PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactmtahan nəticə vərəqi (6 cı sinif) .pdf


Original filename: mtahan nəticə vərəqi (6-cı sinif).pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 01/06/2016 at 15:41, from IP address 82.194.x.x. The current document download page has been viewed 690 times.
File size: 4.2 MB (43 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə
Ad: TURAL

Tarix: 31.05.2016
Azərbaycan dili

DBCBDCCEBC
DBCBDACEBC
+++++-++++

Biologiya

CCAAADBCAB
CCAABEBBAB
++++--+-++

Riyaziyyat

ABDACBAAAE
ABDACBAAAE
++++++++++

Tarix

CACBCCEBCC
CACCBCEBCC
+++--+++++

Fizika

Coğrafiya

DECAEEEBDA
DDADAEEBD
+----++++

Həyat bilgisi

Xarici dil

ACCBABCCBA
AD A
B
+- +
+

Soyad: ATAKİŞİYEV
İş nömrəsi: 2000408
Məktəb: 064
Sinif: 6
Variant: A

BAL

285

YER

1

İnformatika

EDDBDBDABB
A DBDBDABB
- ++++++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

0

0

10

10

10

10

10

70

DOĞRU

9

10

0

0

8

7

8

5

3

50

SƏHV

1

0

0

0

1

3

2

4

1

12

XALİS

8,75

10

0

0

7,75

6,25

7,5

4

2,75

47

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə
Ad: GÜLLÜ

Tarix: 31.05.2016
Azərbaycan dili

DBCBDCCEBC
CBBBDBBEBC
-+-++--+++

Biologiya

CCAAADBCAB
CCAAADBCAA
+++++++++-

Riyaziyyat

ABDACBAAAE
ABDACBAAAE
++++++++++

Tarix

CACBCCEBCC
CACAEBE CC
+++---+ ++

Fizika

Coğrafiya

DECAEEEBDA
ECACCEBCA
+++--++-+

Həyat bilgisi

Xarici dil

ACCBABCCBA
ACCAA
BC
+++-+
+-

Soyad: QƏDİMOVA
İş nömrəsi: 2000469
Məktəb: 003
Sinif: 6
Variant: A

BAL

281,25

YER

2

İnformatika

EDDBDBDABB
BDDCDBDABB
-++-++++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

0

0

10

10

10

10

10

70

DOĞRU

6

10

0

0

8

9

6

6

5

50

SƏHV

4

0

0

0

2

1

3

3

2

15

XALİS

5

10

0

0

7,5

8,75

5,25

5,25

4,5

46,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə
Ad: HƏSƏN

Tarix: 31.05.2016
Azərbaycan dili

DBCBDCCEBC
DBCBDCBEBC
++++++-+++

Biologiya

CCAAADBCAB
CCAAADBBAB
+++++++-++

Riyaziyyat

ABDACBAAAE
ABDACBAAAE
++++++++++

Tarix

CACBCCEBCC
CABACAEBAC
++--+-++-+

Fizika

Coğrafiya

DECAEEEBDA
DDDDCEDBDD
+----+-++-

Həyat bilgisi

Xarici dil

ACCBABCCBA
ABAAEAECBC
+------++-

Soyad: RƏCƏBLİ
İş nömrəsi: 2000361
Məktəb: 001
Sinif: 6
Variant: A

BAL

262,5

YER

3

İnformatika

EDDBDBDABB
EDDBDDDBBD
+++++-+-+-

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

0

0

10

10

10

10

10

70

DOĞRU

9

10

0

0

7

9

6

4

3

48

SƏHV

1

0

0

0

3

1

4

6

7

22

XALİS

8,75

10

0

0

6,25

8,75

5

2,5

1,25

42,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə
Ad: GÜNEL

Tarix: 31.05.2016
Azərbaycan dili

DBCBDCCEBC
CBCEDBCBBC
-++-+-+-++

Biologiya

CCAAADBCAB
CCABADBDAB
+++-+++-++

Riyaziyyat

ABDACBAAAE
ABDACEAAAE
+++++-++++

Tarix

CACBCCEBCC
CACBCCEBCC
++++++++++

Fizika

Coğrafiya

DECAEEEBDA
ACCAABAAEA
--++-----+

Həyat bilgisi

Xarici dil

ACCBABCCBA
ACCAAACABC
+++-+-+-+-

Soyad: YUSİFOVA
İş nömrəsi: 2111419
Məktəb: 003
Sinif: 6
Variant: A

BAL

257,5

YER

4

İnformatika

EDDBDBDABB
BDA DBDABD
-+- +++++-

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

0

0

10

10

10

10

10

70

DOĞRU

6

9

0

0

6

8

10

3

6

48

SƏHV

4

1

0

0

3

2

0

7

4

21

XALİS

5

8,75

0

0

5,25

7,5

10

1,25

5

42,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə
Ad: ELMİR

Tarix: 31.05.2016
Azərbaycan dili

DBCBDCCEBC
DBCBDBCCBC
+++++-+-++

Biologiya

CCAAADBCAB
CCAAEDACCB
++++-+-+-+

Riyaziyyat

ABDACBAAAE
ABDACBAAAE
++++++++++

Tarix

CACBCCEBCC
CACBACEACC
++++-++-++

Fizika

Coğrafiya

DECAEEEBDA
AACDCEABBC
--+--+-+--

Həyat bilgisi

Xarici dil

ACCBABCCBA
ADEAAABBED
+---+-----

Soyad: MƏMMƏDOV
İş nömrəsi: 2000266
Məktəb: 005
Sinif: 6
Variant: A

BAL

245

YER

5

İnformatika

EDDBDBDABB
E DADBDABD
+ +-+++++-

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

0

0

10

10

10

10

10

70

DOĞRU

8

10

0

0

7

7

8

3

2

45

SƏHV

2

0

0

0

2

3

2

7

8

24

XALİS

7,5

10

0

0

6,5

6,25

7,5

1,25

0

39

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə
Ad: ORUC

Tarix: 31.05.2016
Azərbaycan dili

DBCBDCCEBC
DBCBDBBEBC
+++++--+++

Biologiya

CCAAADBCAB
CCAD DBAAB
+++- ++-++

Riyaziyyat

ABDACBAAAE
ABDACBAADE
++++++++-+

Tarix

CACBCCEBCC
CACDCCCAAC
+++-++---+

Fizika

Coğrafiya

DECAEEEBDA
ACCDC EBEB
--+-- ++--

Həyat bilgisi

Xarici dil

ACCBABCCBA
ACCBAAE BD
+++++-- +-

Soyad: BƏNİZADƏ
İş nömrəsi:
Məktəb: 005
Sinif: 6
Variant: A

BAL

241,25

YER

6

İnformatika

EDDBDBDABB
ADDCDBDEBD
-++-+++-+-

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

0

0

10

10

10

10

10

70

DOĞRU

8

9

0

0

6

7

6

3

6

45

SƏHV

2

1

0

0

4

2

4

6

3

22

XALİS

7,5

8,75

0

0

5

6,5

5

1,5

5,25

39,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə
Ad: ƏSLİ

Tarix: 31.05.2016
Azərbaycan dili

DBCBDCCEBC
CBCBDB DBC
-++++- -++

Biologiya

CCAAADBCAB
CCAAADBBAB
+++++++-++

Riyaziyyat

ABDACBAAAE
BDDC AAE
++-+ +++

Tarix

CACBCCEBCC
CACBCCE C
+++++++ +

Fizika

Coğrafiya

DECAEEEBDA
DECDCEEBDE
+++--++++-

Həyat bilgisi

Xarici dil

ACCBABCCBA
DEBAABCACC
----+++---

Soyad: MURADLI
İş nömrəsi: 2000365
Məktəb: 006
Sinif: 6
Variant: A

BAL

237,5

YER

7

İnformatika

EDDBDBDABB
DDCDBDABD
++-+++++-

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

0

0

10

10

10

10

10

70

DOĞRU

6

6

0

0

7

9

8

7

3

46

SƏHV

3

1

0

0

2

1

0

3

7

17

XALİS

5,25

5,75

0

0

6,5

8,75

8

6,25

1,25

41,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə
Ad: ŞAHANƏ

Tarix: 31.05.2016
Azərbaycan dili

DBCBDCCEBC
EBCBDB EBC
-++++- +++

Biologiya

CCAAADBCAB
CCAABDBBAB
++++-++-++

Riyaziyyat

ABDACBAAAE
ACDADBAAAB
+-++-++++-

Tarix

CACBCCEBCC
CAB BCEE C
++- -++- +

Fizika

Coğrafiya

DECAEEEBDA
DCEDCDEBD
+-----+++

Həyat bilgisi

Xarici dil

ACCBABCCBA
ABDBA CEB
+--++ +-+

Soyad: İSMAYILOVA
İş nömrəsi: 2000364
Məktəb: 006
Sinif: 6
Variant: A

BAL

227,5

YER

8

İnformatika

EDDBDBDABB
DDBDBDABD
++++++++-

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

0

0

10

10

10

10

10

70

DOĞRU

7

7

0

0

8

8

5

4

5

44

SƏHV

2

3

0

0

1

2

3

5

3

19

XALİS

6,5

6,25

0

0

7,75

7,5

4,25

2,75

4,25

39,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: SınaqBərdə
Ad: ANAR

Tarix: 31.05.2016
Azərbaycan dili

DBCBDCCEBC
DBCBDB EBC
+++++- +++

Biologiya

CCAAADBCAB
CAAAADBACA
+-+++++---

Riyaziyyat

ABDACBAAAE
ABDAC AAAE
+++++ ++++

Tarix

CACBCCEBCC
CAB C
C
++- +
+

Fizika

Coğrafiya

DECAEEEBDA
ABEACAE BA
---+--+ -+

Həyat bilgisi

Xarici dil

ACCBABCCBA
ADDAAAE AB
+---+-- --

Soyad: VAHİDLİ
İş nömrəsi: 2111222
Məktəb: 003
Sinif: 6
Variant: A

BAL

221,25

YER

9

İnformatika

EDDBDBDABB
DD DBDABB
++ ++++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

0

0

10

10

10

10

10

70

DOĞRU

8

9

0

0

8

6

4

3

2

40

SƏHV

1

0

0

0

0

4

1

6

7

19

XALİS

7,75

9

0

0

8

5

3,75

1,5

0,25

35,25


Related documents


mtahan n tic v r qi 6 c sinif
mtahan n tic v r qi 6 c sinif
mtahan n tic v r qi 6 c sinif
mtahan n tic v r qi 6 c sinif
mtahan n tic v r qi 6 c sinif
mtahan n tic v r qi 6 c sinif


Related keywords