mtahan nəticə vərəqi (7 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r.pdf

Page 1 2 3 45628

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə

Tarix: 31.05.2016
DEBCCBDABC

CDBABAEAAD
Ad: İSMAYIL

Azərbaycan dili

Soyad: İNQİLABL I
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 2000464
Məktəb: 004
Sinif: 7

Fizika

Variant: A

DE

CEDBB

--+ +-++ -

++

+-+-+

CAECDECCDA

CBADBDADBD

DAB BDEA E

Biologiya

C BC EA AA

BD

Tarix

+ -+ +- -+

++

BEEDCADACC

CB*ABAADC*

E E CED BC

Coğrafiya

D DAAEADCB
- ++--++++

- + +-+ -+

BCABBCDACA

BAL
YER

Kimya

145

Xarici dil

A
-

ACDCCCCDDC

4

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

A DC

BCDC

+ ++

--++

Həyat bilgisi

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

10

10

10

10

0

10

80

DOĞRU

4

4

4

0

5

2

6

5

0

0

30

SƏHV

4

3

3

0

2

0

3

2

0

1

18

XALİS

3

3,25

3,25

0

4,5

2

5,25

4,5

0

0

25,75