016
DEBCCBDABC

CDBABAEAAD
Ad: AYSEL

Azərbaycan dili

CDBECAEA D

D

C AAB

-

+ -++

Biologiya

+++--+++ +

Soyad: NURUZADƏ

CAECDECCDA
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 2000089
Məktəb: 058

BC E

A

-+ +

+

CBADBDADBD
Tarix

Fizika

Variant: A

B

B

CB

+

-

+-

D D

BD

+

+ +

++

CB*ABAADC*

BEEDCADACC
Sinif: 7

C

Coğrafiya
+

A

C

+

++

BCABBCDACA

BAL
YER

Kimya

178,75

Xarici dil

ABBA CD

D

---- ++

-

ACDCCCCDDC

1

İnformatika

ACDCCCCDDC

Həyat bilgisi

++++++++++
Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

10

10

10

10

0

10

80

DOĞRU

7

3

2

0

3

5

4

10

0

2

36

SƏHV

2

1

2

0

2

0

0

0

0

5

12

XALİS

6,5

2,75

1,5

0

2,5

5

4

10

0

0,75

33