mtahan nəticə vərəqi (7 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-7-ci-sinifl-r.pdf

Page 1...3 4 56728

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə

Tarix: 31.05.2016
DEBCCBDABC

CDBABAEAAD
Ad: FƏRİDƏ

Azərbaycan dili

Soyad: ƏLİYEVA
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 2000407
Məktəb: 064
Sinif: 7

Fizika

Variant: A

CDEABAEACD

Biologiya

AEC A D

++-+++++-+

-+- - +

CAECDECCDA

CBADBDADBD

A BC BA A

Tarix

CBADBDADBD

- -+ -- -

++++++++++

BEEDCADACC

CB*ABAADC*

B

BDA

A

+

--+

-

AEB AB

Coğrafiya

+ --- -+
BCABBCDACA

BAL
YER

Kimya

131,25

Xarici dil

B
-

ACDCCCCDDC

5

İnformatika

A DCCEBDBC

Həyat bilgisi

+ +++--+-+
Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

10

10

10

10

0

10

80

DOĞRU

8

1

2

0

2

10

2

6

0

0

31

SƏHV

2

5

3

0

3

0

4

3

0

1

21

XALİS

7,5

0

1,25

0

1,25

10

1

5,25

0

0

26,25