mtahan nəticə vərəqi (7 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r.pdf

Page 1 2 34528

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə

Tarix: 31.05.2016
DEBCCBDABC

CDBABAEAAD
Ad: RAYA

Azərbaycan dili

Soyad: ƏMRAHL I
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 2100200
Məktəb: 064
Sinif: 7

Fizika

Variant: A

AE B

A

++++-+-+-+

-+ -

-

CAECDECCDA

CBADBDADBD

CDBAAAAACD

Biologiya

A BC EA A

Tarix

CBADBDADBD

- -+ +- -

++++++++++

BEEDCADACC

CB*ABAADC*

BA A AD BE

Coğrafiya

C

AE DC

+ + -- +++

+- - ++ --

BCABBCDACA

BAL
YER

Kimya

147,5

Xarici dil

B BEA

D

+ ---

-

ACDCCCCDDC

3

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

A DCC

DEA

+ +++

+--

Həyat bilgisi

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

10

10

10

10

0

10

80

DOĞRU

7

2

3

0

1

10

5

5

0

1

34

SƏHV

3

4

4

0

3

0

2

2

0

4

22

XALİS

6,25

1

2

0

0,25

10

4,5

4,5

0

0

28,5