mtahan nəticə vərəqi (7 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r.pdf

Page 1 23428

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə

Tarix: 31.05.2016
DEBCCBDABC

CDBABAEAAD
Ad: MURAD

Azərbaycan dili

Soyad: ƏLİFZADƏ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 2000421
Məktəb: 015
Sinif: 7

Fizika

Variant: A

ADBADAEABE

Biologiya

BBBECCABAB

-+++-+++--

--+-+-----

CAECDECCDA

CBADBDADBD

AABCBEDEEA

Tarix

C ADEDAEBA

-+-+-+---+

+ ++-++-+-

BEEDCADACC

CB*ABAADC*

ACEEABDBBE

Coğrafiya

CADDACAECA
+-+---+-++

--+---+---

BCABBCDACA

BAL
YER

Kimya

158,75

Xarici dil

BEBBBCDCC
+--++++-+

ACDCCCCDDC

2

İnformatika

CEDCCCCDDC

Həyat bilgisi

--++++++++
Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

10

10

10

10

0

10

80

DOĞRU

6

4

2

0

2

6

5

8

0

6

39

SƏHV

4

6

8

0

8

3

5

2

0

3

39

XALİS

5

2,5

0

0

0

5,25

3,75

7,5

0

5,25

29,25